ZIŅAS

Sākusies rakstu iesniegšana Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājumiem

08.12.2021

Kopš 2016. gada Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) izdod divus zinātnisko rakstu krājumus (“Culture Croassroads” un “Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi”), kuros publicēt savus rakstus aicināti gan pētnieki, gan topošie pētnieki, gan arī praktiķi. Katram no šiem krājumiem ir cita mērķauditorija un cita publicēšanas valoda, visi žurnālos publicētie raksti tiek anonīmi recenzēti. Šajā gadā plānots sagatavot arī atsevišķu “Culture Crossroads” specizdevumu par mākslas un zinātnes sinerģiju.

Aicinām iepazīties ar LKA zinātnisko izdevumu specifiku un izvēlēties savam rakstam atbilstošāko krājumu.

“Culture Crossroads” ir starptautisks zinātnisko rakstu krājums, kas kopš 2016.gada tiek izdots tikai elektroniskā formātā (pieejams www.culturecrossroads.lv ).

Tā kā rakstu krājums Culture Crossroads paredzēts starptautiskajai mērķauditorijai, tajā tiek iekļauti raksti angļu valodā. Pirms raksta iesniegšanas šim krājumam pārbaudiet, vai:

  • raksts ir saistošs starptautiskajai auditorijai;
  • raksts ir labā un saprotamā angļu valodā;
  • raksts atbilst starptautiski citējamās datu bāzēs iekļauto izdevumu specifiskajiem zinātniskajiem kritērijiem.

“Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi” ir zinātnisko rakstu krājums, kas tiek izdots tikai drukātā formātā. Krājumā iekļauto rakstu tēmas ir saistošas vietējai pētnieku un praktiķu kopienai, un tā valoda ir latviešu. Pirms raksta iesniegšanas šim krājumam pārbaudiet, vai:

  • raksts ir saistošs lokālai auditorijai;
  • raksts ir gramatiski pareizā latviešu valodā un svešvārdi tajā lietoti atbilstoši vispārpieņemtajām latviešu valodas normām.

 “Culture Crossroads” (tikai elektroniskā formātā (pieejams www.culturecrossroads.lv)). specizdevums par mākslas un zinātnes sinerģiju. Specizdevumam rakstus aicināti iesniegt pētnieki, studējošie un kultūras nozares profesionāļi, pievēršot īpašu uzmanību mākslas un zinātnes savstarpējās mijiedarbības dažādajām formām, tajā skaitā mākslā balstītās pētniecības un pētniecībā balstītās mākslas praksēm un teorētiskajai analīzei.

Rakstiem jābūt noformētiem atbilstoši norādījumiem (latviešu valodā pieejami šeit: http://www.culturecrossroads.lv/lv/vadlinijas-autoriem angļu valodā pieejami šeit: http://www.culturecrossroads.lv/lv/vadlinijas-autoriem?lang=en). Recenzenti tiks piesaistīti tikai tādā gadījumā, ja raksti būs noformēti atbilstoši prasībām.

Aicinām rakstus iesniegt līdz 2022.gada 31. janvārim, sūtot uz e-pastu kulturaskrustpunkti@lka.edu.lv ar norādi uz atbilstošo krājumu.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazinieties ar galvenās redaktores asistenti Anci Kristālu: ance.kristala@lka.edu.lv