Kultūras un mākslu institūts

Baiba Tjarve

LKA Kultūras un mākslu institūta vadītājas vietniece stratēģiskās plānošanas un attīstības jautājumos, vadošā pētniece

Baiba Tjarve ir ieguvusi Mākslas zinātņu doktora grādu Latvijas Kultūras akadēmijā (2013. g.), izstrādājot pētījumu par Latvijas kultūrpolitiku. Šobrīd ir vadošā pētniece Latvijas Kultūras akadēmijā un piedalās gan nacionālos, gan starptautiskos pētniecības projektos. Baiba ir piedalījusies daudzos kultūras nozares lietišķajos pētījumos, uzkrājot būtisku pieredzi kultūras patēriņa, dažādu kultūras nozares pārvaldības un auditorijas pētniecības jautājumos, kā arī sadarbojusies ar pašvaldībām kultūrvides novērtējuma pētījumos.


Baibas pētnieciskās intereses galvenokārt saistās ar dažādiem kultūras pārvaldības un kultūrpolitikas jautājumiem. Būtiska pieredze uzkrāta arī pētījumos par nemateriālo kultūras mantojumu, tai skaitā Valsts pētījumu programmā “Habitus: Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē” (2014.–2018.) un “Apvārsnis 2020” finansētajā starptautiskajā pētniecības projektā “CoHERE: Kritiskais mantojums: identitātes izpausmes un reprezentācija Eiropā” (2016.–2019.).

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks 

Finansētājs

Loma projektā

VPP

Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai/CARD

(VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003)

1.10.2020.–30.09.2022.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Galvenā izpildītāja un projekta administratīvā koordinatore

FLPP

Nacionālisma māksla: Sociālā solidaritāte un atstumtība mūsdienu Latvijā

(lzp-2020/2-0118)

01.12.2020.– 31.12.2021.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

FLPP

Radošās industrijas mazajās pilsētās: potenciāls un devumi ilgtspējai / CRISP

(Nr. lzp-2020/2-0375)

01.12.2020.– 31.12.2021.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

FLPP

Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi

(nr. lzp-2018/2-0280)

12.2018.–12.2020. (12.2021.)

Latvijas Zinātnes padome

Galvenā izpildītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Baiba Tjarve aktīvi piedalās kultūras, jaunatnes un izglītības jomas lietišķajos pētījumos. Plašāka informācija par pētījumiem: https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-projekti/lietiskie-petijumi/  

Baiba aktīvi darbojas  starptautiskās pētniecības platformās:

  • Kultūrpolitikas apkopojuma un tendenču pārvaldes asociācijas (the Association of the Compendium of Cultural Policies and Trends, https://www.culturalpolicies.net/) valdes priekšsēdētāja
  • Eiropas observatoriju tīkla mākslas un kultūras izglītības jomā (ENO: The European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education, https://www.eno-net.eu/) asociētā valdes locekle.

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības:

Līdz 23.04.2023. Latvijas Zinātnes padomes eksperte Humanitāro un mākslas zinātņu nozarē

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0770-3377

Scopus Author ID: 57192890157

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Muktupāvela, Rūta, Laķe, Anda, Tjarve, Baiba, red. Kultūras mantojuma kopienas: prakses, attīstība un izaicinājumi. Rīga: Jāņa Rozes apgāds/ LKA, 2022. (pieņemts publicēšanai)

Kunda, Ilona, Tjarve, Baiba, Eglite, Zanete. Creative industries in small cities: contributions to sustainability. Economic Science for Rural Development Conference Proceedings. 2021, No. 55, p. 151-160.

Freiberga, Kristīne, Tjarve, Baiba, Zemīte, Ieva. Role of participatory governance in safeguarding the tradition of the Song and Dance Celebration. Culture Crossroads. 2020. Vol.16, p. 60-76.

Kockel, Ullrich, Craith, M. Nic, Clopot, Cristina, Tjarve, Baiba, eds. Heritage and Festivals in Europe. London, New York: Routledge, 2019. p.236.

Kockel, Ullrich, Craith, M. Nic, Clopot, Cristina, Tjarve, Baiba, Heritages, Identities and Europe: Exploring Cultural Forms and Expressions. In: Kockel, U., Craith, M.N., Clopot, C., Tjarve, B., eds. Heritage and Festivals in Europe. London, New York: Routledge, 2019.

Zemite, Ieva, Tjarve, Baiba, Freiberga, Kristīne. The Significance of Individual Contributions in Amateur Art Process in Latvia. Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference. 2018, Vol, 49 p. 419-427.

Zemite, Ieva, Tjarve, Baiba, Freiberga, Kristīne. Rethinking the Role of Public Incentives for Amateur Arts. The International Journal of Interdisciplinary Cultural Studies. 2017. Vol. 12, Issue 1. p 1-13.

 

Papildu informācija

 

Epasts saziņai:

baiba.tjarve@lka.edu.lv