Starptautiskais mediju un kultūras menedžments

Nākamā uzņemšana tiks precizēta

Kategorija: Maģistra studijas

Pilna laika studijas

Maksas studiju vietu skaits

  

»

 

Tiks precizēts

Studiju maksa

 

»

 

Tiks precizēta

Studiju ilgums

 

»

 

2 gadi (4 semestri)

Iegūstamais grāds

 

»

 

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās

Studiju norises vieta » 

Rīga, Ludzas iela 24

Specializācijas prakse » 

80 stundu prakse

Starptautiskās mobilitātes iespējas

 

»

 

Studijas, prakse un absolventu prakse 
ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros, iespēja izmantot ārvalstu valdību 
stipendijas un piedalīties vasaras skolās

Apakšprogrammas vadītājs » 

Prof.Ivars Bērziņš

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS  ir sagatavot konkurētspējīgus mediju un kultūras menedžerus, kuri spēj darboties un gūt panākumus modernā Eiropas kultūras telpā visdažādākajās kultūras nozarēs.

Programma kopumā attīsta izpratni par kultūras, mediju un mākslas organizāciju darbību, kultūras finansēšanas mehānismiem un tiesisko pamatojumu, tā sniedz plašu ieskatu aktuālajos kultūras procesos, nodrošina teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai programmu studenti būtu spējīgi darboties visdažādākajās ar kultūru saistītajās sfērās: vizuālās mākslas, skatuves mākslas, mūzikas, muzeju un galeriju, festivālu, mediju, kultūrpolitikas nozarēs. Īpašs smaguma punkts ir arī digitālā komunikācija un mediji.

Līdzās teorētiskajām zināšanām programmā īpaši ir izcelts praktiskās darbības faktors. Studiju laikā studenti nodarbojas ar dažādiem projektiem un veic praksi kādā no plašā klāstā piedāvātām institūcijām Vācijā. Prakse attīsta studentu spēju konstruktīvi iekļaut iegūto teorētisko pieredzi pastāvošajā organizācijas vidē starptautiskā līmenī.

2018.gadā Hamburgā nodibināta “Vācijas-Latvijas zinātnes biedrība” (Deutsch-Lettische Wissenschaftsgesellschaft), kuras mērķis ir veicināt Latvijas Kultūras Akadēmijas, bet it īpaši starptautiskās mediju un kultūras menedžmenta programmas starptautisku atpazīstamību. Prominentie biedrības biedri veicinās arī finanšu piesaisti, kas būs domāta zinātniskā darba veikšanai un arī studentu stipendijām. Pašlaik tiek strādāts pie padziļinātas savstarpējas sadarbības modeļa izveides ar Hamburgas Mediju Skolu (Hamburg Media School), kas veicinātu savstarpēju mācību spēku un studentu sadarbību un apmaiņu.

Studējošo loks šajā apakšprogrammā ir starptautisks – ir pārstāvēti latviešu, vācu, austriešu, poļu, čehu, kā arī citu valstu studējošie

Apakšprogrammu vada Latvijas un Vācijas mācību spēki. Lielākā daļa no viņiem ir aktīvi praktiķi, kas ieguvuši vadošu pozīciju savā nozarē. Vienlaikus visiem ir bagāta pedagoģiskā pieredze starptautiskās augstskolās un universitātēs.

Informācija: http://www.kulturmedien-riga.de/

Mediju, zīmolu un komunikāciju menedžments

Docētājs: Prof. Klaus Peter Nebel lielu savas dzīves laiku, vairāk kā 25 gadus, bijis starptautiskā koncerna „Beiersdorf” sabiedrisko attiecību vadītājs. Vairākus gadus atzīts par Vācijas labāko uzņēmumu PR vadītāju. Viņš ir profesors Hamburgas mūzikas un teātra augstskolā. Maskavas nacionālā biznesa institūta goda profesors. No 2001.gada priekšsēdētājs biedrībai "Der neue Klub", kas apvieno izcilus māksliniekus, publicistus un rakstniekus, no 2010. gada vada Rietumu - Austrumu institūtu Berlīnē, vada Hamburgas teātru grupas (Altona Theater) atbalstītāju padomi.

Kultūras, radošā un pieredzes ekonomika, kultūras mārketings

Docētājs: Prof. Dr.phil Ivars Bērziņš Bijis Latvijas Nacionālās operas intendants, projektu vadītājs Gētes Institūtā,  Sorosa fondā, Latvijas Vācijas kultūras, izglītības un informācijas fonda direktors. Sarakstījis vairākas grāmatas, akadēmisku rakstus, piedalās starptautiskās konferencēs.

Līdzstrādnieku vadība un personālmenedžments

Docētājs: Prof. Dr. Holgar Raulf – personāla, mediju un augstskolu konsultants, vairāk kā 30 gadus strādā vadošos amatos mediju nozarē. Izveidojis Axel Springer izdevniecības žurnalistu skolu, līdzdibinājis Bucerius Law School Hamburgā, vadījis apdrosināšanas koncerna AMB Genarali vadības akadēmiju. Darbojas kā mācību spēks Hamburgas universitātē, Elmshornas ekonomikas augstskolā, u.c.

Mediju industrija

Docētājs: Prof. Dr.phil Dagmar Reichardt  ir starptautiski atzīta nozares speciāliste un akadēmisks mācību spēks: viņa strādā Groningenas universitātes (Nīderlande) moderno Eiropas valodu un kultūru institūtā. Studējusi mākslas vēsturi, filozofiju, jaunāko laiku vācu literatūru un romānistiku – Ņujorkā (ASV), Frankfurtē, Hamburgā (Vācija) un Urbano (Itālija). Daudz publikāciju (apm.70), kritiku un literāru tulkojumu. Daudzu starptautisku zinātnisku apvienību biedre Vācijā, Itālijā un Austrijā. Apbalvota ar Cicerona medaļu (XXV. Certamen Ciceronianum Arpinas 2005.) un starptautisko Italianistik-Preis Flaiano 2007.

Kultūras industrija un digitālā komunikācija

Docētājs: Prof. Claus Friede ir starptautiski atzīts nozares speciālists: Hamburgas mākslas foruma – www.kunstforum-markedt.de vadītājs; WebTV portāla ”Kultur-Port.De” galvenais redaktors, Hamburgas filmu festivāla kurators, mākslas aģentūras „Claus Friede Contemporary Art” īpašnieks, daudzu starptautisku konkursu žūriju dalībnieks, aktīvs žurnālists. Claus Friede ir pasniedzējs Hamburgas mūzikas un teātra augstskolā, kā arī Hamburgas Mākslas augstskolā

Uzņēmējdarbība un komercdarbība

Docētājs:Prof. Martin Weigel ir  GLC (Glücksburg Consulting, Hamburg) ar filiālēm Baltijas valstīs padomes priekšsēdētājs.

Digitālā zīmolu komunikācija: Prof.Dr. Dieter Georg Adlmaier-Herbst ir Berlīnes Mākslas Akadēmijas profesors, viesprofesors St-Gallen  Universitāte (Šveice). Daudzu starptautisku projektu dalībnieks, piedalās konferencēs, semināros, veic konsultanta pienākumus lielākajos Vācijas uzņēmumos. Īpaši padziļināta tēma: digitālā zīmola komunikācija. Vairāk kā 500 rakstu un vairāku desmit grāmatu autors.

Mūsdienu mediju politika

Docētājs: vieslektors Roberts Putnis. Starptautiskās mediju un kultūras menedžmenta programmas absolvents, mag.art. BIjis sabiedrības par atklātību „Delna“ padomes priekšsēdētājs, Latvijas Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītājs. Komunikāciju un mediju eksperts.

Projektu menedžments

Docētājs: Doc Agnese Hermane. Daudzu starptautisku kultūras projektu vadītāja: Venēcijas biennāle, starptautiskais teātra festivāls Homo Novus. Valsts Kultūrkapitāla fonda eksperte.

Tiks precizēti

Studiju programmu absolvējuši:

 • Ekonomistu apvienības 2010 (EA-2010) direktore Dace Mence,
 • Latvijas Radio producente Dace Krejere,
 • Latvijas Koncertdirekcijas producents Māris Binders,
 • Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Džeza katedras vadītājs Dr.art. Indriķis Veitners,
 • Kom­pon­ists, pro­du­cents, čellu trio "Melo – M" vadītājs Kārlis Auzāns,
 • Kuldīgas Kultūras pārvaldes vadītāja Dace Reinkopa,
 • SEB bankas mārketinga pārvaldes vadītāja Diāna Blumate,
 • Producentu sabiedrības "VFS Films" direktors Uldis Cekulis,  
 • SIA "Rimi Latvia" mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja Kristīne Ciemīte,
 • Ķīles operas teātra baletmeistare un baleta direktore Heather Jurgensen,
 • Tbilisi valsts operteātra mākslinieciskais vadītājs Davit Kintsurashvili,
 • Deutsche Stiftung Musikleben, koncertu producente Sabīne Ozoliņa u.c.
Ivars Bērziņš
Emeritus profesors

Filozofijas doktors Ivars Bērziņš ir Akadēmijas mācībspēks kopš 1997. gada. Izveidojis kultūras menedžmenta maģistrantūras programmu, pašlaik vada „Starptautisko mediju un kultūras menedžmenta” maģistrantūras apakšprogrammu.

Pilnais apraksts
Claus Friede
Viesprofesors

Starptautiski atzīts nozares speciālists: Hamburgas Mākslas foruma – www.kunstforum-markedt.de vadītājs, WebTV portāla ”Kultur-Port.De” galvenais redaktors, Hamburgas filmu festivāla kurators, aktīvs žurnālists, mākslas aģentūras „Claus Friede Contemporary Art” īpašnieks, kā arī daudzu starptautisku konkursu žūriju dalībnieks. Claus Friede ir pasniedzējs Hamburgas Mūzikas un teātra augstskolā, kā arī Hamburgas Mākslas augstskolā.

Pilnais apraksts
Agnese Hermane
Docente

Agnese Hermane ir Latvijas Kultūras akadēmijas docētāja kopš 2001. gada. Vada Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedru, LKA un RTU kopīgo bakalaura studiju programmu “Radošās industrijas”, līdzdarbojusies arī LKA un RTU kopīgās maģistra studiju programmas "Radošās industrijas un izaugsmes menedžments" izstrādē. Darbojas kā zinātniskā asistente LKA Zinātniskās pētniecības centrā, ir doktora grāda pretendente. Kopš 2014. gada darbojas LKA nākamās mājvietas bijušajā Tabakas fabrikā projekta attīstības darba grupā projekta “Starpdisciplināra kultūras, izglītības un radošo industriju atbalsta centra izveide ēku kompleksā Miera ielā 58A, Rīgā” ietvaros.

Pilnais apraksts
Klaus Peter Nebel
Goda profesors

Lielu savas dzīves laiku, vairāk nekā 25 gadus, bijis starptautiskā koncerna „Beiersdorf” sabiedrisko attiecību vadītājs. Vairākus gadus atzīts par Vācijas labāko uzņēmumu PR vadītāju. Viņš ir profesors Hamburgas Mūzikas un teātra augstskolā. Maskavas Nacionālā biznesa institūta goda profesors. No 2001. gada priekšsēdētājs biedrībai "Der neue Klub", kas apvieno izcilus māksliniekus, publicistus un rakstniekus. No 2010. gada vada Rietumu – Austrumu Institūtu Berlīnē, kā arī Hamburgas Teātru grupas (Altona Theater) atbalstītāju padomes vadītājs.

Pilnais apraksts
Holgar Raulf
Viesprofesors

Personāla, mediju un augstskolu konsultants, vairāk nekā 30 gadus strādā vadošos amatos mediju nozarē. Izveidojis Axel Springer izdevniecības žurnālistu skolu, līdzdibinātājs Bucerius Law School Hamburgā, vadījis apdrošināšanas koncerna AMB Genarali vadības akadēmiju. Darbojas kā mācību spēks Hamburgas Universitātē, Elmshornas Ekonomikas augstskolā, u.c.

Pilnais apraksts
Dagmar Reichardt
Asociētā viesprofesore

Starptautiski atzīta nozares speciāliste un akadēmisks mācību spēks. Strādā Groningenas Universitātes (Nīderlande) Moderno Eiropas valodu un kultūru institūtā. Studējusi mākslas vēsturi, filozofiju, jaunāko laiku vācu literatūru un romānistiku – Ņujorkā (ASV), Frankfurtē, Hamburgā (Vācija) un Urbano (Itālija). Daudz publikāciju (~70), kritiku un literāru tulkojumu. Daudzu starptautisku zinātnisko apvienību biedre Vācijā, Itālijā un Austrijā. Apbalvota ar Cicerona medaļu (XXV Certamen Ciceronianum Arpinas 2005.) un starptautisko Italianistik-Preis Flaiano 2007.

Pilnais apraksts
Martin Weigel
Viesprofesors

Martins Vaigels ir GLC (Glücksburg Consulting, Hamburg) filiāļu Baltijas valstīs padomes priekšsēdētājs.

Pilnais apraksts