ZinātMāksla I Studējošo konference

Ceturtdiena, 16. maijs, 2024


16.05.2024 10:00

Informācija par pasākumu

16. maijā plkst. 10.00–18.00 norisināsies Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) studējošo konference “ZinātMāksla”, kurā tiks prezentētas LKA bakalaura un maģistra līmeņa studentu uzmanības centrā nonākušās pētnieciskās tēmas, kas novērtētas kā labākās pētnieciskās ieceres noslēguma darbos un saņēmušas snieguma stipendijas darbu izstrādei. Izskanēs referātu prezentācijas tādās tematiskajās sekcijās kā “Digitālā transformācija kultūras nozarē”, “Kultūras un mākslas pārvaldība”, “Zīmolvedība un digitāls saturs”, “Kino nozare” un “Teksts: jaunrade, tulkošana un analīze”.

Digitālajā laikmetā organizāciju digitālā transformācija ir ne tikai iespēja, bet arī nepieciešamība. To, kādus instrumentus kultūras organizācijām sniedz tehnoloģiju un to veiktspējas straujā izaugsme un kā tā var uzlabot organizāciju pārvaldības praksi, paplašināt sasniedzamību un pieejamību, maģistra darbā “Digitālā transformācija operteātru pārvaldībā Latvijā un Eiropā pēta “Kultūras un mākslas pārvaldības” students Artūrs Apsītis. “Kultūras mantojuma pārvaldības un komunikācijas” studente Zanda Šumska maģistra darbā Digitālā kultūras mantojuma ilgtspēja. Latviešu Dziesmu un Deju svētku gadījums pievērsusies digitāli dzimušā kultūras mantojuma ilgtspējības izpētei. Savukārt “Kultūras un mākslu studiju” studente Sanda Paukšte bakalaura darbā Mākslas darbs digitālajā laikmetā: oriģināla nozīmības aspekti noskaidro, vai digitālajā laikmetā, kur mākslas darbs vienlaicīgi var pastāvēt gan fiziskajā, gan digitālajā vidē, notiek paradigmas maiņa no oriģinalitātes kā primārā vērtības noteicēja uz īpašumtiesībām un piekļuvi, un kas par to liecina. “Radošo industriju un izaugsmes menedžmenta” studente Jana Gedlere maģistra darbā Fostering Innovation in the News Media Industry: Exploring Creative Coding Workshops as Catalysts for Creativity and Skill Transfer aplūko mākslas tehnoloģiju darbnīcas kā iespēju inovāciju veicināšanai kultūrā.

“Kultūras un mākslas pārvaldības” studente Anda Vaičekone maģistra darbā Radošie kvartāli kā hibrīdorganizācijas un to sociālekonomiskā ietekme. Tallinas ielas kvartāla piemērs pievēršas radoša kvartāla koncepta skaidrojuma un izpratnes trūkumam, kas var ietekmēt to attīstību nākotnē, kā arī meklēs veidus kvartālu sociālekonomiskās ietekmes novērtēšanai. Savukārt “Kultūras mantojuma pārvaldības un komunikācijas” studente Elēna Silāja maģistra darbā Labas pārvaldības principu piemērošana vietējās nozīmes kultūras pieminekļu aizsardzībā Latvijā” noskaidro, kādas kompetences un prasmes nepieciešamas lēmumpieņēmējiem Latvijas pašvaldībās, lai nodrošinātu labu pārvaldības praksi vietējās nozīmes kultūras pieminekļu aizsardzībā. “Radošo industriju” studente Paula Limba bakalaura darbā Latvijas mūzikas industrijas ekosistēmas attīstības veicināšanas priekšnosacījumi pēta uzņēmējdarbības specifiku mūzikas industrijā un to veicinošos un kavējošos faktorus Latvijas mūzikas industrijas ekosistēmā.

Bakalaura darbā “Izglītojoša ekrānsatura zīmolvedība bērnu auditorijā. Zīmola “Tutas lietas” gadījums” “Radošo industriju” studente Evelīna Līna Ņikiforova vērtē, kāda zīmolvedības stratēģija ir īstenota, lai attīstītu mērķauditorijas lojalitāti, iesaisti, uzticamības, attiecību veidošanā ar zīmolu, lai nodrošinātu komerciālu ilgtspēju, balstoties uz “Tutas lietas” zīmola piemēru.

Antifaniem kā Latvijas filmu, seriālu un raidījumu auditorijas segmentam maģistra darbā pievērsusies “Kultūras un mākslas pārvaldības” studente Anna Lūse,  “Audiovizuālās un skatuves mākslas” studente Anna Paula Pujēna maģistra darbā “Adaptācijas teorija un Latvijas kino prakse 2018–2023” pēta un raksturo ekranizāciju principus Latvijā un analizē tos plašākā adaptācijas teorijas kontekstā, kā arī analizē dažādas Latvijas kinofilmas un seriālus, kas identificējami kā ekranizācijas un tapuši laika posmā no 2018. gada līdz 2023. gadam. Fenomenam – nelineārās montāžas popularitātei augot, samazinās sieviešu īpatsvars montāžas režijas profesijā – maģistra darbā Montāžas režisores Latvijas kinomākslā. Pieredze un daiļrade  pievēršas “Audiovizuālās un skatuves mākslas” studente Una Zvirbule.

“Starpkultūru sakaru” studenti bakalaura darba ietvaros izstrādājuši jaunrades darbus – latviešu valodas tulkojumus. Ernests Eriks Dekonens bakalaura darba ietvaros izstrādājis franču rakstnieka Matjē Zakaņā romāna “Asfalts” tulkojumu. Zane Romuļa sagatavojusi zviedru autores Kristīnas Kolēnas bērnu grāmatas “Alma och papegojmysteriet” tulkojumu, savukārt Katrīna Kate Vucena izveidojusi latviešu valodas tulkojumu Juannas Rubīnas Draneres romānam “Ihågkom oss till liv”.

Konferences ietvaros plkst. 15.30–16.30 norisināsies diskusija “Reps – nepiedienīgas rindas vai realitātes vārdi?”, kurā piedalīsies Wiesulis, Gustavo, Aiga Leitholde, Kristiāna Paula Lībiete. Reperi, žurnālisti un pētnieki tiks aicināti atklāt Latvijas repa mūzikas unikālo realitāti, tiks pētītas repa tēmas, skanējums un sociālā nozīmība, izceļot Latvijas kontekstam raksturīgās pieredzes un naratīvus. Diskusijas mērķis ir atklāt Latvijas repa daudzšķautņaino dabu un iespējas tās analīzei. Hiphopa subkultūras tēls Latvijas sabiedrībā nav viennozīmīgs, tajā pašā laikā subkultūras pārstāvju radošās izpausmes atspoguļo mūsdienu sabiedrībā pastāvošās problēmas, norādot uz nepieciešamību padziļinātāk izprast skatu uz subkultūru gan no iekšienes, gan ārpuses. Diskusijā tiks analizēta repa mākslinieka kā sociālo pārmaiņu aģenta loma un tiks apspriestas repa integrācijas iespējas akadēmiskajā diskursā, parādot tā kā kultūras fenomena leģitimitāti.

Konferences dienu plkst. 17.00 noslēgs brīvrunas un dzejrunas slams “Dzīvie realitātes vārdi”, kurā tiks aicināti pieteikties LKA studējošie, absolventi, LKA pasniedzēji, kā arī jebkuri citi interesenti. Katram dalībniekam jāsagatavo trīs 2-3 minūšu garas performances, kas sevī ietver brīvrunas, dzejas vai dzejrunas elementus. Slams norisināsies trīs tematiskajās kārtās – “ceļojums uz rajonu”, “kaut mēs uzvarētu tās cīņas, par kurām nerunājam”, “nestāsti mammai”. Katra dalībnieka uzstāšanos vērtēs kompetenta žūrija, ko veidos realitātes un vārda eksperti. Trīs visspēcīgākie dalībnieki saņems balvas, kas ļaus iegrimt Latvijas hiphopa un literatūras kultūrā.

Reģistrēšanās slamam šeit: https://forms.gle/24GrKiSy79a1UEEv9