JAUNUMI

Notiks Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājuma – gadagrāmatas TE-KI-LA 4. laidiena atvēršana

01.01.2014

Piektdien, 2014. gada 3. janvārī plkst. 17 grāmatu un kultūrpreču mājā „NicePlace Mansards” Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 21a (pagalmā), tiks atvērts Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājuma – gadagrāmatas TE-KI-LA. TEĀTRA UN KINO LASĪJUMI 4. laidiens. Gadagrāmatu ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu izdod apgāds „Mansards”.

Gadagrāmata TE-KI-LA tika izveidota 2010. gadā kā starpdisciplinārs izdevums ar mērķi atspoguļot Latvijas Kultūras akadēmijas docētāju, studentu un divu akadēmijas struktūrvienību – Eduarda Smiļģa Teātra muzeja un Rīgas Kino muzeja – pētījumus teātra un kino jomā, uzsverot abu mākslas nozaru ciešo saistību Latvijas kultūras telpā. 

Gadagrāmatas sastādītāja ir Dr. Inga Pērkone, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore. Gadagrāmatas TE-KI-LA jaunākajā laidienā īpašā vērība pievērsta diviem 2013. gada jubilāriem: rakstniekam Rūdolfam Blaumanim (1863–1908) un dramaturgam un režisoram Pēterim Pētersonam (1923–1998).  Nodaļā Pētīt Pēteri Pētersonu lasāmi raksti, kuru pamatā Latvijas Kultūras akadēmijas festivāla Patriarha rudens ietvaros notikušās Pēterim Pētersonam veltītās konferences referāti. Akadēmijas docētāji pieskaras dramaturga un režisora Pētera Pētersona daiļrades pārsteidzošajai daudzveidībai, ieskatoties arī līdz šim mazāk zināmās Pētersona darbības jomās, piemēram, viņa kino scenārijos.  Rūdolfa Blaumaņa jubilejas atzīmēšana 2013. gadā noritēja ļoti plaši – norišu galvenais ieguvums bija vispārēja apjausma par rakstnieka aktualitāti mūsdienās. TE-KI-LA piedāvā nelielu ieskatu saistībā ar Rūdolfa Blaumaņa daiļradi veiktajos studentu pētījumos.  Nodaļā Muzeju pētījumi ievietoti raksti par režisora un scenogrāfa Jāņa Munča darbu Pasadīnas teātrī ASV, par Jaunatnes teātra pedagoģisko darbību padomju varas gados, kā arī lasāmas literatūrzinātnieka Gunāra Bībera atmiņas par kino skatīšanos pēckara Latvijā. Šī publikācija piesaka vienu no Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas projektiem – Kino trofejas –, ko 2014. gadā īstenos Rīgas Kino muzejs.