ZIŅAS

Publicēts kultūras un mākslas izglītībai veltīts LKA zinātnisko rakstu krājums “Culture Crossroads Vol. 20”

27.04.2022

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs sadarbībā ar pārstāvjiem no Eiropas observatoriju tīkla mākslas un kultūras izglītības jomā (European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education – ENO) publicējis jaunu rakstu krājumu angļu valodā “Culture Crossroads Vol. 20”. Krājums sevī ietver starptautiska autoru kolektīva rakstus, kas sniedz ieskatu daudzos mākslas un kultūras izglītības ietekmes aspektos, procesos, kas veicina šo ietekmi, un iesaistīto institūciju darbībā. Katrs raksts izceļ kādu nozīmīgu mākslas un kultūras izglītības jomas aspektu, iezīmējot nezūdošo temata aktualitāti un problemātiku gan Eiropā, gan pasaulē. Vairāki no rakstu autoriem piedalījās LKA rīkotajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2020.gadā, kas bija veltīta kultūras un mākslas izglītībai.

Ar “Culture Crossroads Vol. 20” publicētajiem rakstiem iespējams iepazīties: www.culturecrossroads.lv/journal/22

Krājuma atklāšanas pasākums paredzēts LKA studējošo konferences “ZinātMāksla” ietvaros 19. maijā plkst. 15:45 Rīgā, Ludzas ielā 24.

“Culture Crossroads” ir zinātniski recenzēts, starptautisks zinātnisko rakstu krājums, kas tiek izdots tikai elektroniskā formātā. Tas ir indeksēts EBSCO, ERIH PLUS, ULRICH'S un CEEOL datubāzēs.