Audiovisual Art

Annual Admission


Course Brief

 Language of study:Latvian

 Full-time undergraduate programme

 Number of budget and paid study places: to be specified

 Tuition fee per year: to be specified

 Duration of studies:  three years (6 semesters)

 Degree to be obtained: Bachelor of Arts in Audiovisual Art

 Place of study: National Film School of the Latvian Academy of Culture (17 Elijas Street)

 International mobility opportunities: Studies, internships and graduate internships within the ERASMUS + exchange programme, opportunity to use foreign government scholarships and participate in summer schools

 Head of the programme: lecturer Jānis Putniņš

THE AIM AND OBJECTIVES OF THE STUDY PROGRAMME

To programme aims to train theoretically and practically educated professionals in Audiovisual Arts. During their studies, all students acquire comprehensive and thorough knowledge on the diverse aspects of the aesthetics, the analysis and the production of audiovisual art, gain skills in the creation and production of films, learn how to work on the set in different departments, thus also acquiring teamwork skills. The students of the specialization in theory and production also focus on the specifics of performing arts.

STUDENT PROFILE

The programme of Audiovisual Art is designed for students, who are interested in cinema and would like to pursue their career in this field, as well as for those who would like to realize their creative potential and acquire skills in filmmaking.

CAREERS AND EMPLOYABILITY

The graduates of this programme are well-rounded and thoroughly educated professionals in the field of film industry both in Latvia and abroad and are prepared for a wide range of professional responsibilities in the field as well as other projects that require filmmaking, film production and theoretical skills in audiovisual and performing arts. About 85% of the graduates of the Latvian Academy of Culture form the field of film industry in Latvia.

 

All Specializations

Introduction to the Theory of Culture and Research, Trends and Development of World and Latvian Cinema, The Theory of Drama, History of World and Latvian Theatre, History of World Literature and Latvian Literature, History of Fine Art: World and Latvian Art, Introduction in Western Philosophy, 20th Century Traditions of Thought in Cultural Strategies, Semiotics of Culture, The Discourse of Audiovisual Art in a Foreign Language, The Dramaturgy of Audiovisual Art, The Aesthetics of Documentary Film: Theory and Practice, The Aesthetics of Fiction Film: Theory and Practice, Stage Design, The Fundamentals of Cinematography, The Fundamentals of Film Editing, Broadcast Journalism, The Fundamentals of Acting, The Fundamentals of Law, Internship in Speciality


Specialization: Film Directing

The Theory and Praxis of Film Directing, Film Composition, Style, Image and Narrative, Direction of Actors in Film, Theory and Practice of Broadcast Media, Sound Directing of Film, the Postproduction and Colour Grading


Specialization: Cinematography

The Theory and Praxis of Cinematography, Classical Camerawork, Contemporary Camerawork, the Theory, Practice and Technique of Film Lighting, The Basics of Photography, Film Composition, Style, Image and Narrative, Sound Directing of Film, Theory and Practice of Broadcast Media, Film Equipment and Film Technology, Special Effects and CGI, the Postproduction and Colour Grading


Specialization: Film Editing and Sound

The Theory and Praxis of Film Directing, the Theory and Praxis of Film Editing and Sound Postproduction, Film Composition, Style, Image and Narrative, Sound Directing of Film, the Postproduction and Colour Grading, Post-processing and Editing of Sound in Film, Theory and Practice of Broadcast Media, Special Effects and CGI

 


Specialization: Production of Audiovisual and Performing Arts

Production of Audiovisual and Performing Arts: Theory and Practice, Introduction to the Management of Culture, Culture Marketing, Cultural Entrepreneurship, Management and Production of Cultural Events, the Fundamentals of Stage Directing, Contemporary Theatre, Introduction to the Theory of Theatre and Film, The History of Dance


Specialization: Theory of Audiovisual and Performing Arts

The Seminar of Criticism of Audiovisual and Performing Arts, the Fundamentals of Stage Directing, Contemporary Theatre, Introduction to the Theory of Theatre and Film, The History of Dance, Research Methods in Arts Studies

Department of Audiovisual Art

The Head of the Programme: lect. Jānis Putniņš, janis.putnins@lka.edu.lv


 67114807

 uznemsana@lka.edu.lv 

Ivars Bērziņš
Guest Professor, Professor Emeritus

Doctor of Philosophy Ivars Bērziņš has been a lecturer at the Academy since 1997. He has designed a Master’s program in Cultural Management and has managed a Master’s sub-program in International Media and Cultural Management.

Full Bio
Antra Cilinska
Docente

Režisore-producente, Jura Podnieka Studijas direktore, Mg.art. Latvijas kultūras akadēmijas docētāju komandai pievienojusies 2009. gadā.

Full Bio
Valdis Eglītis
Goda profesors

Kino operators, filmu producents, pasniedzējs. Akadēmijā kā docētājs strādā kopš 1995. gada, mācību filmu studijas vadītājs no 2005. līdz 2012. gadam. Filmu operatora profesiju apguvis Maskavas kinematogrāfijas institūtā. No 1972. līdz 1992. gadam strādājis Rīgas Kinostudijā kā operatora asistents, dokumentālo filmu operators, mākslas filmu operators – inscenētājs.

Full Bio
Dainis Juraga
Docents

Operators Dainis Juraga (Mg.art.) ir Latvijas Kultūras akadēmijas Audiovizuālās mākslas katedras vadītājs un docētājs.

Full Bio
Zane Kreicberga
Profesore

Mg. art. Zane Kreicberga strādā Akadēmijā kopš 2000. gada, sākotnēji kā skatuves kustības pasniedzēja aktieriem un režisoriem, bet kopš 2010. gada aptverot arī laikmetīgā teātra teoriju un menedžmentu. Viņa ir viena no nu jau leģendārā aktieru un režisoru kursa absolventiem, kas Pētera Krilova un Annas Eižvertiņas vadībā pabeidza Akadēmiju 1997. gadā.

Full Bio
Pēteris Krilovs
Viesprofesors

Filmu un teātra režisors. Absolvējis Valsts Vissavienības Kinematogrāfijas institūtu Maskavā (1975). Akadēmijā strādā no 1993.gada. Bijis aktiermeistarības pedagogs Tautas kinoaktieru studijā (1986.-1988), Latvijas Mūzikas akadēmijā (1988- 1993.) Daugavpils teātra aktieru kursiem, un teātra režijas pedagogs Latvijas Mākslas Akadēmijā (1993-1997).

Full Bio
Inga Pērkone-Redoviča
Professor

Dr.art., film researcher, leading researcher of the Scientific Research Center, Head of the theory specialization of the Bachelor’s study program “Audiovisual Art”. Former director of the Riga Film Museum (1993–2004) and the Chief custodian of the funds (1988–1993).

Full Bio
Jānis Putniņš
Lektors

Kino režisors Jānis Putniņš (Mg.art.) ir Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās filmu skolas vadītājs un docētājs Audiovizuālās mākslas katedrā.

Full Bio
Dāvis Sīmanis
Profesors

Starptautiski novērtēts un skatītāju atzīts kino un montāžas režisors, publicists, kopš 2013. gada Latvijas Kultūras akadēmijas Mākslas zinātņu doktors, kino teorijas, montāžas un režijas docents, vienlaikus arī Helsinku Ālto universitātes (Helsinki University of Technology) Dokumentālā kino režijas katedras asociētais profesors. Absolvējis Latvijas Universitāti, iegūstot maģistra grādu vēsturē.

Full Bio
Zane Šiliņa
Professor

Z. Šiliņa holds a Bachelor’s, Master’s and Doctoral degree from the Academy (dissertation “The Idea of the New World in Rainis’ Dramaturgy”, 2007), she has been working at the Academy since 1996. In 2014, the Senate of the Academy elected Prof. Z. Šiliņa as the Vice-Rector of the Academy in academic work. She regularly participates in scientific conferences both in Latvia and abroad, has also participated in organizing several conferences.

Full Bio
Andrejs Verhoustinskis
Docents

Lektors Andrejs Verhoustinskis ir Akadēmijas pasniedzējs kopš 2010. gada. Mācījies Latvijas Kultūras akadēmijā un Dramatiska Institutet, Stokholmā, Zviedrijā kino un video operatoru specialitātē.

Full Bio