Professors

Ivars Bērziņš
Emeritus professor

Filozofijas doktors Ivars Bērziņš ir Akadēmijas mācībspēks kopš 1997. gada. Izveidojis kultūras menedžmenta maģistrantūras programmu, pašlaik vada „Starptautisko mediju un kultūras menedžmenta” maģistrantūras apakšprogrammu.

Full Bio
Agnese Hermane
Docente

Agnese Hermane ir Latvijas Kultūras akadēmijas pasniedzēja kopš 2001. gada, vada Kultūras menedžmenta un radošo industriju apakšprogrammu, darbojas kā pētniece Akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra valsts pētījumu programmā “Habitus”, studē doktorantūrā. Biedrības “Cultrelab” (http://www.culturelab.lv) biedre.

Full Bio
Iveta Ķešāne
Docente

Iveta Ķešāne joined the faculty at Academy in 2014. In the spring of 2016, she earned doctorate in sociology from Kansas State University. Her interests include and intersect development, culture, emotions, migration, and state-society relationships. As a researcher she worked at the Baltic Institute of Social Sciences where she did research on immigration, emigration, integration, as well as education.

Full Bio