ZIŅAS

Kultūras akadēmijas starpdisciplinārā konference „ZinātMāksla” šogad notiks arī nakts laikā

14.05.2014

Latvijas Kultūras akadēmija no 16. līdz 17. maijam organizē ikgadējo starpdisciplināro konferenci „ZinātMāksla”, piedāvājot plašu programmu – aizraujošus referātus jauno pētnieku izpildījumā, radošus priekšnesumus, operatora, LKA docenta Valda Eglīša grāmatas un foto izstādes atklāšanu un nakts diskusiju Kalnciema kvartālā.  

Latvijas Kultūras akadēmijas būtība un uzdevums ir vienot māksliniecisku un zinātnisku darbību, tā izceļot mūsdienu jauniešu pilnvērtīgas eksistences svarīgāko – radošumu. 16. maijā Latvijas Kultūras akadēmijas galvenajā ēkā, Ludzas ielā 24 no 10:00 līdz pat pēcpusdienainotiks akadēmiski radošs konferences darbs četrās sesijās – Tradīcijas un izaicinājums kultūrā, Kultūra un sabiedrība, Kultūras organizācijas un nozares, Radošums un sabiedrība, kur ar neparastiem un rosinošiem pētījumiem un atziņām iepazīstinās referenti no Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas. LKA ikvienu interesentu aicina piedalīties konferences darbā, klausīties, vērot, uzdot jautājumus, izteikt savas uzslavas vai kritiku. Konferences starpbrīžos un pēc tās paredzētas neformālas sarunas un diskusijas pie kafijas tases. Spilgtākos referentus un māksliniekus, kā arī aktīvākos komentētājus gaida balvas.

„ZinātMākslas” turpinājumā 18:00 Latvijas Kultūras akadēmijas Zirgu pastā, Dzirnavu ielā 46 notiks LKA operatora mākslas pedagogaValda Eglīša grāmatas „ANAMNESIS” prezentācija un fotodarbu izstādes „RĀMIS” atklāšana. Izstādē apzināti eksponēti dažāda žanra un stila darbi, kas saistīti ar grāmatas saturu. Lai gan abas šīs  autora izpausmes papildina viena otru, tomēr tās brīvi vērtējamas arī dalīti. Vizuālo darbu tematiskā un formveides amplitūda ir ļoti plaša – no izteikti reālistiska un pat naturālistiska risinājuma līdz gandrīz galējai abstrakcijai, tomēr tehnoloģijā neatkāpjoties no fotogrāfiskās izcelsmes pirmsākuma. Autora galvenais mērķis, veidojot lielāko daļu šo darbu, bijis tik pierasto un acīmredzamo parādīt savādāk un varbūt pat vairāk atbilstoši lietu dziļākajai būtībai. Tomēr vienmēr pastāv RĀMIS, kā subjektīvisma filtrs, kā organizējošs  konstrukcijas elements vai satvars un diemžēl arī kā bremzējošs un ierobežojošs faktors, ko mēs reti kad spējam pārvarēt, gan objektīvu, gan subjektīvu iemeslu dēļ.

Nākamajā dienā, 17. maijā 23:00 Kalnciema ielas kvartālā, Kalnciema ielā 35 notiks trešais konferences tematiskais pasākus – Kulturālas sarunas vasaras naktī: diskusija par kultūras izpratni Latvijas sabiedrībā un Latvijas Kultūras akadēmijas attīstības iekontūrējums. Sarunu vada Kārlis Anitens un Līva Brice, piedalās LR Kultūras ministrijas un Latvijas Kultūras akadēmijas vadība, studējošie un visi kultūrizpratību alkstošie. Ar jaunas dienas (18. maijs) sākšanos, tiks sagaidīta Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes pieņemšanas 22. gadadiena!

Konferences patrons LKA rektora p.i. prof. Jānis Siliņš. Programmas komiteja (alfabētiskā secībā): Zane Balčus, Raimonds Briedis, Monta Kononova, Anda Laķe, Rūta Muktupāvela, Margita Mantiņa, Laila Niedre, Inga Pērkone-Redoviča, Sandra Plota, Zane Šiliņa.

Konferences programma