ZIŅAS

No 13. līdz 26. oktobrim studijas LKA notiks attālināti!

12.10.2020

Reaģējot uz epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos valstī un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid infekcijas izplatības ierobežošanai", kā arī Latvijas Kultūras akadēmijas noteikumiem par piesardzības pasākumu īstenošanu Covid-19 infekcijas ierobežošanai, nolemts, ka laika posmā no 2020. gada 13. oktobra līdz 2020. gada 26. oktobrim ieviest papildu drošības pasākumus LKA bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu nodarbību plānā iekļautās teorētiskās nodarbības (lekcijas, seminārus) organizēt attālināti, nodrošinot nodarbību norisi tiešsaitē, studiju materiālu pieejamību LKA e-studiju vidē, kā arī saziņu starp studējošajiem, docētājiem un LKA administratīvo personālu.

Neskaidrību gadījumā papildu informācijas saņemšanai lūdzam sazināties ar LKA direktoru Aināru Grūbi (ainars.grube@lka.edu.lv).
Tāpat arī LKA Studiju departaments turpina savu darbu un sniegs atbalstu!