ZIŅAS

12. janvārī norisinājās stratēģiskais seminārs Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas tehniskās universitātes par kopīgo studiju programmu attīstību

16.01.2023

LKA un RTU īsteno divas kopīgas studiju programmas - bakalaura programmu “Radošās industrijas” un maģistra studiju programmu “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments”. Programmas nodrošina starpdisciplināru izglītību aptverot kultūras, mākslas un uzņēmējdarbības kompetences un ir lielisks divu augstskolu sadarbības piemērs, kas ļauj studējošajiem pieredzēt divu augstskolu studiju procesu un izmantot abu augstskolu piedāvātās iespējas.  

Semināru moderēja RTU profesore Elīna Gaile – Sarkane un tajā piedalījās kopīgo studiju programmu padome paplašinātā sastāvā. Seminārā tika analizētas kopīgo studiju programmu stiprās un vājās puses, apspriesti programmas līdzdalīgas pārvaldības principi un radošo industriju terminoloģija,  formulētas stratēģijas savstarpējās komunikācijas un informācijas aprites stiprināšanai gan programmas administratīvajā līmenī, gan mācībspēku sadarbības un studējošo iesaistes sekmēšanai.  Tika nolemts organizēt kopīgus abu augstskolu mācībspēku seminārus, uzsākt darbu pie radošo industriju terminoloģijas pilnveides latviešu valodā, aktivizēt abu augstskolu mācībspēku līdzdalību augstskolu organizētajās konferencēs. Tika lemts arī turpmāk organizēt šādus seminārus, lai celtu programmu kvalitāti un stiprinātu abu augstskolu savstarpējo sadarbību.