Aiks Karapetjans

Mentors

Kino, teātra un operas režisors


Uzņēmis filmas "Pirmdzimtais" (2017), "M.O.Ž." (2014), "Cilvēki tur" (2012). 2007. gadā diplomdarba filma "Riebums" tika atzīta par labāko studentu filmu festivālā "Lielais Kristaps".

 

Foto: Ģirts Raģelis