ZIŅAS

Rīgā notiks starptautiska kino žanriem veltīta konference

14.09.2020

Divas dienas, 14. un 15. oktobrī,  Rīgā notiks VI Baltijas jūras reģiona kino vēstures konference, kuru šogad rīko Latvijas Kultūras akadēmija. Starptautiskās  konferences 2020. gada tēma ir “Žanri un to transformācijas: globālie un lokālie konteksti, filmu veidošana un recepcija”. Konferencē ar priekšlasījumiem par žanriem filmās un seriālos piedalīsies gandrīz divdesmit kino pētnieki, viņu vidū tādi ievērojami kino teorētiķi kā Juris Civjans (ASV, Latvija), Eva Mazerska (Lielbritānija) un Jērgs Šveinics (Šveice). Konferenci būs iespējams vērot tiešsaistē.

Žanrs ir bieži lietots termins gan filmu teorētiskā analīzē, gan arī kā zīmols, piedāvājot filmas auditorijai. Kino žanru pētniecībai pasaulē ir stabilas tradīcijas. Vienlaikus radikālās izmaiņas kino ražošanas tehnoloģijās un filmu skatīšanās praksēs, tāpat arī mūsdienu globālie sociālie un politiskie procesi ir aktivizējuši žanru teoriju pārskatīšanu un veicinājuši to, ka stabilu shēmu un modeļu vietā, žanri tiek analizēti kā dinamiski fenomeni.

VI Baltijas jūras reģiona konferencē “Žanri un to transformācijas: globālie un lokālie konteksti, filmu veidošana un recepcija” ar priekšlasījumiem uzstāsies vairāku valstu kino pētnieki, kuri piedāvās plaša spektra un metodoloģiski daudzveidīgus priekšlasījumus. Īpašu interesi šogad referenti izrādījuši par seriāliem. Konferencē tiks analizēta Ziemeļu valstu seriālu specifika, žanru estētikas  ietekme uz seriāliem, kā arī tiks pētīts, kas noticis ar kvalitatīvu televīzijas seriālu veidošanas tradīcijām Latvijā. Referentu uzmanības lokā ir arī pēdējos gados uz ekrāniem bieži iznākušās vēsturiskās filmas un to recepcija, kā arī dokumentālais kino kā žanrs.

Kā vadošie referenti ar paplašinātiem priekšlasījumiem konferencē uzstāsies ievērojami, profesionāli un aizrautīgi kino žanru pētnieki: Eva Mazerska (Ewa Mazierska), Centrālās Lankašīras universitātes (Lielbritānija) profesore, vairāk kā 20 monogrāfiju un rakstu krājumu autore un sastādītāja; Jērgs Šveinics (Jörg Schweinitz), Cīrihes universitātes (Šveice) emeritētais profesors, kura monogrāfija par kino stereotipiem (Film and Stereotype – A Challenge for Cinema and Theory, 2011) ir kļuvusi par pamatdarbu filmu stereotipu un arī mūsdienu kino žanru analīzē; Juris Civjans (Yuri Tsivian) Čikāgas universitātes (ASV) emeritētais profesors; viena no viņa pētniecības tēmām ir agrīnais krievu kino – šī tēma cieši saistīta arī ar Baltijas, īpaši Latvijas kino vēsturi.

Baltijas jūras reģiona kino vēstures konference (Baltic Sea Region Film History Conference) ir ikgadējs kino vēsturnieku un teorētiķu sadarbības projekts Baltijas jūras valstu vēstures periodu un aktuālu teorētisku problēmu izpētē. Konference pirmo reizi notika 2014. gadā Tallinā, kas bija arī nākamo četru Baltijas jūras reģiona kino vēstures konferenču mājvieta. Sākot ar 2019. gadu, tika nolemts konferenci organizēt pārmaiņus dažādās vietās, un šogad tā notiek Rīgā (Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālajā Filmu skolā Elijas ielā 17). Vairāk informācijas par programmu un referentiem skat. konferences mājas lapā https://www.balticfilmhistory.org/  !

Sakarā ar ceļošanas ierobežojumiem daļa konferences priekšlasījumu notiks tiešsaistē. Konferences priekšlasījumus un tiem sekojošos jautājumus un atbildes ikviens varēs vērot arī tiešsaistē.

Konferenci rīko Latvijas Kultūras akadēmija ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.