ZIŅAS

Profesorei Līvijai Akurāterei Dzimšanas dienā!

23.09.2015

Profesore Līvija Akurātere ir teātra cilvēks! Visaptveroši!

1950. gadā viņa absolvēja toreizējo LPSR Teātra institūtu un ieguva aktrises diplomu, bet Eduarda Smiļģa vadītājā Dailes teātrī no 1951. gada līdz 1953. gadam strādāja par literārās daļas vadītāju. 1949. gadā tika publicēta L. Akurāteres (toreiz Pečakas) pirmā teātra recenzija un 1962. gadā tika izdota arī pirmā monogrāfija par aktrisi Antu Klinti. Recenzijas un monogrāfijas pēc tam ir bijis ļoti daudz, un tās ir kļuvušas par būtisku skatuves mākslas procesa dokumentu.

Plašās zināšanas par teātra vēsturi un tagadnes skatuves mākslas procesiem deva iespēju analizēt, pētīt un apkopot, un nodot savu pieredzi topošajiem aktieriem un režisoriem. Vispirms jau Rīgas Kinostudijas Tautas kinoaktieru studijā, tad Jāzepa Vītola Latvijas valsts konservatorijā un no 1993. gada līdz 1999. gadam Latvijas Kultūras akadēmijā.

Pēc aktīvās, enerģētiski piepildītās pedagoģiskās un zinātniskās darbības Līvija Akurātere neatslābstoši turpināja interesēties par topošo aktieru, režisoru un dramaturgu studijām, skatoties dažādos kursa, bakalaura un maģistra darbus, profesionāli ieinteresēti analizējot tos un labvēlīgi iedrošinot turpmākajiem radošajiem procesiem. Līvijas Akurāteres viedais skats un padomi noder visiem, jo viņa ir tāda personība, kura ikvienā situācijā spēj atrast visprecīzāko vērtējumu, vistiešākos vārdus, kas ne tikai analizē un kritizē, bet dod arī pozitīvu ierosmi turpināt un attīstīties tālāk.

Līvija Akurātere ir viena no retajām teātra pētniecēm un vērtētājām, kura spēj saprast visdažādāko paaudžu skatuves māksliniekus, patiesi ieinteresēties mākslinieciskajā procesā un dot skaidri saprotamu un attīstībā vērstu padomu. Tā tiešām ir reta parādība tagadnes situācijās, kurās dominē skaudrs subjektīvisms un vērtētāja personības dominante.

Līvijas Akurāteres padoms un vērtējums ir zelta vērts!

Lai veselība un radošs gars!

Sveicam 90. Dzimšanas dienā!

Profesors Jānis Siliņš