Konferenču sērija “Kultūras Krustpunkti XIV”

Otrdiena, 3. novembris, 2020


03.11.2020 10:00

Informācija par pasākumu

Līdz 2020. gada 11. oktobrim ikviens kultūras un mākslas fenomenu pētniecībā ieinteresētais tiek aicināts pieteikties dalībai Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti XIV” sekciju dienā, kas notiks 6. novembrī LKA Teātra mājā “Zirgu pasts”, un dalīties savu pētījumu rezultātos, secinājumos un ierosinājumos.

Konferenču sērija “Kultūras Krustpunkti XIV” norisināsies no 2. līdz 6. novembrim, ietverot vairākus notikumus, izgaismojot aktuālākos kultūras un mākslas procesus globālā un lokālā mērogā. Norises vietas: Latvijas Kultūras akadēmija (Ludzas ielā 24)  un LKA Teātra māja “Zirgu pasts” (Dzirnavu 46). Konferenču sērijas notikumi paralēli klātienes norisei būs skatāmi arī tiešsaistē – LKA Facebook lapā.

Konferenču sērija “Kultūras Krustpunkti XIV” aizsāksies 2. novembrī plkst. 10.00–16.00 LKA zālē, kur norisināsies starptautiskās zinātniskās konferences “Kultūras Krustpunkti XIV” atklāšanas plenārsēde, kas būs veltīta Latvijas Kultūras akadēmijas 30 gadu jubilejai, ar virstēmu “Latvijas Kultūras akadēmija izglītībā, zinātnē un mākslā”.  Plenārsēdes ietvaros tiks pozicionēta LKA vieta Latvijas kultūras un mākslas izglītības un augstākās izglītības sistēmā, tās zinātniskās darbības rezultātu loma jaunu zināšanu un argumentu uzkrāšanā par kultūras un mākslas fenomeniem, kā arī LKA nozīme Latvijas mākslas telpas un kultūrvides attīstībā. Plenārsēdes noslēgumā notiks  LKA zinātnisko rakstu krājumu “Culture Crossroads” un “Kultūras un mākslas pētījumi” pēdējo izdevumu prezentācijas. Darba valoda – latviešu.

3. novembrī tiešsaistē norisināsies konferences starptautiskā diena, kas veltīta tēmai “Mākslas izglītības un kultūrizglītības ietekme: argumenti un pierādījumi”. Konferences ietvaros tiks analizēts un izgaismots mākslas un kultūras izglītības daudzveidīgais devums un ieguldījums valstiskā, kopienu un individuālā līmenī. Dažādu Eiropas valstu un Latvijas pētnieki un nozares profesionāļi dalīsies pieredzē un secinājumos par mākslas un kultūras izglītības teorētiskajiem, praktiskajiem un komunikācijas aspektiem. Darba valoda – angļu. Starptautiskā diena notiek starptautisko sadarbības tīklu sanāksmju ietvaros: ENO (The European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education) un ACEnet (Network of European policy makers, civil servants and academics working in the fields of arts and cultural education).

4. novembrī plkst. 10.00–16.00 LKA zālē notiks starptautisks forums “Modernisms kultūrā. Globālās un lokālās pārmantošanas stratēģijas un pieejas”. Tas veltīts nozīmīgam 20.gs mākslas attīstības periodam Eiropā – modernismam un tā strāvojumu un parādību īpatnībām mākslā, arhitektūrā, literatūrā, teātrī, kino un  mūzikā Latvijā, un šī perioda kultūras mantojuma pārmantošanas, pārradīšanas un interpretācijas globālajām un lokālajām tendencēm un izaicinājumiem. Forumā akadēmiskās un lietišķās vides eksperti analizēs kontraversālus skatījumus uz modernisma izpausmēm kultūrā un mākslā, dienas noslēgumā diskutējot par modernisma paraugiem arhitektūrā, to nozīmi kultūras mantojuma kontekstā. Darba valoda – angļu.

5. novembrī plkst. 10.00–16.00 LKA Teātra mājā “Zirgu pasts” norisināsies Baltijas Drāmas forums, kas aicinās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skatuves mākslas teorētiķus un praktiķus pievērsties jaunākajām tehnoloģijām teātrī un atšķirīgām teātra skatīšanās praksēm. Foruma noslēgumā, plkst. 16.30–17.30, tiks prezentēts rakstu krājums, kas veltīts pēdējai desmitgadei Latvijas teātrī.

6. novembrī plkst. 9.00–18.00 LKA Teātra mājā “Zirgu pasts” norisināsies konferences darbs desmit sekcijās:

  1. Kultūras un mākslas socioloģija, kultūrpolitika;
  2. Mākslas izglītība un kultūrizglītība;
  3. Kultūras mantojuma saglabāšanas, tiesību un ētikas, pārvaldības, pedagoģiskie un komunikācijas aspekti;
  4. Skatuves māksla;
  5. Materiālais un nemateriālais mantojums – folkloristika, etnoloģija, arheoloģija, kultūras antropoloģija;
  6. Radošās industrijas un kultūras menedžments;
  7. Audiovizuālā māksla. Būt Jurim Podniekam (sekcijas norises laiks: 4. decembris);
  8. Kultūru saskarsme, starpkultūru komunikācija, starpkultūru komunikācijas kompetence Latvijā  un valodas nozīme kultūrā;
  9. Vizuālā māksla;
  10. Literatūra un vizualitāte.

Darba valoda: latviešu un angļu.

Turpinot konferences un Baltijas drāmas foruma tematisko ievirzi, Skatuves mākslas sekciju iesāks diskusija “Teātra un skatītāja attiecības nākamajos 100 gados”, vērtējot Baltijas valstu teātra nākotnes perspektīvas. Darba valoda – angļu.

6. novembrī “Zirgu pastā” 1. stāva foajē paralēli konferences darbam LKA Rīgas Kino muzejs prezentēs īsfilmu ciklu “Priekšmetu stāsti”, kurā astoņi Latvijā pazīstami nozares eksperti skatītājiem ļaus ielūkoties muzeja krātuvēs. Skatītājiem būs iespēja ieraudzīt to kā darbojas kino montāžas galds un kino kamera, kā norisinās kino filmu lenšu restaurācija, kā  top filmās redzamie kostīmi un kā filmām izvēlējās aktierus. Par muzeja kolekcijas dārgumiem stāstīs tērpu māksliniece Keita, kinorežisors Jānis Putniņš, kino zinātniece Inga Pērkone-Redoviča, filmu restauratore Rūta Sudakova un citi eksperti. Projekts tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Lai pieteiktos dalībai konferences sekciju dienā (6. novembris), aicinām aizpildīt tiešsaistes pieteikuma formu:

Pieteikties konferencei iespējams līdz 2020. gada 11. oktobrim. Aizpildot pieteikumu, lūdzam konferences publicitātes nodrošināšanai pievienot savu fotoattēlu. Referāta kopsavilkumu paredzēts publicēt izdevumā “Starptautiska zinātniskā konference “Kultūras Krustpunkti 2020”. Konferences tēžu krājums / programma”. Prezentācijai atvēlētas 20 minūtes (t.sk. jautājumi). Dalība konferencē ir bez maksas. Pieteiktie un programmā iekļautie referāti tiks recenzēti, sekciju skaits un saturs var mainīties atbilstoši iesūtīto referātu tēmu un kopsavilkumu saturam.

Pēc konferences referentiem būs iespēja iesūtīt rakstus recenzētam zinātnisko rakstu krājumam “Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi” (piešķirts ISSN kods) un/vai “Culture Crossroads” (indeksēts ERIH+, EBSCO un ULRICH’S datubāzēs, http://www.culturecrossroads.lv).

Konference organizēta un konferences materiāli izstrādāti Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības attīstība”, Nr.1.1.1.5/18/I/017 ietvaros.

Konferenci organizē LKA Zinātniskās pētniecības centrs. Konferences  sadarbības partneri: Teātra darbinieku savienība, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Latvijas Nacionālais kultūras centrs un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Kanādas vēstniecība Latvijā, Kultūras ministrija.

LKA zinātniskās darbības fokuss vērsts uz starpdisciplinaritāti kultūras un mākslas fenomenu izpētē. Ikgadējā LKA starptautiskā konference “Kultūras Krustpunkti” savā divpadsmit gadu ilgajā vēsturē ir ieguvusi īpaša notikuma statusu, tās multidisciplinārā programma ir saistoša gan pieredzes bagātiem pētniekiem, gan studējošajiem, gan kultūras nozares praktiķiem, gan jebkuram radošam cilvēkam. Ik gadu piedāvātā programma ļauj īstenot konferences stratēģisko mērķi: attīstīt komunikatīvu platformu kultūras un mākslas pētnieku zinātniskās darbības rezultātu teorētiskai un lietišķai aprobācijai.

Konferences galvenā misija: publiskot Latvijai nozīmīgu, starptautiski aktuālu kultūras un mākslas jomas problēmu izpētes rezultātus, kā arī aktivizēt akadēmisko diskusiju par kultūras, mākslas un radošā sektora lomu un sociālo atbildību politisku, ekonomisku, demogrāfisku pārmaiņu apstākļos.

Īpašs izaicinājums konferences organizatoriem ir zinātniskās un radošās darbības integrācija refleksijā par kultūras fenomenu, jo īpaši laikā, kad pētnieki runā par mākslas un pētniecības robežu izplūšana un veidojas arvien plašāka mākslas un pētniecības saskarsmes telpa.