ZIŅAS

Noslēdzies 2023. gada pētniecības projektu konkurss “Zinātniskās darbības attīstība Latvijas Kultūras akadēmijā”

02.06.2023

Ir noslēdzies Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) 2023. gada pētniecības projektu konkurss “Zinātniskās darbības attīstība Latvijas Kultūras akadēmijā”, kura mērķis ir attīstīt zinātnisko darbību LKA, nostiprināt augstākās izglītības un zinātnes vienotību, studiju un pētniecības darba nedalāmību, paaugstināt LKA konkurētspēju Latvijas un starptautiskajā izglītības un zinātnes telpā. Finansējumu iesniegto projektu pieteikumu realizācijai saņem seši projekti.

Konkursa būtisks nosacījums ir veidot projekta darba grupas, kurās jābūt vismaz vienam LKA akadēmiskā personāla pārstāvim un vismaz diviem LKA studējošajiem (doktorantūras, maģistrantūras vai bakalaura līmeņa studējošajam). Kā sadarbības partneris var tikt iesaistīta valsts vai pašvaldību institūcija, kultūras vai mākslas organizācija, cita augstskola.

Konkursa „Zinātniskās darbības attīstība Latvijas Kultūras akadēmijā” projektu pieteikumu vērtēšanas komisija pieņēmusi lēmumu 2023. gadā atbalstīt šādus pētniecības projektus:  

Projekta nosaukums

Projekta vadītājs

Komisijas lēmums

Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu lietojums pārtikas produktiem Latvijā: ražotāju pieredzes izpēte.

Anita Vaivade

Finansiāli atbalstīt pilnā apmērā

Dzīvais Kultūras mantojums Kazdangā

Zane Grigoroviča

Finansiāli atbalstīt pilnā apmērā

Digitālās transformācijas izpausmes kultūras pasākumu nozarē Latvijā un pārmaiņas saskarsmē ar auditoriju - aktuālā situācija un nākotnes attīstības perspektīvas

Agnese Hermane

Finansiāli atbalstīt pilnā apmērā

“Lietderīgā kino” filmu mākslinieciskā valoda un tematiskā aktualitāte Rīgas kinostudijas perioda filmu piemēros

Zane Balčus

Finansiāli atbalstīt pilnā apmērā

Dzīvie stāsti Stāmerienā

Ance Kristāla

Finansiāli atbalstīt pilnā apmērā

Ceļā uz iekļaujošu kultūru

Kristīne Freiberga

Finansiāli atbalstīt pilnā apmērā


Projektu realizēšanas termiņš 01.06.2023.–31.05.2024.