ZIŅAS

LKA Zinātniskās pētniecības centrs 2019. gadā īstenojis pētījumu par Latvijas iedzīvotāju izpratni par kultūras mantojumu

22.01.2020

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs no 2018. līdz 2020.gadam īsteno fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu “Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi”, kura ietvaros 2019.gadā veikta reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju aptauja, ar mērķi noskaidrot Latvijas iedzīvotāju izpratni par materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu un attieksmi pret to. Pētījuma mērķa grupa bija Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 16 gadiem. Pētījuma lauka darbu pēc LKA pasūtījuma veica KANTAR, veicot specializēto aptauju (ad hoc) un aptaujājot 1027 cilvēkus.

Sagatavots pētījuma ziņojums kā empīrisko datu pārskats, atspoguļojot aptaujas rezultātus, ietverot tādus jautājumus kā Latvijas iedzīvotāju izpratne par kultūras mantojuma veidiem, viedoklis par to, kam jāpieliek vislielākās pūles mantojuma saglabāšanā un kas visvairāk apdraud nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, kādās ar kultūras mantojumu saistītās aktivitātēs un praksēs Latvijas iedzīvotāji iesaistās, zināšanas par Nemateriālā kultūras mantojuma likumu u.c.

Pētījuma ziņojums (5,0 MB)