ZIŅAS

Latvijas Kultūras akadēmija un Valmieras novada Kultūras pārvalde aicina piedalīties jaunās kultūrtelpas KURTUVE nākotnes modelēšanā!

06.04.2023

17.aprīlī pl.17:30 valmierieši tiek aicināti uz domapmaiņu par KURTUVES kā atvērtas kultūrtelpas darbību nākotnē atbilstoši vietējo iedzīvotāju vajadzībām.

Vakara diskusijas ietvaros dalībnieki aicināti piedalīties domrades darbnīcā, lai kopīgi rastu radošus risinājumus, kā KURTUVES kultūrtelpa vislabāk varētu atbilst iedzīvotāju vajadzībām labas dzīves kvalitātes nodrošināšanai.

Laikmetīgā kultūrtelpa KURTUVE  ir centrālā vieta Valmieras Dinamiskās pilsētas koncepcijas īstenošanā, kas bija pamatā Valmieras Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikumā piedāvātajai programmai, kur svarīgi akcenti ir laikmetīgās kultūras pieejamība un kopienu iesaiste kultūras procesos. Tāpēc būtiski jau pašā sākumā iesaistīt iedzīvotājus KURTUVES norišu plānošanā, sākot no 2025.gada, kad KURTUVES šī brīža iemītniekam - Valmieras drāmas teātrim - būs iespēja atgriezties savās pastāvīgajās mājās.

Darbnīcas vadītāja - Vita Brakovska ir starpdisciplinārās domāšanas eksperte ar vairāk kā 10 gadu starptautisku pieredzi radošās domāšanas rosināšanā un individuālo uzņēmējspēju attīstīšanā. Vitas Brakovskas vadībā dalībnieki pozitīvā atmosfērā varēs izvirzīt savas idejas un atrast domubiedrus. Visas idejas tiks apkopotas un iesniegtas Valmieras novada Kultūras pārvaldē, kas tās ņems vērā tālākos KURTUVES attīstības plānos.

Aicināti visi interesenti, piesakot savu dalību līdz 13.aprīlim https://forms.gle/J1qEL1rtF75ddXhTA

Tikšanās vieta - KURTUVE Rīgas ielā 25a Valmierā.

Darbnīca tiek organizēta Latvijas Kultūras akadēmijas pētnieku īstenotā projekta “IN SITU: Vietas unikalitātē balstītas kultūras un radošo industriju inovācijas ne-urbānās teritorijās” ietvaros ar ES pētniecības un inovāciju atbalsta programmas “Apvārsnis Eiropa” atbalstu. Līdzīgas darbnīcas paralēli notiek Somijā, Islandē, Īrijā, Portugālē un Horvātijā, aicinot domāt par radošiem risinājumiem vietējās kultūrvides attīstībai.

IN SITU ir četrus gadus ilgs projekts, kas apvieno pētniecību un eksperimentālas darbības, lai veicinātu ar inovācijām saistīto praksi, spējas un potenciālu kultūras un radošajās industrijās, kas atrodas ES valstu teritorijās ārpus lielajiem urbānajiem centriem. Sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību tiek veikta izpēte par kultūras un radošā sektora inovāciju ieviešanas iespējām visā Valmieras novadā, stiprinot gan sektora iekšējo, gan starptautisko sadarbību.

Papildu informācija par projektu: insituculture.eu un LKA mājas lapā.

Papildu informācija:

Laura Brutāne, LKA projektu koordinatore, tel.26366413, e-pasts: laura.brutane@lka.edu.lv