ZIŅAS

2024. gada 15. aprīlī plkst. 16:00 tiek sasaukta Satversmes sapulce

20.03.2024

Pamatojoties uz Latvijas Kultūras akadēmijas 18.03.2024. Senāta sēdes Nr. 3 lēmumu Nr. 1, 2024.gada 15. aprīlī plkst. 16:00 LKA Ludzas ielā 24, 5. auditorijā, Rīgā, tiek sasaukta Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes sapulce.

Darba kārtībā: 

  1. Latvijas Kultūras akadēmijas rektora vēlēšanas.

Latvijas Kultūras akadēmijas Padomes izvirzītā rektora amata kandidāta prof. Dr.art. Dāvja Sīmaņa CV un redzējums par LKA stratēģiskajiem mērķiem 2024.-2029. gadam publiskots LKA mājaslapā https://www.lka.edu.lv/lv/par-akademiju/vadiba/rektora-velesanas/

 

LKA Satversmes sapulces priekšsēdētāja

profesore Dr.art. Zane Šiliņa