Departamenti

LKA Kultūras un mākslu institūts
Anda Laķe
LKA Kultūras un mākslu institūta vadītāja, vadošā pētniece

LKA profesore, socioloģijas doktore (dr.sc.soc.), vadošā pētniece Anda Laķe ir Akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Kultūras un mākslu institūta vadītāja. 1986. gadā pabeidza Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas nodaļu un ieguva kvalifikāciju filozofs/pasniedzējs, tad ieguvusi maģistra grādu „Mākslās” kultūras teorijā, bet 2012. gadā ieguva zinātnisko grādu, aizstāvot promocijas darbu “Novērtējuma pētījums kā sabiedrības racionalitātes izpausme, tā izmantošana Latvijas politikas veidošanā”. Kopš 1986. gada strādājusi Latvijas augstskolās par pasniedzēju, vadījusi pētniecības projektus. 25 gadus strādā LKA, šobrīd tur vada vairāk nekā 60 cilvēku zinātnisko darbību.

Pilnais apraksts
Tālākizglītība
Anita Sproģe
Tālākizglītības kursa vadītāja

Režisore, aktiermeistarības un grima mākslas pasniedzēja. Plaša aktiermeistarības pieredze un virkne lomu dažādu režisoru (R. Vaivara, P. Krilova, O.Krodera, A. Eižvertiņas u.c.) iestudējumos. Veidojusi režiju izrādēm Latvijas Nacionālajā teātrī, Dailes teātri, Valmieras un Liepājas teātros. Ieguvusi teātra maģistra grādu (2007) un piedalījusies daudzveidīgos starptautiskos studentu un teātra festivālos (Nīderlande, Dānijā, Londonā, Lietuvā, Francijā, Ukrainā u.c.).

Pilnais apraksts
Tālākizglītība
Anna Eižvertiņa
Tālākizglītības kursa vadītāja

Anna Eižvertiņa beigusi Maskavas Valsts Teātra institūtu (1975) un tā aspirantūru (1980). Viņa bijusi aktiermeistarības pasniedzēja Liepājas teātra studijā, Rīgas kinostudijas Tautas kinoaktieru studijā (1983–1986), aktiermeistarības un režijas pasniedzēja Latvijas Mūzikas akadēmijā (1988–1997), Latvijas Kultūras akadēmijā (no 1991, profesore emeritus). A. Eižvertiņa izveidojusi un vadījusi neatkarīgo teātri ”Skatuve” (1991–2020).

Pilnais apraksts
Tālākizglītība
Diāna Čivle
Tālākizglītības kursa vadītāja

Pasākumu producente ar lielu pieredzi dažāda mēroga vietēju un starptautisku pasākumu organizēšanā. Darbojusies Dziesmu un deju svētku vadības grupā, vadījusi Rīgas domes Kultūras departamentu, organizējusi Rīgas 800 gadu svinības, uzsākot vairāku Rīgas lielo pasākumu (Rīgas svētki, Baltā nakts u.c.) rīkošanu. Vadījusi Rīga 2014 Eiropas galvaspilsētas gada programmu, bijusi 8.Pasaules koru olimpiādes Rīgā producente, un pašlaik - jau 13to reizi ‘” Staro Rīga” kuratore. Ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu un veic doktora darba pētījumu par lielpasākumu satura veidošanu mūsdienu kontekstos.

Pilnais apraksts
Tālākizglītība
Gundega Laiviņa
Tālākizglītības kursa vadītāja

Laikmetīgā teātra un starpdisciplināru mākslas notikumu kuratore, vairāk nekā 15 gadu vadījusi Latvijas Jaunā teātra institūtu un Starptautisko jaunā teātra festivālu “Homo Novus”, Latvijas nacionālās ekspozīcijas kuratore Prāgas Scenogrāfijas kvadriennālē. Strādājusi Rīgas – Eiropas Kultūras galvaspilsētas mākslinieciskajā padomē, atbildot par mākslas iniciatīvām publiskajā telpā un projektiem ar iedzīvotāju līdzdalību. Šobrīd studē urbāno vietradi Prata institūtā Bruklinā.

Pilnais apraksts
Tālākizglītība
Lolita Ozoliņa
Tālākizglītības kursa vadītāja

Zīmolvedības un komunikācijas eksperte, ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu. 20 gadu pieredze reklāmas un mārketinga jomā, izstrādājot un attīstot vietējo un ārzemju organizāciju zīmolus. Zinātniskās un profesionālās intereses – zīmolvedība, akcentējot personības, vietas un kultūras industrijas zīmolvedību, zīmola kultūra un mantojums, identitāte.

Pilnais apraksts
Tālākizglītība
Liene Ozoliņa
Tālākizglītības kursa vadītāja

Asociētā profesore un vadošā pētniece Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrā. Ieguvusi maģistra grādus sociālajā teorijā un pētnieciskajās metodēs Amsterdamas Universitātē un doktora grādu socioloģijā Londonas Ekonomikas un Politisko Zinātņu Skolā. Pētnieciskās intereses saistītas ar politikas un ētikas attiecībām neoliberālās sabiedrībās, postsociālisma politiku un kultūru.

Pilnais apraksts
Tālākizglītība
Anda Laķe
Tālākizglītības kursa vadītāja

Socioloģijas doktore un Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā. Zinātniskās intereses ir saistītas ar sociālo pētījumu metodoloģiju, starpdisciplinaritāti pētījumos, politikas analīzes un politikas ietekmes novērtējuma metodoloģiju, kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanu, kā arī kultūras un radošo industriju attīstību. Uzkrājusi vienu no plašākajām pieredzēm Latvijā kultūras ietekmes pētījumu plānošanā un īstenošanā un kultūras attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.

Pilnais apraksts
Tālākizglītība
Ilona Asare
Tālākizglītības kursa vadītāja

Ieguvusi maģistra grādu kultūras menedžmentā Latvijas Kultūras akadēmijā (2005), studējusi Eiropas Kultūras plānošanu De Montfort universitātē Lielbritānijā. Ilggadēja pieredze kultūras projektu izstrādē un vadībā, pilsētu kultūras attīstības stratēģiju veidošanā. Pētnieciskā interese – ilgtspējīgas attīstības aspekti Latvijas pilsētu kultūras pārvaldībā.

Pilnais apraksts
Tālākizglītība
Mārcis Gulbis
Tālākizglītības kursa vadītājs

Latvijas Pasākumu foruma direktors un UNTITLED pasākumu nodrošinājuma uzņēmuma vadītājs, liela mēroga pasākumu (Staro Rīga, Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētki, Eiropas kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonija, koncerts “Dzimuši Rīgā”, lieluzvedums “Lec, saulīte!” u.c.) izpildproducents.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Agnese Karlsone
Zinātniskā asistente

Agnese Karlsone ir ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Kultūras akadēmijā (2019. gadā) apakšprogrammā “Kultūras socioloģija un menedžments” un maģistra grādu apakšprogrammā “Kultūras menedžments” (2022. gadā). Noslēguma darba temats ir “Sabiedrības līdzdalība paredzamā kultūras mantojuma kolekcionēšanā: projekts “Pandēmijas dienasgrāmatas””. Kopš 2017. gada aktīvi piedalās kultūras nozares pētījumos, uzkrājot būtisku pieredzi kultūras mantojuma pētniecības jautājumos.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Ance Kristāla
Zinātniskā asistente

Ance Kristāla ir absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura studiju apakšprogrammu “Kultūras socioloģija un menedžments”, tālāk maģistra studijas turpinātas Latvijas Universitātē, iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu socioloģijā. Šobrīd studē doktora studiju programmā “Socioloģija un sociālais darbs”.
Kopš 2021. gada ir lektore LKA, paralēli darbojas kā vieslektore Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Latvijas Universitātē kultūras un mākslas socioloģijas un pētījumu metodoloģijas jomās.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Baiba Tjarve
LKA Kultūras un mākslu institūta vadītājas vietniece stratēģiskās plānošanas un attīstības jautājumos, vadošā pētniece

Baiba Tjarve ir ieguvusi Mākslas zinātņu doktora grādu Latvijas Kultūras akadēmijā (2013. g.), izstrādājot pētījumu par Latvijas kultūrpolitiku. Šobrīd ir vadošā pētniece Latvijas Kultūras akadēmijā un piedalās gan nacionālos, gan starptautiskos pētniecības projektos. Baiba ir piedalījusies daudzos kultūras nozares lietišķajos pētījumos, uzkrājot būtisku pieredzi kultūras patēriņa, dažādu kultūras nozares pārvaldības un auditorijas pētniecības jautājumos, kā arī sadarbojusies ar pašvaldībām kultūrvides novērtējuma pētījumos.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Elīna Vikmane
Pētniece

2023.gadā Elīna Vikmane iegūst zinātnes doktora grādu (ph.d.), aizstāvot promocijas darbu “Kibermuzeoloģijas attīstība: Digitālo inovāciju difūzijas izpēte muzeju nozarē Latvijā”.
Promocijas pētījuma pieteikums ticis iesniegts pasaulē vadošās akadēmiskās biedrības Baltijas valstu studiju pētniecības jomā Association of Advancement of Baltic Studies (AABS) stipendiju konkursā un starptautiskas komisijas – Kaarel Piirimae (PhD, University of Cambridge), Dovile Budrute (PhD, Old Dominion Univeristy), Daunis Auers (PhD, University College London) – vērtējuma, uzvarējis, iegūstot Aina Birnitis stipendiju (“Aina Birnitis Dissertation-Completion Fellowship in the Humanities for Latvia 2023”, kas tiek piešķirta vienam pētniekam, kura disertācija attiecas uz Latviju vai latviešiem humanitārajā jomā un kuru aizstāvēt plānots Latvijā, ASV, Kanādā, Austrālijā, Lielbritānijā, Vācijā vai Zviedrijā. Iepriekš Elīna Vikmane, virzot savu promocijas darbu ieguvusi Inclusive Museum Network “Emerging Scholar Award 2021”.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Gints Klāsons
Lietišķo pētījumu projektu vadītājs

Gints Klāsons 2003. gadā ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu socioloģijā Latvijas Universitātē. Kopš 2001. gada Gints strādā lietišķo pētījumu nozarē, un šo gadu laikā iegūta plaša pieredze pētījumu projektu izstrādē, datu ieguves metodoloģiju, datu analīzes pieejās un citos ar pētījumu organizēšanu saistītos jautājumos.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Dārta Ceriņa
Zinātniskā asistente

Dārta Ceriņa ir LKA Kultūras un mākslu institūta zinātniskā asistente un lektore, mācās semiotiku maģistrantūras līmenī Tartu Universitātē. Darbojas kino un teātra semiotikas pētniecībā, žurnālistikā un kritikā, attīstot starpdisciplināras pieejas un īstenojot tās praksē. D. Ceriņa papildinājusi zināšanas, piedaloties skatuves un audiovizuālajai mākslai veltītās zinātniskajās konferencēs, festivālos un meistarklasēs gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Strādā Rīgas Starptautiskajā kinofestivālā (“Riga IFF”) kā kuratore, kā arī organizējusi vairākas zinātniskās konferences un meistarklases un radošās producentes statusā arī mākslas notikumus, tostarp jaunā teātra festivālu “Homo Novus”.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Dita Rietuma
Pētniece

Dita Rietuma ir ieguvusi Mākslas zinātņu doktora grādu Latvijas universitātē (2013. g.), izstrādājot pētījumu par stilistiskā fenomena film noir attīstību un ietekmi pasaules un Eiropas kino kultūrā, kā arī atskaņām Latvijas kino pieredzē. Dita Rietuma ir pētniece Latvijas Kultūras akadēmijā un piedalās nacionālos pētniecības projektos. Dita Rietuma ir piedalījusies daudzos kino nozares pētījumos, regulāri publicējusies presē, nodarbojusies ar aktuālo kinokritiku un mūsdienu kino procesu atspoguļojumu, uzkrājot būtisku pieredzi kino teorijas un analīzes laukā. Dita Rietuma ir arī Rīgas Stradiņa universitātes docente, kā arī Nacionālā Kino centra vadītāja.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Ieva Vītola
Pētniece

Ieva Vītola ir ieguvusi mākslas zinātņu doktora grādu Latvijas Kultūras akadēmijā. 2007. gadā, izstrādājot promocijas darbu par kultūrvēsturisko ainavu folkloristikas un arheoloģijas starpdisciplinārajā skatījumā. Šobrīd ir pētniece Latvijas Kultūras akadēmijā un piedalās gan nacionālos, gan starptautiskos pētniecības projektos. Ieva kā eksperte ir piedalījusies kultūras projektu vērtēšanā, sniegusi konsultācijas par Latvijas nemateriāla kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu, sadarbojusies ar nevalstisko sektoru un pašvaldībām dažādu kultūrvēsturisku pētījumu veikšanā.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Ieva Zemīte
Vadošā pētniece

Ievai Zemītei ir doktora grāds ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē (Dr. oec.), kurš iegūts 2016. gadā. Zinātniskās intereses ir saistītas ar kultūras un radošās uzņēmējdarbības, radošo industriju un kultūras ekonomikas tematiem.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Ilona Asare
Zinātniskā asistente

Ilona Asare ir ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslās un beigusi doktorantūras studijas Latvijas Kultūras akadēmijā. Pētnieciskā interese saistās ar kultūras lomu pilsētu un lauku attīstībā. Šobrīd strādā pie sava promocijas darba izstrādes par ilgtspējas principu integrāciju Latvijas pilsētu kultūras pārvaldībā.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Ilona Kunda
LKA Kultūras un mākslu institūta vadītājas vietniece starptautiskās sadarbības jautājumos, vadošā pētniece

Ilona Kunda ieguvusi doktora grādu socioloģijā 2014. gadā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, izstrādājot promocijas darbu par inovācijām Latvijas universitātēs. Kopš 2017. gada ir vadošā pētniece LKA Kultūras un mākslu institūtā un piedalās gan Latvijas Zinātnes padomes atbalstītos fundamentālajos pētījumos, gan lietišķos pētījumos par dažādiem kultūras un radošās ekosistēmas darbības aspektiem.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Inga Pērkone-Redoviča
Vadošā pētniece

Inga Pērkone-Redoviča ir ieguvusi Mākslas zinātņu doktora grādu Latvijas Kultūras akadēmijā (2007), izstrādājot pētījumu “Kino Latvijas kultūras kontekstā. 1920 – 1940“. Šobrīd ir profesore un vadošā pētniece Latvijas Kultūras akadēmijā, zinātnisko monogrāfiju “Afekti un atmiņas. Par sajūtām un Latvijas kino” (2023), “Ekrāna skatuve. Par aktiermākslu Latvijas kino” (2020), “Latvijas pirmās filmas” (2016), “Tu, lielā vakara saule! Esejas par modernismu Latvijas filmās” (2013), “Es varu tikai mīlēt... Sievietes tēls Latvijas filmās” (2008), “Kino Latvijā: 1920–1940” (2008) autore; kolektīvo monogrāfiju “Latvijas kinomāksla. Jaunie laiki. 1990–2020”, “Inscenējumu realitāte: Latvijas aktierkino vēsture” (2011), kā arī vairāku zinātnisku rakstu krājumu sastādītāja un līdzautore. Publicējas ar vārdu Inga Pērkone.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Ivans Jānis Mihailovs
Pētnieks

Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs ir Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura un maģistra studiju programmas absolvents, kas savas akadēmiskās un zinātniskās intereses tiesību un kultūras jomā apvieno ar jurista un vadītāja pienākumiem izglītības kvalitātes vērtēšanas jomā. I.J.Mihailovs kā pētnieks, lektors un eksperts ir piedalījies vairākos Eiropas projektos, līdzdarbojies normatīvo aktu projektu izstrādē, sadarbojies ar vairākām profesionālām apvienībām un asociācijām, ir vairāk nekā 350 publikāciju autors, tostarp monogrāfijas par tiesisko kultūru, izglītības vadību un tiesisko regulējumu, psihologu profesionālo darbību u.c.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Iveta Ķešāne
Pētniece

Iveta Ķešāne ir ieguvusi doktora grādu socioloģijā Kanzasas Štata Universitātē (Kansas State University) Socioloģijas programmā 2016. gadā. Doktora disertācijā Iveta analizēja pēcpadomju transformāciju diskursa simbolisko struktūru, kādas valsts un pilsoņa attiecības šī struktūra iezīmēja un kā tas ļauj izskaidrot pēcpadomju emigrāciju uz Rietumiem. Šobrīd Iveta strādā pie pētījuma par autonomijas izpratnēm un praksēm mūsdienu Latvijā.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Jānis Meinerts
Zinātniskais asistents

Jānis Meinerts ir arheologs, ieguvis maģistra grādu vēsturē Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē (2021) izstrādājot pētījumu par Āraišu un Bricu ezermītņu apkārtņu telpisko struktūru vidējā un vēlajā dzelzs laikmetā. Kopš 2020. g. Jānis darbojas Latvijas kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta īstenotajos nacionālā mēroga projektos saistībā ar jaunatklāto pilskalnu aprobēšanu zinātniskajā vidē, to vietas un nozīmes skaidrošanu mūsdienu sabiedrībā un senajā arheoloģiskajā ainavā.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Juris Urtāns
Vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes vadītājs

Juris Urtāns 1988. gadā PSRS Arheoloģijas institūta Ļeņingradas nodaļā aizstāvēja vēstures zinātņu kandidāta grādu, kas 1992. gadā tika nostrificēts kā Latvijas vēstures doktora grāds. 1998. gadā Latvijas mākslas augstskolu apvienotajā zinātniskajā padomē Juris Urtāns aizstāvēja mākslas zinātņu habilitētā doktora grādu. Ir pāri par 1700 publikācijas, to skaitā vairāk nekā 280 zinātniski raksti un 58 grāmatas (autors, sastādītājs, atbildīgais redaktors), tostarp 13 monogrāfijas.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Laura Brutāne
Zinātniskā asistente

Laura Brutāne ir Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura programmas “Kultūras socioloģija un menedžments” absolvente (2021.g.) un Latvijas Universitātes “Socioloģijas” maģistratūras programmas absolvente (2023.g.). Laura aktīvi iesaistās Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta akadēmisko un lietišķo pētījumu izstrādē, kuri ietver gan Latvijā kultūrsociālo tendenču (solidaritātes, atstumtības, digitalizācijas, kultūras līdzdalības, jaunatnes), gan kultūrpolitikas, kultūras nozares (patēriņa, piedāvājuma) pētniecības jautājumus.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Liene Ozoliņa
Vadošā pētniece

Liene Ozoliņa ir ieguvusi socioloģijas doktora grādu Londonas Ekonomikas un politikas zinātnes skolā (The London School of Economics and Political Science) (2015. g.). Doktora disertācijā Liene analizēja neoliberālas politiskās subjektivitātes veidošanos Latvijā. Kopš 2021. gada Liene strādā pie pēcdoktorantūras pētījuma par mākslu kā aktīvisma formu mūsdienu Latvijas sabiedrībā.

Pilnais apraksts
Zinātniskās pētniecības centrs
Līga Ulberte
Pētniece

Līga Ulberte ir teātra zinātniece un kritiķe, kopš 2015. gada Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras teorijas un vēstures katedras asociētā profesore un Kultūras un mākslu institūta pētniece. 2007. gadā ieguvusi mākslas zinātņu doktora grādu teātra un kino vēsturē un teorijā par promocijas darbu “Episkā teātra pieredze pēckara Eiropā un Latvijā: galvenās tendences”. No 1997. līdz 2021. gadam docējusi teātra un literatūras vēstures un teorijas kursus visu līmeņu Baltu filoloģijas studiju programmās Latvijas Universitātē.

Pilnais apraksts
Zinātniskās pētniecības centrs
Līga Vinogradova
Pētniece

Līga Vinogradova ir ieguvusi zinātniskā doktora grādu Rīgas Stradiņa universitātē, izstrādājot pētījumu par emociju lomu tradīcijā socioloģijas nozares ietvaros (2021.). Pētnieciskā darbība norisinājusies Latvijas Kultūras akadēmijā kā zinātniskajam asistentam. Līga ir piedalījusies gan akadēmiskajos, gan lietišķajos pētījumos, kas fokusējas uz kultūras nozares dažādiem tematiem – kultūras mantojums, kultūras patēriņš, auditorijas izpēte kultūras institūcijās un pašvaldībās.

Pilnais apraksts
Zinātniskās pētniecības centrs
Lolita Ozoliņa
Zinātniskā asistente

Lolita Ozoliņa ir ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu Latvijas Universitātē 2004. gadā, izstrādājot maģistra darbu par Latvijas un Igaunijas sabiedrības pašrefleksiju sociālajās vizuālajās reklāmās. Šobrīd Lolita ir doktora grāda kandidāte, kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras vadītāja un lektora p.i. Latvijas Kultūras akadēmijā. Lolita ir zinātniskā asistente, piedalās nacionālos un starptautiskos pētniecības projektos. Lolita kā eksperte piedalījusies mārketinga un zīmolvedības nozares pasākumos, konsultējusi un izstrādājusi vairākus vietējos zīmolus. Sadarbojusies ar valsts pārvaldi, pašvaldībām un nevalstisko sektoru vietas identitātes pētījumos.

Pilnais apraksts
Zinātniskās pētniecības centrs
Lote Katrīna Cērpa
Zinātniskā asistente

Lote Katrīna ir Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura līmeņa apakšprogrammas “Kultūras socioloģija un menedžments” absolvente (2023.g.). Ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu mākslās, izstrādājot pētījumu par materiālā kultūras mantojuma nozīmi teritorijas ilgtspējīgā attīstībā. Šobrīd ir studiju noslēguma fāzē Rīgas Tehniskajā universitātē bakalaura līmeņa programmā “Uzņēmējdarbība un vadīšana”.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Luīze Frančeska Dakša
Zinātniskā asistente

LKA lektore (Mg.art.) Luīze Dakša ir Latvijas Kultūras akadēmijas Starpkultūru sakaru un svešvalodu katedras specializācijas “Latvija-Itālija” vadītāja un LKA e-studiju vides speciāliste. Zinātniskās un pētnieciskās intereses ir saistītas digitālajām humanitārajām zinātnēm un daiļliteratūras digitālo analīzi, ieskaitot tekstizraci, sentimenta analīzi un datu vizualizācijas tehnikām. LKA Kultūras un mākslu institūtā galvenie darba uzdevumi saistīti atvērtās zinātnes stratēģijas vadlīniju īstenošanu un jaunu digitālu risinājumu ieviešanu Latvijas Kultūras akadēmijā.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Maija Spuriņa
Pētniece

Maija Spuriņa ir ieguvusi sociālo zinātņu doktora grādu New School for Social Research Ņujorkā (ASV), izstrādājot disertāciju par sociālās atmiņas dinamiku un naratīviem Latvijas sabiedrībā. No 2018. gada septembra līdz decembrim ar Jura Padega pēcdoktorantūras stipendiju strādāja kā pētniece Jēlas universitātes MacMillan centra Baltijas studiju programmā. No 2019. gada līdz 2021. gadam ar ERAF fonda atbalstu pēcdoktorantiem Latvijas Kultūras akadēmijas paspārnē pētīja kultūras atmiņas digitalizāciju, īpaši pievēršoties Latvijas, Somijas un Igaunijas digitalizēto muzeju kolekciju datubāzēm. Kopš 2022. gada ir projekta vadītāja un galvenā pētniece Latvijas zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā par digitālajās platformās nodarbināto autonomijas izpratni un praksi.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Nadīna Medne
Zinātniskā asistente

Nadīna Medne 2021. gadā absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmijas akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammu “Kultūras socioloģija un menedžments” un šobrīd turpina studijas LKA un RTU kopīgajā maģistra studiju programmā “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments”. Kopš 2021. gada ir zinātniskā asistente LKA Kultūras un mākslu institūtā un piedalās dažādu ar kultūras jomu saistītu akadēmisko un lietišķo pētījumu izstrādē.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Rūta Muktupāvela
Vadošā pētniece

Rūta Muktupāvela ieguvusi Ph.D. grādu kultūras teorijā, Latvijas Zinātnes padomes locekle, piedalās gan nacionālos, gan starptautiskos pētniecības projektos, ir vairāk nekā 60 zinātnisko publikāciju kultūras studiju, etnoloģijas, folkloristikas un nemateriālā kultūras mantojuma studiju jomā autore, vadījusi zinātniskos darbus visos trīs augstākās izglītības – bakalaura, maģistra un doktora – studiju līmeņos.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Sabīne Ozola
Zinātniskā asistente

Sabīne Ozola 2023. gadā ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu mākslās Latvijas Kultūras akadēmijā, īpašu interesi studiju procesā vēršot uz kultūras socioloģijas procesu analīzi. Šobrīd Sabīne turpina socioloģijas maģistra studijas Latvijas Universitātē. Kopš 2022. gada sākuma Sabīne Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūtā darbojas kā zinātniskā asistente, piedaloties lietišķo un akadēmisko pētījumu izstrādē, kas saistīti ar kultūras daudzveidību, jauniešu līdzdalību un kultūrizglītību.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Una Bluķe
Zinātniskā asistente

Una Bluķe ir ieguvusi maģistra grādu Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās Universitātes kopīgi veidotajā maģistra līmeņa studiju programmā “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” izstrādājot maģistra darbu par radošo starpnieku identificēšanas un atbalstīšanas iespējām radošajās industrijās. Iepriekš iegūts bakalaura grāds Latvijas Kultūras akadēmijā, studējot apakšprogrammā “Kultūras socioloģija un menedžments”, izstrādājot pētījumu par kultūras līderību. Unas pētnieciskās intereses: līderība kultūrā un radošās industrijas (radošie starpnieki un radošas pilsētas koncepts)

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Zane Balčus
Pētniece

Zane Balčus ir ieguvusi maģistra grādu kino zinātnē Londonas Universitātes koledžā (2008.), ir doktora grāda pretendente Latvijas Kultūras akadēmijā. Šobrīd ir vieslektore un pētniece Latvijas Kultūras akadēmijā, vieslektore Rīgas Stradiņa universitātē.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Zane Šiliņa
Pētniece

LKA profesore, ieguvusi Mākslas zinātņu doktora grādu Latvijas Kultūras akadēmijā. Zane Šiliņa ir LKA prorektore akadēmiskajā darbā (kopš 2014. gada), LKA Kultūras un mākslu institūta pētniece, LKA Zinātniskās un mākslinieciskās padomes locekle. Kopš 1998. gada docē studiju kursus LKA bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās, kā arī viesdocētājas statusā vada nodarbības citās Latvijas augstskolās.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Žanete Eglīte
Zinātniskā asistente

Žanete Eglīte ir doktora grāda pretendente Latvijas Kultūras akadēmijā. Ieguvusi maģistra grādu mākslās, kultūras menedžmenta un radošo industriju programmā Latvijas Kultūras akadēmijā, kā arī sociālo zinātņu bakalaura grādu komunikācijā Rīgas Stradiņa universitātē. Savu profesionālo karjeru attīstījusi reklāmas un dizaina jomā. Šobrīd darbojas radošo industriju pētniecībā, piedalās lietišķajos pētījumos un izstrādā savu doktora disertāciju.

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Zane Kreicberga
Zinātniskā asistente

Zane Kreicberga 2007. gadā ir ieguvusi akadēmisko maģistra grādu “Mākslās” ar specializāciju teātra režijā Latvijas Kultūras akadēmijā, 2020. gadā pabeigusi studijas LKA akadēmiskajā doktora studiju programmā “Mākslas” (apakšnozare – Kultūras teorija) un patlaban gatavojas aizstāvēt promocijas darbu, kura tēma saistīta ar Latvijas teātri pārejas periodā 20. gs. 80.-90. gados. LKA Zane ir akadēmiskās maģistra studiju programmas “Audiovizuālā un skatuves māksla” direktore un docē studiju kursus, kas saistīti ar laikmetīgo teātri, teātra teoriju un menedžmentu. LKA ZPC darbojas kopš 2012. gada.

Pilnais apraksts
LKA padome
Dace Melbārde
LKA padomes priekšsēdētāja

Valsts prezidenta izvirzīta padomes locekle, Eiropas parlamenta deputāte, Kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētāja vietniece. Ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu Latvijas Universitātē un mākslas maģistra grādu Latvijas Kultūras akadēmijā. Bijusi Latvijas Republikas kultūras ministre, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore, vadījusi Britu padomes pārstāvniecību Latvijā.

Pilnais apraksts
LKA padome
Inga Jēkabsone
LKA padomes locekle

Dr.sc.admin. Inga Jēkabsone ir Ministru kabineta virzīts Latvijas Kultūras akadēmijas padomes loceklis. I.Jēkabsone ir daudzpusīga ekspertīze augstākās izglītības un zinātnes nozarē, kas iegūta, strādājot vadošā amatā Izglītības un zinātnes ministrijā, kā arī par ārējo konsultanti vairākās Latvijas augstskolās jautājumos, kas skar plaša mēroga starptautisko projektu izstrādi un īstenošanu, kā arī jauno studiju programmu izstrādi un studiju virzienu akreditāciju.

Pilnais apraksts
LKA padome
Atis Egliņš-Eglītis
LKA padomes loceklis

ir Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks. Iepriekš strādājis Liepājas Universitātes administrācijā, izveidojot Projektu daļu un vadot dažādus studiju, zinātnes un infrastruktūras projektus, t. sk., iniciējis Kurzemes Biznesa inkubatora izveidi.

Pilnais apraksts
LKA padome
Juris Goldmanis
LKA padomes loceklis

LKA docents, vēsturnieks. LKA dekāns (1995–2007), pēc tam Studiju departamenta vadītāja vietnieks darbā ar studējošajiem. Vairākkārt ievēlēts par LKA Senāta priekšsēdētāju un citu Akadēmijas koleģiālo lēmējinstitūciju vadībā.

Pilnais apraksts
Tālākizglītība
Ieva Zemīte
Tālākizglītības kursa vadītāja

Ievai Zemītei ir doktora grāds ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē, ir Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās maģistra studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” direktore. Pētnieciskās intereses saistītas ar kultūras un radošās uzņēmējdarbības, radošo industriju un kultūras ekonomikas tematiem. Kopš 2018.gada biedre Starptautiskajā kultūras ekonomikas asociācijā Association for Cultural Economics International (ACEI).

Pilnais apraksts
Tālākizglītības centrs
Irina Zeibārte
Tālākizglītības kursa vadītāja

Ieguvusi maģistra grādu vēsturē. Muzeju nozarē strādā kopš 1982. gada: Gulbenes vēstures un mākslas muzejā (1982-2006) un Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā - direktora vietniece zinātniskajā darbā (2007-2019). Kopš 2020.gada vada Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Administratīvo nodaļu.
Daudzu izstāžu un publikāciju projektu vadītāja; vadījusi starptautisku projektu “Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens” (Rīgā, Minskā un Kijivā), Latvijas muzeju kopprojektu “Latvijas gadsimts”.

Pilnais apraksts
Tālākizglītības centrs
Toms Ķikuts
Tālākizglītības kursa vadītājs

Vēstures doktors, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā kopš 2020. gada. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā strādā kopš 2008. gada. Daudzu zinātnisko publikāciju autors. Latvijas muzeju kopprojekta “Latvijas gadsimts” koncepcijas un satura vadošais autors, LNVM jaunās pamatekspozīcijas koncepcijas un plāna atjaunojamajā Rīgas pils Kastelas daļā darba grupas vadītājs.

Pilnais apraksts
Tālākizglītības centrs
Astrīda Burbicka
Tālākizglītības kursa vadītāja

Ieguvusi maģistra grādu pedagoģijā. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Izglītības un komunikācijas departamenta vadītāja kopš 2012. gada. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā strādā kopš 2008. gada. Daudzu projektu vadītāja un dalībniece, muzejpedagoģisko risinājumu autore un līdzautore. Darbojusies Latvijas muzeju kopprojekta “Latvijas gadsimts” darba grupā, piedalās LNVM jaunās pamatekspozīcijas atjaunojamajā Rīgas pils Kastelas daļā koncepcijas un plāna izstrādē.

Pilnais apraksts
Tālākizglītības centrs
Elīna Bērziņa
Tālākizglītības kursa vadītāja

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Izglītības un pieejamības daļas vadītāja. Darbojas Latvijas Muzeju biedrībā kā valdes locekle un projekta “Skolas somas meklētājs” vadītāja. Studējusi mākslas un kultūras zinātnes Māstrihtas Universitātē Nīderlandē un Vīnes Universitātē Austrijā. Īpaši interesē pieejamības un ilgtspējības jautājumi mūsdienu kultūrvidē.

Pilnais apraksts
Tālākizglītības centrs
Annija Sauka
Tālākizglītības kursa vadītāja

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Komunikācijas daļas vadītāja, Latvijas Muzeju biedrības digitālās komunikācijas projektu vadītāja. Strādā muzeju nozarē kopš 2011. gada. Ieguvusi maģistra grādu Komunikācijas zinātnē Latvijas Universitātē, kā arī ir ieguvusi sertifikātu Scrum Master™. Regulāri pasniedz lekcijas LKA profesionālās pilnveides kursos Latvijas muzeju darbiniekiem. Profesionālo interešu lokā - efektīva digitālu projektu un komandu vadība, stratēģiskā komunikācija, zīmolvedība.

Pilnais apraksts
Tālākizglītības centrs
Una Sedleniece
Tālākizglītībs kursa vadītāja

Muzeju nozares darbiniece kopš 1996. gada. Pašlaik - Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktores vietniece administratīvajā darbā. Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības priekšsēdētāja, Latvijas Muzeju padomes dalībniece (2018-2022), muzeju akreditācijas eksperte. LKA bakalaura un maģistra studiju programmu absolvente un vieslektore ar muzejiem saistītos lekciju kursos kopš 2015. gada. Interesē viss par muzejiem mainīgajā pasaulē.

Pilnais apraksts
Elīna Borhersa
Mentore

Vēstniecības vadītājas vietniece (1. sekretāra diplomātiskais rangs) Latvijas Republikas vēstniecībā Austrijas Republikā, Vīne (Austrija)

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Agnese Hermane
Pētniece

Agnese Hermane ir ieguvusi doktora zinātnisko grādu (Ph.D.) Latvijas Kultūras akadēmijā, izstrādājot pētījumu par līderības izpausmēm Dziesmu un deju svētku māksliniecisko kolektīvu vadībā. Šobrīd ir asociētā profesore un pētniece Latvijas Kultūras akadēmijā, ir prorektore, kā arī Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas” direktore. Pētnieciskās intereses saistītas ar kultūras un radošo industriju sektoru, kultūrpolitiku, kultūras organizāciju darbību un līderību, radošo personu nodarbinātību, pasākumu nozari, auditorijas piesaisti.

Pilnais apraksts
LKA padome
Sandis Voldiņš
LKA padomes loceklis

Sandis Voldiņš ir Latvijas Kultūras akadēmijas doktorants un docētājs, ieguvis jurisprudences maģistra grādu Latvijas Universitātē un humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslās Latvijas Kultūras akadēmijā. Pieredze ietver darbu gan publiskajā pārvaldē, gan nevalstiskajā sektorā. Tai skaitā ilgstoši strādājis Kultūras ministrijā un Valsts kancelejā, kopš 2019.gada ir VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes loceklis. Vadījis liela apjoma nacionāli un Eiropas savienības finansētus kultūras, pārmaiņu, vadības, investīciju un attīstības projektus.

Pilnais apraksts
Mentoringa programma
Andris Slišāns
Mentors

Balvu novada Nemateriālās kultūras mantojuma centra "Upīte" direktors, biedrības "Upītes jauniešu folkloras kopa" vadītājs

Pilnais apraksts
Mentoringa programma
Dita Pfeifere
Mentore

Rīgas valtspilsētas pašvaldības Izglītības, Kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes projektu vadītāja, Latvijas Kultūras centru asociācijas projektu vadītāja

Pilnais apraksts
Kultūras un mākslu institūts
Gustavs Strenga
Vadošais pētnieks

Gustavs Strenga ir kultūras vēsturnieks un LKA Kultūras un mākslu institūta vadošais pētnieks. Viņš ir ieguvis bakalaura grādu vēsturē Latvijas Universitātē (2004), maģistra grādu viduslaiku studijās Centrāleiropas universitātē Budapeštā (2006), un aizstāvējis doktora disertāciju vēsturē Karalienes Mērijas universitātē Londonā (2014). Gustavs Strenga ir darbojies kā pēcdoktorantūras pētnieks Greifsvaldes (Vācija) un Tallinas (Igaunija) universitātēs, kā arī bijis pētnieks un kurators Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un doktorantūras pētnieks Freiburgas Universitātē (Vācija).

Pilnais apraksts