LKA Informācijas diena "KlātBūt"

Sestdiena, 15. aprīlis, 2023


15.04.2023 12:00

Informācija par pasākumu

Latvijas Kultūras akadēmija ik gadu pavasarī organizē Informācijas dienu kultūras studiju interesentiem, kurā aicina piedalīties ikvienu, kas vēlas uzzināt par studijām un uzņemšanu Akadēmijā. Interesentiem ir iespēja uzzināt, kādos studiju virzienos iespējams uzsākt studijas un kādas ir prasības iestājpārbaudījumos. Iepazīstoties ar pasniedzējiem, studiju procesu un Studentu padomi, Akadēmija aicina izbaudīt radošo atmosfēru un vidi, kas piesaista talantīgus cilvēkus no visas Latvijas iegūt augstāko izglītību tieši Latvijas Kultūras akadēmijā.