ZIŅAS

Konferencē “Atrodi sevi kino” prezentēs pētījuma “Kinoteātru auditorija Latvijā” rezultātus

14.05.2024

2024. gada 17. maijā plkst. 13.15-15.00 Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Nacionālajā filmu skolā “ZinātMākslas” ietvaros norisināsies konference “Atrodi sevi kino”, kurā LKA bakalaura studiju “Kultūras socioloģija un menedžments” studējošie kopā ar pasniedzēju un LKA Kultūras un mākslu institūta pētnieci Līgu  Vinogradovu prezentēs pētījuma “Kinoteātru auditorija Latvijā” rezultātus.

LKA bakalaura studiju “Kultūras socioloģijas un menedžmenta” 3.kursa studenti lekciju kursā “Kvantitatīvo datu apstrādes metodes” pasniedzējas Līgas Vinogradovas vadībā 2023. gada nogalē īstenoja pētījumu deviņos kinoteātros Latvijā (četros Rīgas un piecos reģionu kinoteātros), kopā iegūstot 650 kino apmeklētāju viedokli par kino apmeklēšanas un filmu patēriņa paradumiem. 

Studentes Anna Katrīna Lieģeniece, Anna Bartkeviča un Daniela Skvorcova iezīmēs galvenās tendences, kas atklājās, salīdzinot kino patēriņu Rīgā un reģionos, savukārt  Unda Kreišmane un Betija Briede prezentēs rezultātus, kas attiecas uz kino patēriņu jauniešu auditorijā.

Pēc pētījuma rezultātu prezentācijas norisināsies diskusija "Auditorijas pētniecība: izaicinājumi un studentu pieredze", kurā piedalīsies studējošie un kuru moderēs LKA Kultūras un mākslu institūta zinātniskā asistente Sabīne Ozola.

Tradicionāli “Kultūras socioloģijas un menedžmenta” apakšprogrammas studenti lekciju kursa “Kvantitatīvo datu apstrādes metodes” ietvaros iesaistās LKA Kultūras un mākslu institūta akadēmiskajos un lietišķajos pētījumos, īstenojot visus pētījuma procesa soļus – sarunas ar ekspertiem, pētījuma problēmas un jautājumu identificēšana, lauka darba plānošana un īstenošana, datu analīze un prezentācija. Lauka darbā piedalījās arī “Kultūras menedžmenta socioloģijas” 1. kursa studenti, gūstot pirmo pieredzi pētniecībā.

2023./2024.g. studiju gadā studentiem bija iespēja piedalīties akadēmiskajā pētījumā, kas ir daļa no projekta “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai” / CERS (Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001), ko finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai" (2023.–2026.) ietvaros.