ZIŅAS

Izsludināts zinātnieku individuālo projektu konkurss ar iesniegšanas termiņu 28. septembrī

09.09.2020

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 725 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšana un finansējuma administrēšana" 9. punktu lai nodrošinātu pasākuma "Zinātnisko institūciju zinātnes izcilības un snieguma finansējuma nodrošinājums pētniecības specializācijas, izcilības un ietekmes stiprināšanai - vienotas akadēmiskās un zinātniskās karjeras sistēmas reformas ieviešanai un zinātnes un inovācijas lomas palielināšanai (MK 11.08.2020. sēdes Nr. 47#93 2.punkts) ieviešanu 2020.- 2021.gadā izsludina fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu iesniegumu atklāto konkursu.

 

Kāds ir projektu iesniegšanas termiņš? 2020. gada 28. septembris.

Kāds ir kopējais budžets? Konkursam pieejamais valsts budžeta finansējums ir 11 201 343 euro.

Kas var piedalīties? Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības  organizācijas definīcijai.

Kāds ir iespējamais projekta ilgums? Viena projekta kopējais īstenošanas laiks ir 13 kalendārie mēneši

Atklātā konkursa mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātnes nozarēs, atbalstot izcilāko zinātnieku un jauno zinātnieku individuālos pētniecības projektus, sagatavojoties garantētās nodarbinātības jeb tenūras (no angļu val. - tenure) sistēmas ieviešanai Latvijā, vienlaikus nodrošinot visu zinātnes nozaru grupu vienmērīgu attīstību. Tādējādi tiks stimulēta Latvijas ekonomiskā izaugsme un rūpniecības konkurētspēja, mazinot Covid-19 izraisītās sekas un sagatavojoties iespējamām līdzīgām krīzēm nākotnē.

9. septembrī plkst. 16.00 Latvijas Zinātnes padome rīko informatīvo vebināru par šo projektu konkursu. Reģistrēšanās semināram līdz 9. septembra plkst. 12.00 šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceTBKpZDmSOULtVLSIdBah6SxVn1-_7s_0xZJYtkkPQCx7PA/viewform

 

Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības  informācijas sistēmā (turpmāk - informācijas sistēma) (https://sciencelatvia.lv).

Ja ir jautājumi:

1. par konkursa īstenošanu, projektu pieteikumu iesniegšanu, konkursa nolikumu, rakstīt - flpp@lzp.gov.lv ;

2. par informācijas sistēmas lietošanu rakstīt LZP Ekspertīzes un analītikas nodaļas vadītāja vietniecei Jeļenai Blazarenei ( jelena.blazarene@lzp.gov.lv ).

 

Normatīvie akti:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu iesniegumu atklātā konkursa nolikums (nolikums) šeit

Nolikuma 2. pielikums "Projekta iesnieguma, projekta noslēguma zinātniskā pārskata un projekta finanšu pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika" šeit

Nolikums un tā pielikumi (viss kopā .zip failā) šeit

 

Projekta iesnieguma B, C, D, E, F daļu veidlapas:

1. Projekta iesnieguma B daļa "Projekta apraksts" latviski angliski

2. Projekta iesnieguma C daļa "Curriculum Vitae" latviski angliski

3. Projekta iesnieguma D daļa "Projekta iesniedzēja apliecinājums"

4. Projekta iesnieguma E daļa "Sadarbības partnera apliecinājums"

5. Projekta iesnieguma F daļa "Finanšu apgrozījuma pārskata veidlapa"