ZIŅAS

Starptautiska zinātniska konference "Baltijas jūras reģiona dokumentālais kino: estētisks un sociāls fenomens"

04.01.2016

Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Zinātniskās pētniecības centrs un LKA Rīgas Kino muzejs rīko starptautisku zinātnisku konferenci Baltijas jūras reģiona dokumentālais kino: estētisks un sociāls fenomens. Konference notiks no 2016. gada 14.-16. aprīlim Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra un Audiovizuālās mākslas katedras ēkā, Teātra mājā Zirgu Pasts (Dzirnavu iela 46, Rīga). 

Konferences mērķis ir pievērsties Baltijas jūras reģiona valstu (Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija, Dānija, Somija, Zviedrija, Krievija, Vācija) dokumentālajam kino, pētot galvenos virzienus un autorus, veidojot nacionālo kino salīdzinošo analīzi un atspoguļojot citas tēmas.

Katras valsts plašo dokumentālā kino mantojumu pētījuši vietējie profesionāļi, taču reti tai pievērsušies ārvalstu speciālisti, kā arī iztrūkst skatījuma uz nacionālajiem kino citu reģiona valstu kontekstā. Šī konference būs pirmā nopietnā platforma dokumentālā kino zinātniekiem un studentiem, lai aplūkotu Baltijas reģiona dokumentālā kino estētiskos un sociālos paņēmienus, kopējās un atšķirīgās iezīmes, teoriju plašākā reģionālā kontekstā. 

Konferencei aicinām pieteikt referātus par šādām tēmām (nosauktajām tēmām ir ieteikuma raksturs):

-nacionālo kino salīdzinošā analīze;

-autora (autoru) daiļrades analīze;

-nozīmīgi dokumentālā kino virzieni;

-transnacionālas tēmas, transnacionāli autori;

-dokumentālā kino teorija/ kritika nacionālā līmenī;

-dokumentālo filmu saglabāšana, restaurācija, pieejamība;

-u.c.

Konferences darba valoda – latviešu un angļu, tiks nodrošināts sinhronais tulkojums uz latviešu/ angļu valodu. Dalība konferencē ir bez maksas.

Konferencē nolasītie referāti tiks publicēti akadēmiski recenzētā rakstu krājumā “Kultūras Krustpunkti”, ko izdod LKA Zinātniskās pētniecības centrs. Izdošanas laiks – 2016. gada novembris.

Konferences ietvaros notiks dokumentālo filmu seansi ar filmu izlasi no Baltijas jūras reģiona valstīm.

 

Praktiskā informācija:

Referātu pieteikšana – līdz 2016. gada 2. februārim.

Pieteikums jāsagatavo angļu valodā līdz 300 vārdiem, tajā jāietver referāta nosaukums, īss izklāsts, autora vārds, uzvārds, pārstāvētā institūcija, zinātniskais grāds, kontaktinformācija, kā arī prezentācijai nepieciešamais tehniskais aprīkojums. Prezentācijai atvēlētas 20 minūtes, prezentācijas valoda – latviešu vai angļu.

Pieteikumu sūtīt: zane.balcus@kinomuzejs.lv.

 

Pieteikumu izskatīšana – līdz 2016. gada 16. februārim. Pieteiktos referātus izskatīs starptautiska zinātniskā komisija. Informācija par komisijas lēmumu tiks izziņota elektroniski katram pieteicējam pēc norādītā datuma.

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2016. gada 1. martam.

Konferences programmas publiskošana – 2016. gada 1. aprīlī.

Konferences norise – 2016. gada 14.-16. aprīlis.

Referātu iesniegšana publicēšanai – līdz 2016. gada 1. jūnijam. Referāti iesniedzami latviešu vai angļu valodās. Norādījumi rakstu sagatavošanai tiks izsūtīti konferences dalībniekiem līdz konferences sākumam.

Konferences norisi finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.