ZIŅAS

Publicēts pētījums par nemateriālā kultūras mantojuma tiesībām 26 valstīs

11.01.2021

2020. gada izskaņā klajā nākusi grāmata, kurā salīdzinoši analizēta 26 valstu pieredze nemateriālā kultūras mantojuma tiesību jomā, aptverot dažādus pasaules reģionus un atšķirīgas tiesību tradīcijas. Pētījums īstenots Latvijas-Francijas zinātniskās sadarbības programmas “Osmoze” ietvaros, Latvijas Kultūras akadēmijai sadarbojoties ar Politikas sociālo zinātņu institūtu (Institut des Sciences sociales du Politique, ISP-CNRS) Parīzē, Francijā.

Kolektīvā monogrāfija „Nemateriālais kultūras mantojums nacionālajās un starptautiskajās tiesībās: pārsniedzot 2003. gada konvenciju” (Intangible Cultural Heritage Under National and International Law: Going Beyond the 2003 UNESCO Convention) izdota Marijas Kornī (Marie Cornu), Anitas Vaivades, Lilī Martinē (Lily Martinet) un Kleā Anses (Clea Hance) zinātniskajā redakcijā, Apvienotajā Karalistē bāzētā tiesību zinātņu akadēmiskajā izdevniecībā „Edward Elgar Publishing”. Piecus gadus ilgušā pētījuma izstrādē bija iesaistīti tiesību zinātnieki, antropologi, etnologi, folkloristi, kā arī politikas veidotāji un īstenotāji visās aplūkotajās valstīs.

Kā monogrāfijas anotācijā norāda prof. Kristofs Antons (Christoph Antons, Ņūkāstlas Universitāte, Austrālija): “Tiesību režīmi, kas ir saistīti ar nemateriālo kultūras mantojumu, ir īpaši sarežģīti. Šajā grāmatā ir izdevies to parādīt un sniegt aptverošu kopainu par regulējošām pieejām starptautiskā, nacionālā un lokālā līmenī, UNESCO Konvenciju un nemateriālā kultūras mantojuma saikni ar dažādām tiesību jomām. Šī grāmata rosina daudzus jautājumus tālākiem pētījumiem, un tā ir īpaši ieteicama lasāmviela ikvienam, kas vēlas gūt niansētu izpratni par šo jauno multidisciplināras pētniecības un prakses lauku”.

Pētījuma īstenošanu Latvijā vadīja Latvijas Kultūras akadēmijas docente, mākslas zinātņu doktore un tiesību zinātņu maģistre Anita Vaivade, un pētījuma tapšanā no Latvijas puses sadarbojās Latvijas Kultūras akadēmijas profesore, filozofijas doktore Daina Teters, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktore, filoloģijas doktore Dace Bula, Latvijas Kultūras akadēmijas doktorante, tiesību zinātņu maģistre Līga Ābele un mākslas zinātņu maģistre Sanita Pretkalniņa.

Pētījums noritēja pateicoties Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai, Valsts Izglītības un attīstības aģentūrai, Francijas Republikas Eiropas un ārlietu ministrijai, Francijas Republikas Kultūras ministrijai, Francijas Institūtam Rīgā, Valsts Kultūrkapitāla fondam, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtam, Latvijas Nacionālajam kultūras centram, UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai, Latvijas pastāvīgajai pārstāvniecībai pie UNESCO, Francijas pastāvīgajai pārstāvniecībai pie UNESCO un UNESCO Sekretariātam Parīzē, Francijā, kā arī citiem sadarbības partneriem.

Grāmata ir sasniegusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumu, un ar tās ievada nodaļu var iepazīties šeit. Pilna informācija par grāmatu pieejama šeit.

Pētnieku grupas sadarbība turpinās, un ar Latvijas-Francijas zinātniskās sadarbības programmas “Osmoze” atbalstu Parīzē, Francijā, š.g.novembrī gaidāma starptautiska zinātniskā konference par pētnieku lomu lēmumu pieņemšanā par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu.