ZIŅAS

Sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju 1. un 2. decembrī Bordo, Francijā notiek zinātniskā konference “Tiesības kā kultūras mantojums”

01.12.2022

1. un 2. decembrī Bordo, Francijā notiek zinātniskā konference “Tiesības kā kultūras mantojums”, kuru rīko Bordo Universitātes Monteskjē pētniecības institūts (Institut de Recherche Montesquieu, Université de Bordeaux), Parīzes Saklē Universitātes Politikas sociālo zinātņu institūts (Institut des Sciences Sociales du Politique, Université Paris Saclay) un Kretejas Universitāte (Université de Créteil) sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju un citiem partneriem. 

Konferences programma

Konferences dalībnieki sniegs referātus par tiesību jomas arhīviem un ar tiesību īstenošanu saistītām muzeju kolekcijām kā materiālo kultūras mantojumu, tāpat arī pievērsīsies paražu tiesību avotiem un ar tiesībām saistītām tradīcijām un rituāliem kā nemateriālo kultūras mantojumu. Konferencē līdzas citiem priekšlasījumiem kopīgu referātu sniegs Parīzes Saklē Universitātes Politikas sociālo zinātņu institūta un Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslas institūta vadošās pētnieces Marija Kornī (Marie Cornu) un Anita Vaivade. Tāpat arī konferencē būs iespējams iepazīt Ukrainas pieredzi saistībā ar tradicionālu sociālu prakšu tiesisku nostiprināšanu.
 
Konference ir turpinājums Latvijas-Francijas divpusējās sadarbības programmas “Osmoze” ietvaros Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta un Politikas sociālo zinātņu institūta Parīzē, Francijā kopīgi īstenotiem sadarbības projektiem nemateriālā kultūras mantojuma tiesību izpētes jomā. Anitas Vaivades dalība konferencē norit pēcdoktorantūtas pētniecības projekta “Nemateriālais kultūras mantojums kā resurss ilgtspējīgai attīstībai Ziemeļeiropā: tiesībās balstīta pieeja” (1.1.1.2/VIAA/3/19/476) ietvaros, un konference tiek rīkota saiknē ar UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma politikas un tiesību katedras darbību Latvijas Kultūras akadēmijā.