Kultūras un mākslu institūts

Agnese Karlsone

Zinātniskā asistente

Agnese Karlsone ir ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Kultūras akadēmijā (2019. gadā) apakšprogrammā “Kultūras socioloģija un menedžments” un maģistra grādu apakšprogrammā “Kultūras menedžments” (2022. gadā). Noslēguma darba temats ir “Sabiedrības līdzdalība paredzamā kultūras mantojuma kolekcionēšanā: projekts “Pandēmijas dienasgrāmatas””. Kopš 2017. gada aktīvi piedalās kultūras nozares pētījumos, uzkrājot būtisku pieredzi kultūras mantojuma pētniecības jautājumos.


Agneses pētnieciskās intereses galvenokārt saistās kultūras mantojuma, kultūras mantojuma kopienu jautājumiem, kas aktuālas arī darbā Latvijas Nacionālajā kultūras centrā kā vēsturisko zemju ekspertei. Līdz šim pētniece piedalījusies pētījumos, kas kultūras mantojuma jautājumus analizē dažādos aspektos – kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā, latviešu skatuviskās dejas nozares analīze, Dziesmu un deju svētku tradīcijas analīze u.c.  Nesena pētnieciskā interese ir arī humanitāro zinātņu digitālo resursu lietotāju pieredzes analīze.

 

Pētījumu projekti 2020.-2023.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

VPP

Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība
 

Projekta Nr.: VPP-IZM-DH-2020/1-0001

05.10.2020.-04.10.2022.

LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

FLPP

Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi

Projekta nr. lzp-2018/2-0280

01.12.2018.-01.12.2021.

 

 

LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

LKA finansētais pētījumu projekts Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu lietojums pārtikas produktiem Latvijā: ražotāju pieredzes izpēte (2023)

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

ORCID: 0000-0003-1476-0476

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Grigoroviča, Zane, Kristāla, Ance, Karlsone, Agnese. Izaicinājumi nemateriālā kultūras mantojuma izpratnē: alternatīvs nemateriālais kultūras mantojums un tā kopienas. Kultūras mantojuma kopienas: prakses, attīstība un izaicinājumi. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2022.

Daugavietis, Jānis, Kunda, Ilona, Kristāla, Ance, Karlsone, Agnese. Latvijas digitālo humanitāro zinātņu rīku un resursu izstrādāšanas prakses, Letonica.  2022.

Treimane, Agnese, Karlsone, Agnese. Cultural heritage in formal and non-formal education in Latvia - what contributions to sustainability? ENO Yearbook 2: Arts Education and Sustainable Development, 2021.

Treimane, Agnese, Karlsone, Agnese. Youth in Latvia – Intangible Cultural Heritage Community or Heritage Observers. Cultural History. Journal of the International Society for Cultural History. Volume 9, 2020.

 

 

Papildu informācija

 

Epasts saziņai

agnese.karlsone@kultura.lv