ZIŅAS

LKA doktorantei un vieslektorei Inesei Bokai-Grūbei piešķirta Fulbraita stipendija

11.09.2023

Fulbraita stipendija Inesei Bokai-Grūbei piešķirta doktorantūras studiju ietvaros, pētnieciskā darba veikšanai Temple University (Tempļa universitāte) Filmu un Mediju mākslas katedrā Filadelfijā, Pensilvānijā, ASV 6 mēnešu periodā.

Pētniecības darbs saistīts ar kontekstuālajiem faktoriem vēsturisku filmu recepcijā. Promocijas darba tēma –  "Vēsturisku filmu recepcija un vēsturisko filmu diskurss auditorijas veidošanās kontekstā Latvijas kino".Promocijas darba vadītāja LKA ir Dr.art. Inga Pērkone-Redoviča.

Pētniecības periodā tiks apskatītas un pētītas tēmas, kas atbilst izvēlētajai promocijas darba tēmai – vēsturiskais kino (filmas) 21. gadsimta sākumā, kino loma memoriālās atmiņas veidošanā nacionālā un starptautiskā līmenī, memoriālās atmiņas un filmu recepcijas dažādie aspekti, vēsturisko filmu recepcija (interpretācija) un to ietekmējošie faktori, starptekstu zonas vēsturisko filmu recepcijā, Latvijas vēsturisko filmu auditorijas veidošanās specifika no sinhroniskā un diahroniskā recepcijas pētījumu konteksta.