Starptautiskais mediju un kultūras menedžments (vācu valodā)

Uzņemšanas gads tiks precizēts

Kategorija: Maģistra studijas

Pilna laika studijas

Maksas studiju vietas
Studiju ilgums: 2 gadi (4 semestri)
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās

Apakšprogrammas vadītājs: profesors, Dr. phil. Ivars Bērziņš

Apakšprogrammas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus mediju un kultūras menedžerus, kuri spēj darboties visdažādākajās kultūras nozarēs un gūt panākumus modernā Eiropas kultūras telpā visdažādākajās kultūras nozarēs. 

Programma kopumā attīsta izpratni par kultūras, mediju un mākslas organizāciju darbību, kultūras finansēšanas mehānismiem un tiesisko pamatojumu, Tā sniedz plašu ieskatu aktuālajos kultūras procesos, nodrošina teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai programmu studenti spētu darboties visdažādākajās ar kultūru saistītajās sfērās: vizuālās mākslas, skatuves mākslas, mūzikas, muzeju un galeriju, festivālu, mediju, kultūrpolitikas, izdevējdarbības nozarēs.       

Apakšprogrammu vada Latvijas un Vācijas mācību spēki, no kuriem lielākā daļa ir aktīvi praktiķi, kuri ieguvuši vadošu pozīciju savā nozarē. Vienlaikus visiem ir bagāta pedagoģiskā pieredze ārvalstu augstskolās un universitātēs.      

Līdzās teorētiskajām zināšanām programmā ir izcelts praktiskās darbības faktors. Programmas ietvaros studenti nodarbojas ar dažādiem projektiem un veic praksi kādā no plašā klāstā piedāvātām institūcijām Vācijā. Prakse attīsta studentu spēju konstruktīvi iekļaut iegūto teorētisko pieredzi pastāvošajā organizācijas vidē starptautiskā līmenī.

Studējošo loks šajā apakšprogrammā ir starptautisks – ir pārstāvēti latviešu, vācu, austriešu, poļu, čehu, kā arī citu valstu studējošie.

Mājaslapa: http://www.kulturmedien-riga.de/. 

 • Kultūras menedžments
 • Kultūras mārketings
 • Mediju, zīmolu un komunikāciju menedžments
 • Kultūrpolitika Latvijā un Eiropā
 • Mediju industrija
 • Specializācijas prakse
 • Prakse
 • Kultūras, radošā un pieredzes ekonomika
 • Mūsdienu attīstības tendences kultūrā, medijos un menedžmentā
 • Kultūras industrija. Digitālā komunikācija.
 • Mūzikas industrija, autortiesības un līgumtiesības
 • Uzņēmējdarbība un komercdarbība
 • Līdzstrādnieku vadība un personālmenedžments
 • Projektu vadība
 • Diplomātiskais protokols un starptautiskā etiķete
 • jāiesniedz pieteikums studijām (noteikta parauga veidlapa, aizpildāma Akadēmijā);
 • jāuzrāda pase vai personas apliecība un jāiesniedz tās kopija;
 • jāuzrāda augstāko izglītību apliecinošs dokuments (diploms par bakalaura akadēmiskā grāda vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības vai tai pielīdzināmas augstākās izglītības iegūšanu) un tā pielikums, kā arī jāiesniedz tā kopija;
 • jāiesniedz CV, kurā atspoguļota arī līdzšinējā darbība kultūras un mākslas jomā;
 • jāiesniedz divas fotokartītes (3x4 cm);
 • jāiesniedz kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu EUR 20,00;
 • jāiesniedz motivācijas vēstule vācu valodā 2000–3000 zīmju apjomā;
 • pieteikumam var pievienot arī sertifikātus un citus dokumentus vai to kopijas, kas saistīti ar izvēlēto studiju programmu.

Konkursā tiek ņemti vērā iestājpārbaudījuma PĀRRUNAS vērtējums:    

 • vācu valodas zināšanu pārbaude notiek sarunu veidā;
 • vispārēja mediju un kultūras zināšanu pārbaude notiek pārrunu veidā, kur reflektantiem tiek uzdoti jautājumi par viņu CV un iesniegto motivācijas vēstuli; 
 • praktiska uzdevuma risināšana. Tiek sniegta menedžmenta situācija, kurai jādod savs iespējamais risinājums.

Iestājpārbaudījumu apraksti un vērtēšanas kritēriji

Studiju programmu absolvējuši:

 • Ekonomistu apvienības 2010 (EA-2010) direktore Dace Mence,
 • Latvijas Radio producente Dace Krejere,
 • Latvijas Koncertdirekcijas producents Māris Binders,
 • Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Džeza katedras vadītājs Dr.art. Indriķis Veitners,
 • Kom­pon­ists, pro­du­cents, čellu trio "Melo – M" vadītājs Kārlis Auzāns,
 • Kuldīgas Kultūras pārvaldes vadītāja Dace Reinkopa,
 • SEB bankas mārketinga pārvaldes vadītāja Diāna Blumate,
 • Producentu sabiedrības "VFS Films" direktors Uldis Cekulis,  
 • SIA "Rimi Latvia" mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja Kristīne Ciemīte,
 • Ķīles operas teātra baletmeistare un baleta direktore Heather Jurgensen,
 • Tbilisi valsts operteātra mākslinieciskais vadītājs Davit Kintsurashvili,
 • Deutsche Stiftung Musikleben, koncertu producente Sabīne Ozoliņa u.c.
Ivars Bērziņš
Emeritus profesors

Filozofijas doktors Ivars Bērziņš ir Akadēmijas mācībspēks kopš 1997. gada. Izveidojis kultūras menedžmenta maģistrantūras programmu, pašlaik vada „Starptautisko mediju un kultūras menedžmenta” maģistrantūras apakšprogrammu.

Pilnais apraksts
Eugen Buss
Viesprofesors

Bijis profesors Zīgenas, Gīsenas un Ķelnes universitātēs. No 1987. gada vada Socioloģijas un sociāli empīriskās pētniecības katedru Štutgartes-Hoeenheimas Universitātē. Pētniecības virzieni: uzņēmuma komunikācijas, zīmolu un reputācijas menedžments, uzņēmuma kultūra. Piedalījies daudzos sadarbības projektos: „Valdošo priekšstatu kodēšana un zīmolu menedžments“ kopā ar Daimler Chrysler, „Pasākumu menedžments“ kopā ar Vupertāles Institūtu, kā arī projektos par priekšstatu vadības procesiem labdarības organizācijās. Daudzas grāmatu, zinātnisku rakstu autors. Dalība starptautiskās konferencēs.

Pilnais apraksts
Claus Friede
Viesprofesors

Starptautiski atzīts nozares speciālists: Hamburgas Mākslas foruma – www.kunstforum-markedt.de vadītājs, WebTV portāla ”Kultur-Port.De” galvenais redaktors, Hamburgas filmu festivāla kurators, aktīvs žurnālists, mākslas aģentūras „Claus Friede Contemporary Art” īpašnieks, kā arī daudzu starptautisku konkursu žūriju dalībnieks. Claus Friede ir pasniedzējs Hamburgas Mūzikas un teātra augstskolā, kā arī Hamburgas Mākslas augstskolā.

Pilnais apraksts
Agnese Hermane
Docente

Agnese Hermane ir Latvijas Kultūras akadēmijas docētāja kopš 2001. gada, vada Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedru, LKA un RTU kopīgo bakalaura studiju programmu “Radošās industrijas”, Kultūras menedžmenta un radošo industriju maģistrantūras apakšprogrammu, darbojas kā zinātniskā asistente Zinātniskās pētniecības centrā, strādā pie disertācijas un līdzdarbojas LKA nākamās mājvietas bijušajā Tabakas fabrikā projekta attīstības grupā.

Pilnais apraksts
Klaus Peter Nebel
Viesprofesors

Lielu savas dzīves laiku, vairāk nekā 25 gadus, bijis starptautiskā koncerna „Beiersdorf” sabiedrisko attiecību vadītājs. Vairākus gadus atzīts par Vācijas labāko uzņēmumu PR vadītāju. Viņš ir profesors Hamburgas Mūzikas un teātra augstskolā. Maskavas Nacionālā biznesa institūta goda profesors. No 2001. gada priekšsēdētājs biedrībai "Der neue Klub", kas apvieno izcilus māksliniekus, publicistus un rakstniekus. No 2010. gada vada Rietumu – Austrumu Institūtu Berlīnē, kā arī Hamburgas Teātru grupas (Altona Theater) atbalstītāju padomes vadītājs.

Pilnais apraksts
Holgar Raulf
Viesprofesors

Personāla, mediju un augstskolu konsultants, vairāk nekā 30 gadus strādā vadošos amatos mediju nozarē. Izveidojis Axel Springer izdevniecības žurnālistu skolu, līdzdibinātājs Bucerius Law School Hamburgā, vadījis apdrošināšanas koncerna AMB Genarali vadības akadēmiju. Darbojas kā mācību spēks Hamburgas Universitātē, Elmshornas Ekonomikas augstskolā, u.c.

Pilnais apraksts
Dagmar Reichardt
Asociētā viesprofesore

Starptautiski atzīta nozares speciāliste un akadēmisks mācību spēks. Strādā Groningenas Universitātes (Nīderlande) Moderno Eiropas valodu un kultūru institūtā. Studējusi mākslas vēsturi, filozofiju, jaunāko laiku vācu literatūru un romānistiku – Ņujorkā (ASV), Frankfurtē, Hamburgā (Vācija) un Urbano (Itālija). Daudz publikāciju (~70), kritiku un literāru tulkojumu. Daudzu starptautisku zinātnisko apvienību biedre Vācijā, Itālijā un Austrijā. Apbalvota ar Cicerona medaļu (XXV Certamen Ciceronianum Arpinas 2005.) un starptautisko Italianistik-Preis Flaiano 2007.

Pilnais apraksts
Martin Weigel
Viesprofesors

Martins Vaigels ir GLC (Glücksburg Consulting, Hamburg) filiāļu Baltijas valstīs padomes priekšsēdētājs.

Pilnais apraksts