Agnese Hermane

Docente

Biography

Agnese Hermane ir Latvijas Kultūras akadēmijas pasniedzēja kopš 2001. gada, vada Kultūras menedžmenta un radošo industriju apakšprogrammu, darbojas kā pētniece Akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra valsts pētījumu programmā “Habitus”, studē doktorantūrā. Biedrības “Cultrelab” (http://www.culturelab.lv) biedre. Pirms tam strādājusi par projektu vadītāju Latvijas Mākslinieku savienībā, Latvijas Jaunā teātra institūtā, praktizējusies kultūras organizācijās ārvalstīs: producentu apvienībā „Intercult” (Stokholma), The Felix Meritis Foundation (Amsterdama) u.c. Piedalījusies daudzu starptautisku kultūras projektu īstenošanā, bijusi divu starptautisku mākslas simpoziju Zvārtavas pilī kuratore, piedalījusies starptautiskā teātra festivāla „Homo Novus” organizēšanā, veikusi starptautiskā teātra projekta "Hotel Europa” producenta pienākumus, bijusi divu Latvijas ekspozīciju Venēcijas biennālē direktore, organizējusi  Latvijas kultūras kanona konkursu vidusskolēniem, vadījusi Tabakas fabrikas attīstības koncepcijas darba grupu. Bijusi Valsts Kultūrkapitāla fonda teātra nozares eksperte un padomes locekle. Publicējusies rakstu krājumos par kultūras menedžmentu (Latvijas festivālu mērķorientācija menedžmenta un kultūrpolitikas kontekstā. Grām.: Kultūras krustpunkti 6. laidiens; Nozīmīgākās pieturvietas festivāla organizēšanas procesā. Grām.: Ceļvedis kultūras centra vadībā; Ieskats kultūras projektu komandas darba noslēpumos. Grām.: Kultūras menedžments; Kultūras projektu menedžments Grām.: Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedžments), līdzdarbojusies vairāku metodisko materiālu izstrādē (Demokrātiska kultūrpolitikas veidošana: kultūra kā ilgtspējīgas attīstības faktors http://issuu.com/vidzemeskulturasunmakslasbiedribaha/docs/metodiskais_materials un Kultūras NVO rokasgrāmata https://culturelablv.files.wordpress.com/2012/10/kulturas-nvo-rokasgramata1.pdf), bijusi vairāku pētījumu par kultūrpolitiku līdzautore (Dziesmu un deju svētku sociālā ietekme; Vienotu Latvijas Kultūras kanona veidošanas metodoloģisko principu un kritēriju noteikšana; Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. gadam NACIONĀLA VALSTS Starpposma novērtējums; Country profile of Latvia. Council of Europe/ERICarts: Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe 2003 – 2007). Pārzin vācu, angļu, var sarunāties krieviski, spāniski, zviedriski. Zinātniskās intereses – kultūras organizāciju darbības specifika, auditorijas piesaiste un izglītošana; līdzdalības veidi kultūrā, kultūras pieejamība, kultūras patēriņš, starptautiskā sadarbība kultūras jomā; kultūras pasākumu sociālā, ekonomiskā ietekme, saistība ar dzīves kvalitāti, komandas darbs un brīvprātīgo loma; radošu personu statuss un vieta sabiedrībā.

Lekciju kursi: Kultūras menedžments, Kultūras projektu menedžments, Kultūrpolitika Eiropā

 

Member's Courses

Cultural Management 2015/2016/2017
Management of Culture Annual Admission
Creative Industries Annual Admission
Growth Management and Creative Industries Next Admission in 2021
Sociology and Management of Culture Next Admission: TBC