ZIŅAS

2022.gada 23.maijā notiks Satversmes sapulce

18.05.2022

2022.gada 23.maijā plkst. 16.00 tiek sasaukta (rīk.nr. 1.5/12) Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes sapulce.

Darba kārtībā: 

  • LKA Satversmes sapulces vēlēšanu organizācijas komisijas priekšsēdētaja ziņojums un ievēlēto Satversmes sapulces dalībnieku pilnvaru apstiprināšana;
  • LKA Satversmes sapulces priekšsēdētāja, vietnieka un sekretāra vēlēšanas; 
  • LKA Akadēmiskās šķīrējtiesas vēlēšanas;
  • LKA rektores ziņojums par aktuālajiem procesiem Latvijas Kultūras akadēmijā.