JAUNUMI

Noslēgusies divpadsmitā starptautiskā zinātniskā konference “Kultūras Krustpunkti”

07.11.2018

Latvijas Kultūras akadēmijas starptautiskā zinātniskā konference „Kultūras Krustpunkti” XII  kļuvusi par visai kultūras un mākslas nozarei nozīmīgu pētniecisko atklājumu, ideju apmaiņas un komunikācijas  pasākumu. Šogad, no 1. līdz 3. novembrim, tā tika organizēta jau divpadsmito reizi un pulcēja  lielu apmeklētāju skaitu. “Kultūras Krustpunktu XII” virstēma šajā gadā bija “Dzimšana, svētki un svinēšana kultūrā” jeb DAUDZ LAIMES!, un tā aptvēra vairākus spilgtus notikumus.

Vēlamies pateikt īpašu paldies konferences  organizatoriem, kas veidoja saturiski bagāto  Latvijas simtgadei veltīto pasākumu – Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centram un tā vadītājai Andai Laķei, Aijai Lūsei, Aijai Melbārdei, Lienei Lindei, Leldei Kristiānai Vozņesenskai, Aināram Grūbem, Ingai Mengotei, Dainim Sumišķim, Kristīnei Brambergai, Zanei Kreicbergai, Ingai Pērkonei, Kristiānai Štālai, Dainim Juragam, kā arī mūsu pašaizliedzīgajiem LKA vēstnešiem – Melisai Kaškurai, Ievai Elizabetei  Ērglei, Ditai Virgai un Sabīnei Locikai. 

Liels paldies Agnesei Karlsonei par eleganto konferences plenārsēdes moderāciju, kā arī iedvesmojošajiem plenārsēdes referentiem – Arjo Klameram, Ditai Rietumai, Diānai Čivlei, Denisam Hanovam, teātra trupai KVADRIFRONS, Raimondam Briedim, Edgaram Vērpem, Astrai Spalvēnai, Rūdolfam Kugrēnam, Ritai Treijai un Harijam Tumanam.

Izsakām pateicību savas nozares ekspertiem (šogad tematisko sekciju ietvaros kopumā bija 75 referenti) un  sekciju darba vadītājiem – Agnesei Hermanei, Agnesei Treimanei, Jurim Urtānam, Raimondam Briedim, Andai Laķei, Elīnai Veinbergai, Anitai Načisčionei, Zanei Grigorovičai un Zanei Kreicbergai.

Sirsnīgi pasakāmies arī simpozija „Pats par savu naudu dzēru... apreibināšanās fenomens Latvijas kultūrā” vadītājai Aivai Bribelei un scenogrāfijas autoram Ivaram Veinbergam, kā arī visiem dalībniekiem, kas raisīja nerimstošu diskusiju simpozija apmeklētāju starpā pat ilgi pēc tā noslēguma – Inetai Lipšai, Aivaram Eipuram, Jurim Urtānam, Kristapam Opincānam, Raimondam Briedim, Jānim Joņevam, Šeldai  Puķītei, Ilgai Vecenānei un Ventam Sīlim. Paldies arī Leļļu teātra aktieru kursa studentiem – Rihardam Zelezņevam, Elīnai Bojarkinai un Mārtiņam Gailim – par Blaumaņa noveles "Purva bridējs" interpretācijām jeb "kā būtu, ja būtu". 

Konferences “Kultūras Krustpunkti XII” plenārsēdes interneta tiešraidi un simpoziju “Pats par savu naudu dzēru… Apreibināšanās fenomens Latvijas kultūrā” norisi finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.

No sirds pateicamies arī LKA Studējošo Pašpārvaldes dalībniekiem un studentiem – Tīnai Žmuidai, Melisai Kaškurai, Artūram Apsītim un viņu komandai – par atmosfērisko Rudens svētku pasākumu, kas atkal ļāva Akadēmijas studentiem sajusties kā lielai ģimenei.