ZIŅAS

Noslēdzies LKA 2022. gada pētniecības projektu konkurss “Zinātniskās darbības attīstība Latvijas Kultūras akadēmijā”

26.05.2022

Ir noslēdzies LKA 2022. gada pētniecības projektu konkurss “Zinātniskās darbības attīstība Latvijas Kultūras akadēmijā”, kura mērķis ir attīstīt zinātnisko darbību LKA, nostiprināt augstākās izglītības un zinātnes vienotību, studiju un pētniecības darba nedalāmību; paaugstināt LKA konkurētspēju Latvijas un starptautiskajā izglītības un zinātnes telpā, un finansējumu saņem pieci projekti. 

Konkursa būtisks nosacījums ir veidot projekta darba grupas, kurās jābūt vismaz vienam LKA akadēmiskā personāla pārstāvim un vismaz diviem LKA studējošajiem (doktorantūras, maģistrantūras vai bakalaura līmeņa studējošajam). Kā sadarbības partneris var tikt iesaistīta valsts vai pašvaldību institūcija, kultūras vai mākslas organizācija, cita augstskola.

 

Konkursa „Zinātniskās darbības attīstība Latvijas Kultūras akadēmijā” projektu pieteikumu vērtēšanas komisija pieņēmusi lēmumu 2022. gadā atbalstīt sekojošos pētniecības projektus:  

Projekta nosaukums

Projekta vadītājs

Komisijas lēmums

Digitālo inovāciju difūzijas ietvars muzeju nozares pētniecībā: čempioni, pārmaiņu aģenti un inovatīva muzeja raksturojums

Elīna Vikmane

Finansiāli atbalstīt pilnā apmērā

Atdzeja Latvijā: Datu apkopošana, apstrāde un interpretācija.

Ivars Šteinbergs

Finansiāli atbalstīt pilnā apmērā

Stāmerienas muižas kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte. Laiks un telpa.

Zane Grigoroviča

Finansiāli atbalstīt pilnā apmērā

Ceļojums uz utopiju: pētniecībā balstītas mākslas pieejas izmantošana sociālo problēmu analīzē.

Lote Katrīna Cērpa

Finansiāli atbalstīt pilnā apmērā

90 par deviņdesmitajiem. I pētniecības fāze.

Auguste Petre

Finansiāli atbalstīt pilnā apmērā


Projektu realizēšanas termiņš 01.06.2022.- 31.05.2023.