Kultūras un mākslu institūts

Agnese Hermane

Pētniece

Agnese Hermane ir ieguvusi doktora zinātnisko grādu (Ph.D.) Latvijas Kultūras akadēmijā, izstrādājot pētījumu par līderības izpausmēm Dziesmu un deju svētku māksliniecisko kolektīvu vadībā. Šobrīd ir asociētā profesore un pētniece Latvijas Kultūras akadēmijā, ir prorektore, kā arī Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas” direktore. Pētnieciskās intereses saistītas ar kultūras un radošo industriju sektoru, kultūrpolitiku, kultūras organizāciju darbību un līderību, radošo personu nodarbinātību, pasākumu nozari, auditorijas piesaisti.


Būtiska pētnieciskā pieredze uzkrāta līdzdarbojoties kultūras nozares lietišķo pētījumu projektos, piemēram, “Programmas “Latvijas skolas soma” satura izvēles un ieviešanas novērtējums 2019. gadā” (2020) “Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums” (2018), “Dziesmu un deju svētku procesa finansēšana un pārvaldība: tradīcijas attīstība ilgtermiņā” (2018), kā arī  novadu un pilsētu kultūras attīstības programmu izstrādē (Jūrmala, Jēkabpils, Lielvārdes novads, Ventspils novads u.c.). Piedalījusies Valsts pētījumu programmā “Habitus: Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē” (2014.–2018.), pētot Dziesmu un deju svētku tradīciju  un vadījusi vairākus LKA iekšējo pētījumu projektu konkursa projektus par pasākumu nozari Latvijā. Darbojas kā pētniece fundamentāli lietišķo projektu pētījumā “RePrint: Pārskatot radošo pilsētu konceptu: tīkli, starpnieki un attīstības virzieni”.

 

Pētījumu projekti

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

VPP

Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai / CERS

(Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001)

18.09.2023.- 17.09.2026.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

LKA iekšējo pētījumu projekts

Digitālās transformācijas izpausmes kultūras pasākumu nozarē Latvijā un pārmaiņas saskarsmē ar auditoriju - aktuālā situācija un nākotnes attīstības perspektīvas

1.08.2023.-31.03.2024.

Latvijas Kultūras akadēmija

pētniece, projekta vadītāja

FLPP

Pārskatot radošo pilsētu konceptu: tīkli, starpnieki un attīstības virzieni / RePrint

(Nr. lzp-2021/1-0588)

03.01.2022.– 31.12.2024

Latvijas Zinātnes padome

pētniece

FLPP

Radošās industrijas mazajās pilsētās: potenciāls un devumi ilgtspējai / CRISP

(Nr. lzp-2020/2-0375 )

 

04.01.2021.– 31.12.2021.

 

 

Latvijas Zinātnes padome

pētniece

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Naudin, Annette, Zemite, Ieva, Hermane, Agnese (2022). A framework for exploring cultural and creative industries in regional contexts: the role of cultural intermediaries. Letonika. 46. Pp. 38 – 53. Available: http://lulfmi.lv/Letonica-Nr-46 (Indeksēts  Scopus, ERIH PLUS)

Tjarve, Baiba; Hermane Agnese (2021). Institutionalisation of Amateur Arts in Latvia: Involvement of Amateur Artists in Decision-making Process. Culture Crossroads. 2021, Vol. 17. Pp. 7–29. Available:  http://www.culturecrossroads.lv/pdf/310/en (Indeksēts ERIH PLUS, EBSCO, ULRICH'S, CEEOL)

Hermane Agnese, Šteinbergs Kaspars, Podniece Paula (2021). Pārmaiņas pasākumu nozarē Covid-19 ietekmē. Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi 2021. 2021. Lpp. 44.–58. Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/358412140_Parmainas_pasakumu_nozare_Covid_-_19_ietekme

Hermane Agnese; Freiberga Kristīne; Podniece Paula; Šteinbergs Kaspars (2020). Pasākumu klasifikācija un pasākumu nozares definēšanas izaicinājumi Latvijā. Krustpunkti. Kultūras un mākslas pētījumi 2019. 2020. Lpp. 23.–34. Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/345197912_Pasakumu_klasifikacija_un_pasakumu_nozares_definesanas_izaicinajumi_Latvija

Hermane, Agnese, Treimane, Agnese, Vinogradova, Līga (2018). Kolektīvu vadītāju loma Dziesmu un deju svētku procesā. Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija: kolektīvā monogrāfija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds. Lpp. 251.–284. (Anonīmi recenzēta zinātniskā monogrāfija)

Hermane, Agnese. Dziesmu un deju svētku process skaitļos (2018). Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija: kolektīvā monogrāfija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds. Lpp. 286.–307 (Anonīmi recenzēta zinātniskā monogrāfija)

Igaune, E., Liepa Balode, I., Hermane, A. (2016). The Mutual Reciprocity of Education, Non-Formal Cultural Education and Social Capital.  Economics and Culture. Volume 13, Issue 2. Pp. 3543. DOI: 10.1515/jec-2016-0018 (Indeksēts De Gruyter Open, EBSCO, EBSCO Discovery Service, Google Scholar, J-Gate, etc.)

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

https://orcid.org/0000-0001-5059-7309

 

Papildu informācija

https://lka.edu.lv/lv/par-akademiju/docetaji/agnese-hermane/

https://www.researchgate.net/profile/Agnese-Hermane/research

https://lka.academia.edu/AgneseHermane

 

E-pasts saziņai

agnese.hermane@lka.edu.lv