Kultūras un mākslu institūts

Agnese Hermane

Zinātniskā asistente

Agnese Hermane ir ieguvusi doktora zinātnisko grādu (Ph.D.) Latvijas Kultūras akadēmijā, izstrādājot pētījumu par līderības izpausmēm Dziesmu un deju svētku māksliniecisko kolektīvu vadībā. Šobrīd ir asociētā profesore un zinātniskā asistente Latvijas Kultūras akadēmijā, vada Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedru. Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas” direktore. Pētnieciskās intereses saistītas ar kultūras un radošo industriju sektoru, kultūrpolitiku, kultūras organizāciju darbību un līderību, radošo personu nodarbinātību, pasākumu nozari, auditorijas piesaisti.


Būtiska pētnieciskā pieredze uzkrāta, līdzdarbojoties kultūras nozares lietišķo pētījumu projektos, piemēram, “Programmas “Latvijas skolas soma” satura izvēles un ieviešanas novērtējums 2019. gadā” (2020.), “Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums” (2018.), “Dziesmu un deju svētku procesa finansēšana un pārvaldība: tradīcijas attīstība ilgtermiņā” (2018.), kā arī novadu un pilsētu kultūras attīstības programmu izstrādē (Jūrmala, Jēkabpils, Lielvārdes novads, Ventspils novads u.c.). Piedalījusies Valsts pētījumu programmā “Habitus: Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē” (2014.–2018.).

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

FLPP

Radošās industrijas mazajās pilsētās: potenciāls un devumi ilgtspējai / CRISP

(Nr. lzp-2020/2-0375 )

04.01.2021.– 31.12.2021.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

FLPP

Pārskatot radošo pilsētu konceptu: tīkli, starpnieki un attīstības virzieni / RePrint

(Nr. lzp-2021/1-0588)

03.01.2022.– 31.12.2024

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

 

Naudin, A., Zemite, I. Hermane, A. (2022). A framework for exploring cultural and creative industries in regional contexts: the role of cultural intermediaries. Letonika. 46. Pp. 38 – 53. Pieejams:  http://lulfmi.lv/en/Letonica-Nr-46  

Tjarve, Baiba; Hermane Agnese. Institutionalisation of Amateur Arts in Latvia: Involvement of Amateur Artists in Decision-making Process. Culture Crossroads. 2021, Vol. 17. Pp. 7–29. Pieejams: http://www.culturecrossroads.lv/pdf/310/en 

Hermane Agnese; Šteinbergs Kaspars, Podniece Paula. Pārmaiņas pasākumu nozarē Covid-19 ietekmē. Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi 2021. 2021, Lpp. 44.–58. 

Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/358412140_Parmainas_pasakumu_nozare_Covid_-_19_ietekme  

Hermane Agnese; Freiberga Kristīne; Podniece Paula; Šteinbergs Kaspars. Pasākumu klasifikācija un pasākumu nozares definēšanas izaicinājumi Latvijā. Krustpunkti. Kultūras un mākslas pētījumi 2019. 2020, Lpp. 23.–34. 

Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/345197912_Pasakumu_klasifikacija_un_pasakumu_nozares_definesanas_izaicinajumi_Latvija  

Hermane, Agnese, Treimane, Agnese, Vinogradova, Līga. Kolektīvu vadītāju loma Dziesmu un deju svētku procesā. Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija: kolektīvā monogrāfija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds. 2018. Lpp. 251.–284. 

Hermane, Agnese. Dziesmu un deju svētku process skaitļos. Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija: kolektīvā monogrāfija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds. 2018. Lpp. 286.–30 

 

Papildu informācija

https://lka.edu.lv/lv/par-akademiju/docetaji/agnese-hermane/

 

Epasts saziņai

agnese.hermane@lka.edu.lv