ZIŅAS

Komunikācijas un starptautiskās sadarbības departaments organizē informatīvu semināru LKA studentiem par studiju un prakses iespējām ārvalstīs

19.10.2017

23. oktobrī plkst. 14.00, 25. auditorijā notiks informatīvs seminārs par Erasmus+ programmu (konkursa norise, pieteikšanās kārtība, stipendijas u.c.). Plānotais semināra ilgums – apm. 45 minūtes.


ERASMUS+ apvieno vienā programmā vairākas iepriekšējās ES atbalsta programmas (tajā skaitā Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.) un aizstāj tās ar vienu. Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.

ERASMUS+ programmā piedalās 34 valstis: ES 28 dalībvalstis, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice (Šveice programmā piedalās kā partnervalsts) un ES kandidātvalstis – Turcija un Maķedonijas Republika. Kopš 2015. gada programmā ir iesaistītas arī Partnervalstis

Latvijas Kultūras akadēmija īsteno personu mobilitāti mācību nolūkos studējošajiem, kā arī akadēmiskajam un administratīvajam personālam ES valstīs, EEZ valstīs un ES kandidātvalstis.