Cultural and Intercultural Studies

2015/2016/2017

Category: Master Studies

Course Brief

Budget and fee chargingstudy places: The studies at the Latvian Academy of Culture may be funded from the national budget of the Republic of Latvia in the tender procedure, if the international applicant is a citizen of the EU, EEC, Swiss Confederation citizenor a permanent resident of the EU, provided that the applicant’s knowledge of the Latvian language corresponds to the CEFR level A2 (for further information please see:http://visc.gov.lv/en/). Otherwise the applicant is entitled only to the fee charging study places.

Annual tuition fee:  will be specified  

Full-time studies: 2 years (4 semesters)

Received degree: Master of Arts

Language of Tuition: Latvian

The goal of this subprogramme is to provide a deeper level of understanding about culture and art processes in the world, as well as cultural diplomacy. Students will be analytical and strong cultural specialists in local jobs and international jobs.   

The program focuses on modern and postmodern cultural theories alongside intercultural studies, which help to expand knowledge and job opportunities in the field. It also allows students to practice their theoretical intercultural skills and their foreign language abilities in real projects.<o:p></o:p>

The Latvian Academy of Culture works in partnership with cultural organizations, Latvia’s accredited embassies and creativity industries. Students have an opportunity to participate in the ERASMUS+ program as well.<o:p></o:p>

 • Modernity and Modernism
 • Postmodernity and Postmodernism
 • Special Course in Philosophy
 • Modern Theories of Art Criticism
 • Theoretical Issues of Modern Politics
 • Diplomacy and Culture
 • Theory of Intercultural Communication
 • The Fundamentals of Academic Writing
 • Methodology of Disciplinary, Interdisciplinary and Transdisciplinary Research in Culturology
 • Music of the 20th and 21st Century
 • Speciality Discourse in the Foreign Language
 • Performative Practices
 • Modern Drama and Literature
 • Theoretical Aspects of the History of Cinema
 • Contemporary  Art
 • Contemporary  Dance
 • Special Course in Semiotics of Culture
 • Special Course in Culture Anthropology
 • Special Course in Sociology of Culture
 • Introduction  to  Theatre Anthropology
 • Cognitive Linguistics
 • Field Practice in Diplomatic or Creative Industries
 • Diplomatic Protocol and Etiquette
 • Legal Basis and Formation Principles of Latvian and International Culture Projects  
 • Internship

In order to apply for the studies at the Latvian Academy of Culture the international applicants are required to:

NB! Before applying for studies at the Latvian Academy of Culture the international applicants are required to undergo the procedure of recognition of their secondary education certificates at the Academic Information Centre (for further information please see: http://www.aic.lv/portal/en).

 • Fill in the application form;
 • Show their passport or identity card and hand in its copy;
 • Submit three photographs  (3x4 cm);
 • Submit the bank receipt proving that the registration fee of EUR 15, – 

The Academy takes into consideration scores from the following tests:     

 1. Exam in English (or French, or German) language;                 
 2. Exam in knowledge of cultural theory and history;                
 3. Discussions.
Andrejs Balodis
Docents

Filozofijas doktors A. Balodis ir Akadēmijas pasniedzējs kopš 2013. gada. Kā pētnieks darbojas Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā un Rīgas Stradiņa Universitātē pasniedz medicīnas filozofiju, bioētiku, socioloģiju.

Full Bio
Valda Čakare
Profesore

Teātra zinātniece un kritiķe Valda Čakare ir Akadēmijas profesore kopš 1998. gada. Kultūras portālā Satori par V.Čakari ir teikts, ka viņa “katru dienu runā par teātri. Reizēm arī kaut ko uzraksta”.

Full Bio
Džonatans Dirandens (Jonathan Durandin)
Docents

D. Dirandēns ir Akadēmijas pasniedzējs kopš 2012. gada. Doktora grādu Valodas zinātnēs ieguvis Franškontē universitātē (Francija). Strādājis Francijas Ārlietu ministrijas dienestā, Francijas institūtā Latvijā un Franču valodas un civilizācijas katedrā Ženēvas Universitātē.

Full Bio
Ramona Galkina
Docente

Horeogrāfe, dejotāja, docētāja R. Galkina ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 2003. gada, pasniedz Feldenkraisa metodi RPIVA un Moderno deju un laikmetīgo deju J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (2004-2013). Aktīvi darbojas Latvijas laikmetīgās dejas jomā kopš 1996. gada.

Full Bio
Agnese Hermane
Docente

Agnese Hermane ir Latvijas Kultūras akadēmijas pasniedzēja kopš 2001. gada, vada Kultūras menedžmenta un radošo industriju apakšprogrammu, darbojas kā pētniece Akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra valsts pētījumu programmā “Habitus”, studē doktorantūrā. Biedrības “Cultrelab” (http://www.culturelab.lv) biedre.

Full Bio
Ingrīda Keviša
Docente

Filoloģijas doktore I. Keviša strādā Latvijas Kultūras akadēmijā kopš 1994. gada. I. Keviša māca angļu valodu kā pirmo svešvalodu dažādu specialitāšu Bakalaura studiju programmas studentiem un pasniedz vairākus kursus SKS studiju apakšprogrammas Latvija – Lielbritānija studentiem: Komunikatīvā gramatika, Lietišķā angļu valoda, Akadēmiskā rakstīšana, Mediju teksta interpretācija.

Full Bio
Ivans Jānis Mihailovs
Viesdocents

Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs ir Akadēmijas bakalaura un maģistra studiju programmu absolvents, kas savas akadēmiskās un zinātniskās intereses tiesību un kultūras jomā apvieno ar jurista un vadītāja pienākumiem izglītības uzraudzības un kvalitātes vērtēšanas jomā, kā arī docenta amatu Rīgas Stradiņa universitātē.

Full Bio
Rūta Muktupāvela
Profesore

Profesore Rūta Muktupāvela kopš 1999. gada Akadēmijā lasa lekcijas kultūras teorijā un kultūrantropoloģijā, kā arī no 2007. gada darbojas Akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrā kā vadošā pētniece.

Full Bio
Anita Načisčione
Profesore

Filoloģijas doktore A. Načisčione ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 1998. gada. Piedalās vairākos starptautiskos zinātniskos projektos. Viņas zinātniskās intereses ir: stilistika, kognitīvā stilistika, frazeoloģija, tulkošana, identitāte, svešvalodu mācīšanas metodika.

Full Bio
Laila Niedre
Docente

Jau vairāk nekā 10 gadus Dr. art. Laila Niedre strādā Akadēmijā. Ikdienas darbs, veidojot augstskolā vidi, kas atbalstītu vācu valodas apguvi, nosaka galvenās pētnieciskās intereses: valodu mācīšanas metodika, zinātnes valoda, valoda komunikācijas kontekstā.

Full Bio
Inga Pērkone-Redoviča
Profesore

Kino zinātniece, no 2004. gada Akadēmijas Teātra un audiovizuālās mākslas katedras vadītāja, Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece. Bakalaura studiju apakšprogrammas „Audiovizuālās un skatuves mākslas teorija” vadītāja (kopā ar doc. Zani Kreicbergu). Bijusi Rīgas Kino muzeja direktore (1993–2004) un galvenā fondu glabātāja (1988–1993).

Full Bio
Zane Šiliņa
Profesore

Z. Šiliņa Akadēmijā ir ieguvusi bakalaura, maģistra un doktora grādu (disertācija „Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, 2007), Akadēmijā strādā kopš 1996. gada.

Full Bio
Daina Teters
Profesore

Profesionālās aktivitātes saistītas ar darbību starptautiskos zinātniskos projektos un organizācijās, no kurām aktuālākās - starptautiskās Francijas-ASV pētnieku grupas projekta „Metaphor in the Political Debate of Austerity Programs“ pētniece, Starptautiskā Komunikoloģijas institūta Vašingtonā ASV /ICI, International Communicology Institute/ īstenā locekle, Starptautiskā zinātniskā izdevuma Philologica Wratislaviensia: from Grammar to Discourse (Peter Lang izdevniecība) zinātniskās padomes locekle, starptautiskā zinātniskā un mākslinieciskā projekta Metamind vadītāja, Starptautisko semiotisko pētījumu asociācijas /IASS-AIS, International Association for Semiotic Studies/ Valdes locekle un oficiālā Latvijas pārstāve

Full Bio
Harijs Tumans
Asociētais profesors

Vēstures zinātņu doktors Harijs Tumans studējis Latvijas Universitātē un Ļeņingradas – Sanktpēterburgas Universitātē, jau kopš 1997. gada kā viesdocents lekcijas lasa Akadēmijā.

Full Bio
Daina Volkinšteine
Lektore

Mākslas maģistre D. Volkinšteine ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 1993. gada. Maģistra grādu ieguvusi Hāgenas Tālmācības universitātē (Vācija) ar studiju specializāciju „Vācijas studijas, vācu valodas apmācības metodika” un pētniecisko specializāciju „Interkulturālā komunikācija”.

Full Bio