ZIŅAS

Izsludināts ERASMUS+ konkurss mobilitātes braucieniem 2024./2025. akadēmiskajā gadā

12.02.2024

Studējošie tiek aicināti pieteikties mobilitātes (studijas, prakse, absolventu prakse) braucieniem Erasmus+ programmas ietvaros 2024./2025. akadēmiskajā gadā.

Pieteikšanās līdz 2024.gada 21.februārim,aizpildot pieteikuma veidlapu.

Pieteikumus iespējams aizpildīt tikai ar LKA piešķirto e-pasta adrese:vārds.uzvārds@stud.lka.edu.lv

Ja ir tehniskas problēmas ar e-pastu,  pieteikuma aizpildīšanu vai motivācijas vēstules augšupielādi, lūdzu kontaktēties ar Kristīni Brambergu (kristine.bramberga@lka.edu.lv)

Aizpildot pieteikuma veidlapu, tai jāpievieno motivācijas vēstule (word vai pdf formātos) latviešu valodā (vēstuli adresēt Studiju programmu padomei).

Augstskolas (34,3 KB)

Prakses vietas (14,5 KB)

 

 

Vērtēšanas kritēriji (maksimālais punktu skaits – 100 punkti):

1) apakšprogrammas vadītāja vērtējums (0-30 punkti)

2) studenta sekmju vidējā svērtā atzīme (no datu bāzes), reizināta ar 2 (maksimālais iespējamais punktu skaits – 20 punkti);

3) studenta svešvalodu zināšanu vērtējums (0-20 punkti);

4) motivācija vēstules vērtējums (0-20 punkti);

5) studenta zinātniskā vai radošā darba kapacitāte (0-10 punkti).

Konkursa rezultāti tiks izsludināti 2023. gada 6. martā Akadēmijas mājaslapā www.lka.edu.lv, kā arī nosūtot katram pretendentam individuāli uz viņa LKA e-pasta adresi.

 

1. Izvēloties augstskolu studiju periodam, lūgums ņemt vērā:

1) visi līgumi ir noslēgti par konkrētām studiju jomām (detalizēts studiju jomu atšifrējums augstskolu saraksta 2. lpp.):

- RI, mRIIM, mKM studentiem rekomendēts izvēlēties studiju jomas 041 un 022;

- SKS, KMS studentiem rekomendēts izvēlēties studiju jomas 022, 023 un 032;

- KSM studentiem rekomendēts izvēlēties studiju jomas 031 un 022;

- AVM studentiem rekomendēts izvēlēties studiju jomas 021 /0211;

 - DTA, DTR un LDM studentiem rekomendēts izvēlēties studiju jomas 021 /0215;

- DTS un  mKMPK studentiem rekomendēts izvēlēties studiju jomas 022 un 032.

2) augstskolu mājas lapās jāmeklē informācija par piedāvātajiem studiju kursiem sadaļās, kas attiecas uz iebraucošajiem mobilitātes studentiem (“Incoming students”, “Erasmus”, “International students” vai tml.), nevis sadaļās, kas attiecas uz pilna laika studentiem.

2. Konkursā var pieteikties arī studējošie, kuri jau ir izmantojuši studiju, īstermiņa studiju vai prakšu mobilitāti Mūžizglītības programmas Erasmus ietvaros vai Erasmus+ programmas ietvaros, ar nosacījumu, ka iepriekšējais mobilitātes periods tajā pašā studiju ciklā (bakalaura, maģistra, doktora) ir bijis ne ilgāks par 10 mēnešiem. Absolventu prakse tiek ierēķināta attiecīgajā studiju ciklā, kas tiek absolvēts.

3. Pēdējo kursu studenti – ja vēlaties pieteikties absolventu praksei, tas jums jādara tagad, vēl esot studenta statusā. Praksi var iziet viena gada laikā pēc Akadēmijas absolvēšanas.