Tālākizglītības centrs

Astrīda Burbicka

Tālākizglītības kursa vadītāja

Ieguvusi maģistra grādu pedagoģijā. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Izglītības un komunikācijas departamenta vadītāja kopš 2012. gada. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā strādā kopš 2008. gada. Daudzu projektu vadītāja un dalībniece, muzejpedagoģisko risinājumu autore un līdzautore. Darbojusies Latvijas muzeju kopprojekta “Latvijas gadsimts” darba grupā, piedalās LNVM jaunās pamatekspozīcijas atjaunojamajā Rīgas pils Kastelas daļā koncepcijas un plāna izstrādē.


Ieguvusi maģistra grādu pedagoģijā. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Izglītības un komunikācijas departamenta vadītāja kopš 2012. gada. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā strādā kopš 2008. gada.  Daudzu projektu vadītāja un dalībniece, muzejpedagoģisko risinājumu autore un līdzautore.  Darbojusies Latvijas muzeju kopprojekta “Latvijas gadsimts” darba grupā, piedalās LNVM jaunās pamatekspozīcijas atjaunojamajā Rīgas pils Kastelas daļā koncepcijas un plāna izstrādē.