ZIŅAS

7.jūnijā promocijas darbu aizstāvēs Māra Simons

14.05.2024

2024. gada 7. jūnijā plkst. 14.00 Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Ludzas ielā 24, 25. auditorijā, Māra Simons aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "The Construction of the Hybrid Diasporic Identity Among Latvia’s Modern Diaspora in Sweden" zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai mūzikā, vizuālajā mākslā un arhitektūrā, kultūras teorijas apakšnozarē.

Recenzenti: Dr.sc.soc. Ilona Kunda (Latvijas Kultūras akadēmija), Dr.philol. Ingūna Daukste-Silasproģe (Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts), Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Konkova (Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā Ludzas ielā 24, Rīgā, un šeit.