ZIŅAS

Studiju līgumu parakstīšana LKA reflektantiem

07.08.2020

Bakalaura un maģistra studiju programmu reflektantu studiju līgumu parakstīšana notiks klātienē no pirmdienas, 10.augusta, līdz piektdienai, 14.augustam, Ludzas ielā 24, 3.auditorijā.

Visiem bakalaura studiju programmas reflektantiem pirms studiju līguma parakstīšanas jāuzrāda šādu dokumentu oriģināli un jāiesniedz dokumentu kopijas:  

 1. pase vai ID karte;
 2. vidējo izglītību apliecinošs dokuments (atestāts un sekmju izraksts); 
 3. vispārējās vidējās izglītības sertifikāts ar vērtējumiem centralizētajos eksāmenos.

Visiem maģistra studiju programmas reflektantiem pirms studiju līguma parakstīšanas jāuzrāda šādu dokumentu oriģināli un jāiesniedz dokumentu kopijas: 

 1. pase vai ID karte;
 2. augstāko izglītību apliecinošs dokuments (diploms un diploma pielikums). 

 

Pirmdien, 10. augustā no plkst. 10.00 līdz 16.00:

 • līgumu parakstīšana maģistra studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammas “Kultūras menedžments” visiem reflektantiem;
 • līgumu parakstīšana maģistra studiju programmas “Audiovizuālā un skatuves māksla” visiem reflektantiem.

Otrdien, 11. augustā no plkst. 10.00 līdz 12.00:

 • līgumu parakstīšana bakalaura studiju programmas “Audiovizuālā māksla” visiem reflektantiem.

Trešdien, 12. augustā

 • no plkst. 10.00līdz 12.00 līgumu parakstīšana bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas ” reflektantiem studijām par valsts budžeta līdzekļiem;
 • no plkst. 12.00 līdz 17.00 līgumu parakstīšana bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas ” reflektantiem studijām par personīgajiem līdzekļiem.

Ceturtdien, 13. augustā

 • no plkst. 10.00 līdz 12.00 līgumu parakstīšana bakalaura studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammas “Kultūras un mākslu studijas” reflektantiem studijām par valsts budžeta līdzekļiem;
 • no plkst. 12.00 līdz 16.00 līgumu parakstīšana bakalaura studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammas “Kultūras un mākslu studijas” reflektantiem studijām par personīgajiem līdzekļiem.

Piektdien, 14. augustā

 • no plkst. 10.00 līdz 12.00 līgumu parakstīšana bakalaura studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammas “Starpkultūru sakari” reflektantiem studijām par valsts budžeta līdzekļiem;
 • no plkst. 12.00 līdz 16.00 līgumu parakstīšana bakalaura studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammas “Starpkultūru sakari” reflektantiem studijām par personīgajiem līdzekļiem.

 

Gadījumā, ja reflektants norādītajā laikā netiek uz līgumu parakstīšanu, nepieciešams atsūtīt ziņu uz e-pastu: studijas@lka.edu.lv.

Reflektantiem, kuri neieradīsies uz līgumu slēgšanu, vietas rezervētas netiks un konkursa rezultātu secībā tiks piedāvātas citiem reflektantiem.

Jautājumu gadījumā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 reflektantam ir iespēja sazināties ar LKA Studiju daļu, rakstot uz studijas@lka.edu.lv vai zvanot uz tālruni (+371) 67140174.