ZIŅAS

Rīgā notiks starptautiska kino žanriem veltīta konference

08.10.2020

14. un 15. oktobrī Rīgā notiks Latvijas Kultūras akadēmijas organizētā VI Baltijas jūras reģiona kino vēstures konference "Žanri un to transformācijas: globālie un lokālie konteksti, filmu veidošana un recepcija", kurā ar priekšlasījumiem uzstāsies gan vietējie, gan ārvalstu kino pētnieki. Referentu vidū: Juris Civjans (ASV, Latvija), Jērgs Šveinics (Šveice), Eva Mazerska (Lielbritānija), Lina Kaminskaite-Jančoriene (Lietuva), Dita Rietuma, Elīna Reitere un Zane Balčus (Latvija) u.c. Konferenci būs iespējams vērot gan klātienē, gan tiešsaistē, tās darba valoda – angļu.

VI Baltijas jūras reģiona konferences "Žanri un to transformācijas: globālie un lokālie konteksti, filmu veidošana un recepcija" priekšlasījumi aptvers plašu laika posmu kino vēsturē, kā arī dažādu valstu spektru. Referentu uzmanības lokā būs gan latviešu detektīvi un dokumentālās filmas, gan, piemēram, poļu "biopiki", igauņu spiegu filmas, lietuviešu seriāli un ziemeļu noir pazīmes dāņu seriālos. Viens no paplašinātajiem priekšlasījumiem (keynote speech) būs veltīts jautājumam, kas ir tie aspekti, kas liek filmas uztvert kā reģionālas vai nacionālas? Latvijā īpaši pēdējos gados populāras bijušas vēsturiskās filmas; arī šai tēmai – vēsturiskiem faktiem, fikcionālām patiesībām un vēsturisko filmu uztverei – būs veltīti vairāki referāti.

Kā vadošie referenti ar paplašinātiem priekšlasījumiem konferencē uzstāsies starptautiski kino pētnieki, kuru uzmanības lokā kā viena no aktuālām tēmām ir arī žanri: Eva Mazerska(Ewa Mazierska), Centrālās Lankašīras universitātes (Lielbritānija) profesore, vairāk kā 20 monogrāfiju un rakstu krājumu autore un sastādītāja; Jērgs Šveinics(Jörg Schweinitz), Cīrihes universitātes (Šveice) emeritētais profesors, kura monogrāfija par kino stereotipiem (Film and Stereotype – A Challenge for Cinema and Theory, 2011) ir kļuvusi par pamatdarbu filmu stereotipu un arī mūsdienu kino žanru analīzē; Juris Civjans (Yuri Tsivian) Čikāgas universitātes (ASV) emeritētais profesors; viena no viņa pētniecības tēmām ir agrīnais krievu kino – šī tēma cieši saistīta arī ar Baltijas, īpaši Latvijas kino vēsturi.

Baltijas jūras reģiona kino vēstures konference (Baltic Sea Region Film History Conference) ir ikgadējs kino vēsturnieku un teorētiķu sadarbības projekts Baltijas jūras valstu vēstures periodu un aktuālu teorētisku problēmu izpētē. Šogad konference notiek Rīgā, Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālajā Filmu skolā (Elijas ielā 17).


Konferences klātienes apmeklētājiem obligāti jāreģistrējas saitē https://ej.uz/ZanruKonference; vietu skaits ir ierobežots.

Saistībā ar ceļošanas ierobežojumiem daļa konferences priekšlasījumu notiks tiešsaistē. Konferences priekšlasījumus un tiem sekojošos jautājumus un atbildes ikviens varēs vērot arī tiešsaistē Latvijas Kultūras akadēmijas Youtube kontā: https://www.youtube.com/user/LKAkademija.

Vairāk informācijas par programmu un referentiem konferences mājas lapā: https://www.balticfilmhistory.org/

Konferences darba valoda - angļu, bez tulkojuma latviešu valodā.

 

Konferenci organizē Latvijas Kultūras akadēmija, sadarbojoties ar Igaunijas kino arhīvu un Lietuvas Teātra un mūzikas akadēmiju, un tā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu un Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” (VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) ietvaros.