Konferenču sērija “Kultūras Krustpunkti XIV"// Kultūrizglītības un mākslas konference

Otrdiena, 3. novembris, 2020


03.11.2020 10:00

Informācija par pasākumu

No 2. līdz 6. novembrim Latvijas Kultūras akadēmija aicina klātienē un tiešsaistē piedalīties konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti XIV” notikumos, kas būs veltīti tādām tēmām kā Latvijas Kultūras akadēmijas 30 gadi izglītībā, zinātnē un mākslā; modernisma daudzveidīgais strāvojums un īpatnības mākslā, arhitektūrā, literatūrā, teātrī, kino un mūzikā Latvijā; kultūras un mākslas izglītības loma; kā arī teātris, jaunās tehnoloģijas un dažādas skatīšanās pieredzes. Tāpat vairāk nekā 70 referenti prezentēs aktuālāko pētījumu rezultātus konferenču sērijas sekciju dienā.

Konferenču sērija norisināsies Latvijas Kultūras akadēmijā (Ludzas ielā 24)  un LKA Teātra mājā “Zirgu pasts” (Dzirnavu 46). Konferenču sērijas notikumi tiks pārraidīti tiešsaistē – LKA Facebook lapā (https://www.facebook.com/LKAkademija).

 

> 2020. GADA 2. NOVEMBRIS  // LUDZAS IELA 24, ZĀLE

Konferenču sērija “Kultūras Krustpunkti XIV” aizsāksies 2. novembrī plkst.10.00–16.00 LKA zālē, kur norisināsies konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti XIV” atklāšanas plenārsēde, kas būs veltīta Latvijas Kultūras akadēmijas 30 gadu jubilejai, ar virstēmu “Latvijas Kultūras akadēmija izglītībā, zinātnē un mākslā”.  Plenārsēdes ietvaros tiks pozicionēta LKA vieta Latvijas kultūras un mākslas izglītības un augstākās izglītības sistēmā, tās zinātniskās darbības rezultātu loma jaunu zināšanu un argumentu uzkrāšanā par kultūras un mākslas fenomeniem, kā arī LKA nozīme Latvijas mākslas telpas un kultūrvides attīstībā. Plenārsēdes trešā daļa tiks veltīta aktualitātēm Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros, uzstāsies Eiropas parlamenta deputāte Dace Melbārde, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa prezentēs Kuldīgu kā Eiropas kultūras galvaspilsētas kandidāti, kā arī norisināsies diskusija par radošām metodēm jaunas kultūras auditorijas sasniegšanā Eiropas kultūras galvaspilsētas kontekstā, kurā piedalīsies LKA studenti. Pēc diskusijas notiks līguma parakstīšana starp Kuldīgas novadu un Latvijas Kultūras akadēmiju par sadarbību pētniecībā un mākslinieciskajā jaunradē. Plenārsēdes noslēgumā notiks  LKA zinātnisko rakstu krājumu “Culture Crossroads” vol.16 un “Kultūras un mākslas pētījumi” pēdējo izdevumu prezentācijas. Darba valoda – latviešu.

 

> 2020. GADA 3. NOVEMBRIS // TIEŠSAISTĒ: https://www.youtube.com/LKAkademija un https://www.facebook.com/LKAkademija

3. novembrī plkst. 11.00–17.00 tiešsaistē norisināsies konferences starptautiskā diena, kas veltīta tēmai “Mākslas izglītības un kultūrizglītības ietekme: argumenti un pierādījumi”. Konferences mērķis ir aktualizēt kultūras un mākslas izglītības daudzveidīgos devumus visos līmeņos – indivīda, kopienas, valsts. Pētnieki no dažādām valstīm, kā arī Latvijas politikas veidotāji dalīsies šī brīža aktuālajās atziņās par kultūras un mākslas izglītības ietekmju teorētiskajiem, praktiskajiem un komunikācijas aspektiem. Darba valoda – angļu.

Kā konferences runātājs ar ievadlekciju ir uzaicināts un piekritis profesors Pīters Guzuasis (Peter Gouzouasis) no Kanādas (The University of British Columbia, Faculty of Education). Par Latvijas iniciatīvām kultūras un mākslas izglītībā runās Zane Oliņa (Skola 2030 mācību satura ieviešanas vadītāja) un Aija Tūna (Latvijas Valsts simtgades biroja Izglītības un jauniešu projektu vadītāja). Savu pētījumu rezultātus prezentēs pētnieki no Lielbritānijas, Grieķijas, Vācijas, Kipras, Latvijas, Portugāles, Austrijas un Igaunijas. Starptautiskā diena notiek starptautisko sadarbības tīklu sanāksmju ietvaros: ENO (The European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education) un ACEnet (Network of European policy makers, civil servants and academics working in the fields of arts and cultural education).

// TĒŽU KRĀJUMS

 

> 2020. GADA 4. NOVEMBRIS // LUDZAS IELA 24, ZĀLE

4. novembrī plkst. 10.00–16.00 LKA zālē notiks starptautisks forums “Modernisms kultūrā. Globālās un lokālās pārmantošanas stratēģijas un pieejas”. Forums tiek īstenots Kultūras ministrijas Valsts pētījumu programmas  "Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai" ietvaros, kur LKA, Latvijas Mākslas akadēmijas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, kā arī citi zinātnieki dalīsies savos pētījumu rezultātos par modernisma izpausmēm kultūrā un tā mantojuma vērtības diskutablajiem aspektiem.

Forumā pētnieki atklās daudzveidīgo modernisma – nozīmīga 20. gs mākslas attīstības perioda Eiropā – strāvojumu un parādību īpatnības mākslā, arhitektūrā, literatūrā, teātrī, kino un mūzikā Latvijā, un šī perioda kultūras mantojuma pārmantošanas, pārradīšanas un interpretācijas globālajām un lokālajām tendencēm un izaicinājumiem. Tematiskajā sadaļā “Modernisms: kustības strāvojumi 20. gs. pirmajā pusē” tiks aplūkots modernisma jēdziens, kustības pirmsākumi, uzplaukums mākslā un literatūrā, kā arī ietekmes uz arhitektūru Baltijas valstīs. Secīgi sadaļā “Modernisma kustības un totalitārisms” pētnieki izgaismos modernisma īpatnības mūzikā,  pievērsīsies modernisma lokālajām izpausmēm teātrī, tā strāvojumu ietekmei uz aizliegtajām filmām. Visbeidzot sadaļā “Pārmantošanas stratēģijas, modernisma reinterpretācija, ilgtspējīga attīstība” pētnieki iezīmēs tendences kino jomā, kā arī sniegs teorētisku un uz piemēriem balstītu skatījumu attiecībā uz kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstības iespējām. Darba valoda – latviešu.

 

> 2020. GADA 5. NOVEMBRIS // DZIRNAVU IELA 46, TEĀTRA MĀJA "ZIRGU PASTS"

5. novembrī plkst. 10.00–16.00 LKA Teātra mājā “Zirgu pasts” norisināsies Baltijas Drāmas forums “Teātris & jaunās tehnoloģijas un dažādas skatīšanās pieredzes”. Foruma dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iepazīstinās ar jaunāko pētījumu rezultātiem un nesenāko pieredzi savās valstīs par tādām tēmām kā mediatizācija, digitalizācija, attālināta komunikācija un tehnoloģijās balstītas mākslinieciskās stratēģijas Baltijas teātrī; ekspertu paneļdiskusija “Teātris un skatītāji nākamajos simt gados” no dažādiem skatupunktiem aplūkos skatuves mākslu komunikatīvo dimensiju; atlasītu izrāžu skate un starptautiska diskusija par redzētajām izrādēm ar kaimiņvalstu teātra ekspertiem. Darba valoda – angļu.

 

> 2020. GADA 6. NOVEMBRIS // DZIRNAVU IELA 46, TEĀTRA MĀJA "ZIRGU PASTS"

6. novembrī plkst. 9.30–20.20 LKA Teātra mājā “Zirgu pasts” norisināsies konferences darbs astoņās sekcijās: kultūras un mākslas socioloģija, kultūrpolitika; kultūras mantojuma saglabāšanas, tiesību un ētikas, pārvaldības, pedagoģiskie un komunikācijas aspekti; skatuves māksla; materiālais un nemateriālais mantojums – folkloristika, etnoloģija, arheoloģija, kultūras antropoloģija; radošās industrijas un kultūras menedžments; kultūru saskarsme, starpkultūru komunikācija, starpkultūru komunikācijas kompetence Latvijā  un valodas nozīme kultūrā; vizuālā māksla; literatūra un vizualitāte. Darba valoda – latviešu un angļu.

Skatuves mākslas sekcijas apmeklētājiem tiks piedāvāta digitālā teātra pieredze, kopīgi skatoties digitālu izrādi (lūdzam izrādē izmantot savu viedtālruni un austiņas!). Pēc izrādes norisināsies paneļdiskusija “Teātris un skatītāji nākamajos simt gados”, kurā piedalīsies Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teātra nozares eksperti.

 

Konference organizēta un konferences materiāli izstrādāti Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības attīstība”, Nr.1.1.1.5/18/I/017 ietvaros.

Konferenci organizē LKA Zinātniskās pētniecības centrs. Konferences  sadarbības partneri: Teātra darbinieku savienība, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Latvijas Nacionālais kultūras centrs un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Kanādas vēstniecība Latvijā, Kultūras ministrija.