Monogrāfijas par latviešu filozofu Paulu Jureviču atvēršanas svētki

Otrdiena, 5. marts, 2024


05.03.2024 19:00

Informācija par pasākumu

Otrdien, 5. martā plkst. 19.00 Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) teātra mājā “Zirgu pasts” notiks LKA docenta Andreja Baloža, Elgas Freibergas un Ievas Lapinskas monogrāfijas “Pauls Jurevičs – filozofija un dzīves restaurācija” atvēršanas pasākums. Monogrāfija veltīta ievērojamam 20. gadsimta latviešu domātājam un kultūras darbiniekam.

Pauls Jurevičs (1891–1981) starpkaru periodā bija Latvijas Universitātes (LU) profesors, publiski atpazīstams intelektuālis un esejists, bet trimdas laikā ražīgs autors un pasaules malās izkaisītās latviešu emigrantu kopienas cienīts domātājs un rakstnieks. Jureviča devums Latvijas intelektuālajā vēsturē ir grūti pārvērtējams – viņš ir stāvējis pie Latvijas akadēmiskās filozofijas šūpuļa, sniedzis nozīmīgu ieguldījumu filozofiskās terminoloģijas izstrādei latviešu valodā.

Jureviča vietu filozofijā visspilgtāk raksturo viņa doktora disertācija par Anrī Bergsona (1859–1941) izziņas teoriju. Bergsona filozofija, kas 20. gs. sākumā piedzīvo neredzētu popularitātes vilni visā Eiropā, bet tolaik Latvijā ir pazīstama tikai fragmentāri. Jureviča nopelni saistās ar spēju sniegt padziļinātu un kritisku Bergsona mācības izvērtējumu, kā arī piešķirt tālāku attīstību nozīmīgiem bergsonisma jēdzieniem, kas izpelnās starptautisku novērtējumu. Jureviča doktora darbs latviešu valodā līdz šim nav bijis pieejams, tāpēc grāmatā atrodamais disertācijas fragments lieliskajā Ievas Lapinskas tulkojumā ļaus iepazīties ar nozīmīgāko latviešu domātāja tekstu no pirmavotiem.

Pētījums veikts intelektuālās biogrāfijas žanrā, kas noteic autora uzskatu skaidrojumu kontekstā ar laikmetu veidojošajām idejām un vēsturiskajiem apstākļiem. Jureviča dzīve atspoguļo latviešu intelektuāļu un latviešu nācijas pavērsieniem un traģiskiem notikumiem piepildīto pieredzi 20. gs. notikumu virpulī. Grāmatā izsekojam Jureviča uzskatu attīstībai no studiju gadiem, kļūstot par starptautiski atzītu domātāju, cauri Otrā pasaules kara gadiem, līdz pat trimdas laika izolētībai tālajā Austrālijā. Monogrāfija tapusi vairāk nekā desmit gadu garumā, bet divas līdzautores – Elga Freiberga un Ieva Lapinska – manuskripta gatavošanas laikā pāragri devušās mūžībā.

LU Akadēmiskā apgāda un LU Filozofijas un socioloģijas institūta izdotā grāmata “Pauls Jurevičs – filozofija un dzīves restaurācija” turpina sēriju, kas veltīta Latvijas filozofijas ievērojamākajiem pārstāvjiem – Teodoram Celmam, Pēterim Zālītem, Paulam Dālem, Staņislavam Ladusānam, Jēkabam Osim u.c.