ZIŅAS

Izsludināta pieteikšanās vasaras skolai “Dzimtes studijas kultūras un mākslas vēstures pētniecībā un atmiņu institūciju darbā”

22.04.2024

Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Mākslas akadēmija aicina kultūras un mākslas pētniecībā ieinteresētus bakalaura, maģistra un doktorantūras programmu studentus pieteikties dalībai vasaras skolā “Dzimtes studijas kultūras un mākslas vēstures pētniecībā un atmiņu institūciju darbā”.

Pēdējā desmitgadē Latvijas humanitārajās un sociālajās zinātnēs aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta feminisma un dzimtes problemātikai, sievietēm kā autorēm un māksliniecēm, kvīru lomai kultūrā un sabiedrībā, dzimtes un seksualitātes reprezentācijai mākslā. Vasaras skolas mērķis ir veicināt feminisma un dzimtes studiju atziņu un pētniecības metožu iekļaušanu Latvijas atmiņu institūciju darbā, rosināt tās izmantot arhīvu izpētē un komunikācijā ar sabiedrību.

Vasaras skolas programma iepazīstinās ar feminisma un dzimtes studiju teorētiskajiem pamatiem, pētīs šo studiju stratēģiju integrāciju muzeju un izstāžu kuratoru darbā, un pievērsīsies to pārstāvniecībai atmiņu institūciju fizisko un digitalizēto krājumu pētniecībā. Vasaras skolas saturu veidos 20 Latvijas un ārvalstu pētnieku un kuratoru priekšlasījumi, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas, muzeju krājumu un mākslinieku studiju apmeklējumi un praktiskās nodarbības. Programmai ir starpdisciplinārs raksturs. Tā ietvers feminisma un dzimtes studiju skatījumus vizuālās un lietišķās mākslas, fotogrāfijas, literatūras un kino jomās.

Vasaras skolas lektori un nodarbību vadītāji: Bojana Pejiča (Berlīne); Agne Narušīte (Viļņa); Sofija Tuna (Vīne); Marika Agu (Tallina); Katrīna Teivāne, Līga Goldberga, Andra Silapētere, Anda Baklāne, Elita Ansone, Igors Gubenko, Laura Brokāne, Laine Kristberga, Inga Pērkone, Zita Kārkla, Jana Kukaine, Māra Traumane, Madara Kvēpa, Rute Marta Jansone, Iliana Veinberga, Kaspars Vanags, Sanita Duka (Latvija).

Sadarbības institūcijas: Rakstniecības un mūzikas muzejs; Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs; Rīgas Porcelāna muzejs.

  • Vasaras skolas norises vieta un laiks: 2024. gada 19.–23. augusts, Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Mākslas akadēmija.  
  • Vasaras skolas programma un papildu informācija: https://vasarasskola.lnb.lv/
  • Pieteikšanās kārtība: pieteikties vasaras skolai var līdz 2024.g. 31. maijam sūtot motivācijas vēstuli (līdz 4000 rakstu zīmēm) un CV uz e-pastu vasarasskola@lnb.lv
  • Rezultāti tiks paziņoti līdz 2024. gada 17. jūnijam
  • Dalībniekiem, sekmīgi nokārtojot vasaras skolas gala semināra uzdevumu, iespējams iegūt 2 krp kā par brīvās izvēles kursu.
  • Vasaras skolas publiskās sadaļas lekcijas notiks angļu un latviešu valodā, skolas darba valoda ir latviešu valoda.

Plašākam interesentu lokam 19. un 20. augustā būs pieejama vasaras skolas publiskā programma.

Vasaras skola tiek realizēta valsts pētījumu programmas projektā “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai”/CERS.

Projektu "Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai" / CERS (Nr. VPP-MM-LKRVA- 2023/1-0001) finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai" (2023.–2026.) ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.