ZIŅAS

27. novembrī notiks Ivara Šteinberga promocijas darba aizstāvēšana

15.11.2023

2023. gada 27. novembrī plkst. 13.00 Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Ludzas ielā 24, 5. auditorijā, Ivars Šteinbergs aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Latviešu atdzeja padomju periodā: kultūras tulkojums un tulkošanas stratēģijas" zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai humanitārajās un mākslas zinātnēs.

Recenzenti: Dr.art. Līga Ulberte; Dr.habil.philol. Janīna Kursīte-Pakule; Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā Ludzas ielā 24, Rīgā, un šeit.