JAUNUMI

Darbs Latvijas Kultūras akadēmijā turpinās daļēji attālinātā režīmā

15.06.2020

Pēc “Covid-19” izraisītās ārkārtējās situācijas atcelšanas Latvijas Kultūras akadēmija (LKA), sākot no 10. jūnija, darbu turpina daļēji attālinātā režīmā, lai mazinātu LKA studējošo, personāla un apmeklētāju veselības apdraudējuma risku. Pulcējoties klātienē, gan studentiem, gan darbiniekiem un apmeklētājiem jāievēro valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Sesija līdz 28. jūnijam notiek attālināti, ja atsevišķas konsultācijas nepieciešams organizēt klātienē, – norise tiek saskaņota ar LKA direktoru Aināru Grūbi. Studiju daļas darba laiki: darba dienās plkst. 10.00-16.00 (Ludzas iela 24, 31.kabinets).

Ja klātienē ir jākārto eksāmeni vai jāaizstāv noslēguma darbi, to iespējams darīt. Šādā gadījumā vienā telpā vienlaikus atļauts atrasties ne vairāk kā 50 personām, ieskaitot studējošos un mācībspēkus, ne ilgāk par 3 stundām, pēc iespējas šo laiku samazinot. Starp personām jāievēro 2 metru attālums, savukārt starp diviem pasākumiem vienā telpā jānodrošina ne mazāk kā 30 minūšu starpbrīdis, kura laikā telpa jāizvēdina un jāveic virsmu apstrāde ar dezinfekcijas līdzekli. 


LKA Teātra māja “Zirgu pasts”

Pamatojoties uz 09.06.2020. pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 par Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, un 05.06.2020., Saeimas pieņemto Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu, LKA skatuves mākslas katedras ēkas “Zirgu pasts” administrācija, rūpējoties par savu darbinieku un studentu veselību, ir nolēmusi, ka klātienē organizēto Skatuves mākslas katedras pārraudzībā esošo programmu un apakšprogrammu pārbaudījumu norise var notikt tikai pēc iepriekš sastādīta saraksta, kurš tiek saskaņots ar Skatuves mākslas katedras vadītāju Zani Kreicbergu un “Zirgu pasta” pārvaldnieci Ingu Mengoti. Tālāk saraksts tiek iesniegts LKA vadībai un tiek sagatavots attiecīgs rīkojums par klātienes pārbaudījumu un mēģinājumu organizēšanu š. g. jūnijā. Personas, kuras nav iekļautas sarakstā, ēkā atrasties nedrīkst.

Telpu noma šobrīd nav iespējama.


LKA Nacionālā filmu skola

LKA Nacionālās filmu skolas telpas konkrētu darbu veikšanai ir pieejamas studentiem, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus un sociālo distancēšanos. Nepieciešams iepriekš pieteikties. 
LKA NFS apmeklējums jāsaskaņo ar LKA NFS vadītāju Jāni Putniņu un LKA Audiovizuālās mākslas katedras vadītāju Daini Juragu. 


LKA muzeji – E.Smiļģa Teātra muzejs, Rīgas Kino muzejs

Rīgas Kino muzejs ir pieejams apmeklētājiem ierastajos darba laikos, tomēr, apmeklējot muzeju, ir jāievēro dažādi drošības pasākumi: muzeja apmeklējums ir iepriekš jāpiesaka, zvanot 67 358 873 vai rakstot kinomuzejs@kinomuzejs.lv. Muzejs ir atvērts tikai individuālajiem apmeklētājiem un apmeklētāju grupām (vienas mājsaimniecības locekļiem), saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem par pulcēšanos un publiskajiem pasākumiem.

Arī Eduarda Smiļģa Teātra muzejs ir atvērts individuālajiem apmeklētājiem un apmeklētāju grupām no otrdienas līdz piektdienai, ierastajā darba laikā no 11.00 līdz 18.00. Ekskursijas iepriekš jāpiesaka, zvanot 67611893, rakstot info@teatramuzejs.lv.


LKA struktūrvienību vadītāji iespēju robežās atļauj darbiniekiem strādāt attālināti.

Ir atļauts plānot darba braucienus un komandējumus uz Lietuvu un Igauniju, savukārt uz citām ārvalstīm – atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) rekomendācijām. 

Kopējos pasākumos iekštelpās ir atļauts pulcēties ne vairāk kā 100 dalībniekiem, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus un SPKC norādes.