ZIŅAS

Rektora vēlēšanas

26.03.2014

LKA Rektora vēlēšanu komisija informē, ka vēlēšanām reģistrēti četri Rektora amata pretendenti: Prof. Dr. art. Inga Pērkone-Redoviča (izvirzījusi Teātra un audiovizuālās mākslas katedra); Asoc. prof. Dr. art. Rūta Muktupāvela (izvirzījusi Kultūras teorijas un vēstures katedra, Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra, vispārējais personāls, Studējošo pašpārvalde); Asoc. prof. Dr. Phil. Edmunds Apsalons; Prof. Dr. Phil. Ivars Bērziņš.

Saskaņā ar Nolikumu par LKA Rektora vēlēšanām tiek publicētas pretendentu iesniegtās Akadēmijas vadības programmas un dzīves un darba gājumi (Curriculum vitae). Rektora amata pretendentiem adresētos jautājumus līdz 27. martam var iesūtīt info@lka.edu.lv, atbildes uz tiem apkopotā veidā tiks sniegtas LKA Satversmes sapulcē. Latvijas Kultūras akadēmijas Rektora vēlēšanas 2014. gada 31. martā