ZIŅAS

Brīvība un radošums Kultūras kanonā un ārpus kanona

13.09.2019

Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu un mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu skolēni līdz 6. oktobrim tiek aicināti pieteikties Latvijas Kultūras kanona konkursam “Kultūras kanons, radošā un mana brīvība”. Konkursa ietvaros jaunieši pievērsīsies brīvības ideju daudzveidīgo izpausmju izzināšanai Kultūras kanonā iekļautajos mākslas darbos un kultūras vērtībās, šodienas Latvijas mākslinieku jaunradē, gan arī ikviena jaunieša radošajās iniciatīvās, konkursa finālā radot koncepciju izstādei vai performancei. Konkursa fināla darbs iecerēts kā veltījums Latvijas valsts simtgades svinību ceturtajam gadam – 2020. – Brīvības gadam.

Jau astoto gadu Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) sniedz vidusskolas vecuma jauniešiem iespēju līdzdarboties kultūras mantojuma popularizēšanā un komunikācijā, organizējot Latvijas Kultūras kanona konkursu. Ik gadu konkursa tēma tiek mainīta, piedāvājot skolēniem dažādus ar kultūras aktualitātēm, kultūras mantojumu, tradīcijām un Latvijas Kultūras kanonu saistītus uzdevumus.

Konkurss norisināsies trīs kārtās. Pirmā kārta Latvijas reģionos notiks no 2019. gada 14. līdz 18. oktobrim. Pirmajā kārtā trīs skolēnu komanda skolotāja vadībā izpēta Kultūras kanona mājaslapu https://kulturaskanons.lv un kultūras kanonā iekļautos mākslas darbus un kultūras vērtības, iepazīstas ar brīvības jēdziena un ideju izpratni dažādos uzziņas avotos. Līdzās pētnieciskajam darbam ar Kultūras kanonu jaunieši noskaidro savu skolas biedru viedokli par brīvas personības iezīmēm, spēju pašiem veidot neatkarīgu, oriģinālu skatījumu uz notikumiem, iespējām saglabāt izvēles, rīcības un radošo brīvību digitālajā vidē, ikdienas kultūras praksēs un mākslinieciskajā jaunradē. Rezultātā komanda sagatavo un prezentē vēstījumu par trīs kultūras kanona vērtībām, kurās oriģinālā veidā atklājas personības, tautas, valsts brīvība un / vai manifestējas brīvības ideja, tēma. Konkursa uzdevumi izstrādāti kā atbalsts skolotājiem kompetenču pieejas un jaunā izglītības standarta ieviešanā.

Katrā reģionā tiks izvēlētas divas līdz trīs labākās komandas, kas piedalīsies konkursa otrajā un trešajā kārtā. Pirmās kārtas norise reģionos:

  • 14. oktobris – Vidzeme, Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
    (Pils laukums 9)
  • 15. oktobris – Kurzeme, Kuldīgas Mākslas nams (1905. gada iela 6)
  • 16. oktobris – Latgale, Latgales vēstniecība GORS (Pils iela 4)
  • 17. oktobris – Zemgale, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija (Sarmas iela 2)
  • 18. oktobris – Rīga un Pierīga, LKA Eduarda Smiļģa Teātra muzejs (E.Smiļģa iela 37)

Konkursa otrā kārta jeb radošais seminārs notiks 2020. gada 10. janvārī LKA Teātra mājā “Zirgu pasts” (Rīga, Dzirnavu iela 46). Otrajā kārtā komandām Latvijas radošo profesionāļu vadībā būs iespēja lekcijās un nodarbībās attīstīt brīvu, asociatīvu domāšanu, apgūt prasmes mākslas valodā “stāstīt” intriģējošus un jēgpilnus stāstus jaunos veidos, izmantot nestandarta radošuma izpausmes instalāciju, hepeningu, oriģinālu ekspozīciju un vides objektu izveidē.  Radošais seminārs paredzēts, lai uzlabotu fināla uzdevuma izpildei nepieciešamās prasmes un kompetenci, un tā noslēgumā komandas saņems detalizētus norādījumus fināla uzdevumam, kas jāveic līdz 3. kārtas norises dienai. Radošā semināra ietvaros skolotājiem tiks piedāvāta iespēja piedalīties radošajā darbnīcā “Kultūras un mākslas STUNDA”, saņemot par dalību sertifikātu.   

Konkursa trešā kārta – fināls – notiks 2020. gada 31. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Rīga, Mūkusalas iela 3). Izmantojot radošajā seminārā iegūtās zināšanas un prasmes, skolēniem būs jārada īstenojamu koncepciju mūsdienīgai un interaktīvai izstādei vai performancei savā dzīvesvietā par brīvības tēmu, kas balstītos konkursa 1. kārtas pētījuma rezultātos.

Lai pieteiktos konkursam, ir jānokomplektē komanda trīs skolēnu un viena skolotāja sastāvā un līdz 2019. gada 6. oktobrim jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma forma: https://ej.uz/Kanona_konkurss2019. 

Konkursa rīkošanas ikgadējie LKA partneri ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas valsts simtgades birojs, Latvijas Nacionālais kultūras centrs un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.


Ar konkursa norises gaitu var iepazīties Latvijas Kultūras kanona mājaslapā www.kulturaskanons.lv, Facebook lapā https://www.facebook.com/kulturaskanons un Latvijas Kultūras akadēmijas mājaslapā www.lka.edu.lv.