ZIŅAS

Skolotājiem jūnija beigās būs iespēja piedalīties profesionālās pilnveides programmā kustību mākslā

05.06.2023

No 2023. gada 26. līdz 29. jūnijam LKA teātra mājā “Zirgu pasts” (Dzirnavu iela 46, Rīga) Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) kopā ar Valsts Izglītības satura centru (VISC) piedāvā 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides programmu skolotājiem “Kustību māksla starpdisciplinaritātei mācību jomas "Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā" skolotāja darba pilnveidošanai”. Dalībniekiem nav nepieciešama iepriekšēja fiziskā sagatavotība vai īpašas prasmes, programmā var piedalīties arī bez priekšzināšanām kustību mākslā. Dalība programmā ir bez maksas.

Programmas ietvaros skolotāji profesionālu pasniedzēju vadībā papildinās izpratni par dažādiem kustību mākslas veidiem un to izpausmes formām, principiem un paņēmieniem, paplašinās zināšanas un prasmes to pielietojumā teātra mākslas, mūzikas un dejas radošajos un pedagoģiskajos uzdevumos. Programmas dalībnieki uzlabos prasmi integrēt kustību mākslai raksturīgos mākslinieciski estētiskos un pedagoģiskos principus un paņēmienus dažādos mācību priekšmetos.

Lai pieteiktos dalībai programmā, aicinām interesentus līdz 2023. gada 20. jūnijam aizpildīt tiešsaistes pieteikuma anketu.

Ar skolotājiem programmā strādās dejas un kustību mākslas eksperti: Guna Ezermale (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docente, vēsturiskās dejas pasniedzēja, eksperte un arī dejotāja), Edmunds Veizāns (LKA Latvijas Kultūras koledžas docents, hip-hop dejas eksperts, Veizāna deju skolas vadītājs), Rita Lūriņa (LKA docente, skatuves kustības pasniedzēja), Gunta Bāliņa (LKA profesore, baleta vēsturniece un klasiskās dejas pasniedzēja), Ilze Zīriņa (LKA docētāja, laikmetīgās dejas pasniedzēja un praktiķe), Ramona Galkina (LKA asociētā profesore, horeogrāfe, kontaktimprovizācijas un improvizācijas pasniedzēja), Ginta Pētersone (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docente, ritmikas pasniedzēja), Inga Krišāne (teātra mākslas skolotāja, projekta “Skola2030” vecākā eksperte un mācību jomas “Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā” vadītāja) un Dace Smirnova (etnomūziķe, rotaļniece, etnokompānijas "Zeidi" mākslinieciskā vadītāja).

Profesionālās pilnveides programma paredzēta skolotājiem, kuri māca vai mācīs mācību priekšmetus: “Mūzika” (1.–9.klasē), “Teātra māksla” (1.–9.klasē), “Vizuālā māksla” (1.–9. klasē), “Sports un veselība” (1.–9. klasē), “Kultūras pamati”, “Kultūra un māksla I (vizuālā māksla)”, “Kultūra un māksla I (mūzika)”, “Kultūra un māksla I (teātra māksla)”, “Sports un veselība vidusskolai”.

Vairāk par LKA un VISC profesionālās pilnveides programmu piedāvājumu skolotājiem 2023. gada vasarā: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/talakizglitiba/