Kultūras un mākslu institūts

Baiba Tjarve

LKA Kultūras un mākslu institūta vadītājas vietniece stratēģiskās plānošanas un attīstības jautājumos, vadošā pētniece

Baiba Tjarve ir ieguvusi Mākslas zinātņu doktora grādu Latvijas Kultūras akadēmijā (2013. g.), izstrādājot pētījumu par Latvijas kultūrpolitiku. Šobrīd ir vadošā pētniece Latvijas Kultūras akadēmijā un piedalās gan nacionālos, gan starptautiskos pētniecības projektos. Baiba ir piedalījusies daudzos kultūras nozares lietišķajos pētījumos, uzkrājot būtisku pieredzi kultūras patēriņa, dažādu kultūras nozares pārvaldības un auditorijas pētniecības jautājumos, kā arī sadarbojusies ar pašvaldībām kultūrvides novērtējuma pētījumos.


Baibas pētnieciskās intereses galvenokārt saistās ar dažādiem kultūras pārvaldības un kultūrpolitikas jautājumiem. Būtiska pieredze uzkrāta arī pētījumos par nemateriālo kultūras mantojumu, tai skaitā Valsts pētījumu programmā “Habitus: Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē” (2014.–2018.) un “Apvārsnis 2020” finansētajā starptautiskajā pētniecības projektā “CoHERE: Kritiskais mantojums: identitātes izpausmes un reprezentācija Eiropā” (2016.–2019.). Vada FLPP “Ceļā uz līdzdalīgu iesaisti muzejos: Latvijas muzejpedagoģijas prakses izpēte” / MEET (nr. lzp-2022/1-0379) (2023.-2025.).

 

Pētījumu projekti 2020.-2023.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

VPP

Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai /CERS

(Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001)

18.09.2023.- 17.09.2026.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Galvenā izpildītāja

Starptautiskās sadarbības pētniecības projekts ES programmā “Apvārsnis”

Tracks4Crafts: Amatniecības zināšanu pārveidošana par ilgtspējīgu, iekļaujošu un ekonomiski dzīvotspējīgu kultūras mantojumu Eiropā

(Nr. 101094507)

01.03.2023.-28.02.2027.

Eiropas Komisija

Izpildītāja

Starptautiskās sadarbības pētniecības projekts ES programmā “Apvārsnis”                       

IN SITU: Vietas unikalitātē balstītas kultūras un radošo industriju inovācijas mazapdzīvotās teritorijās

(Nr. 101061747)

01.07.2022.- 30.06.2026.

Eiropas Komisija

Izpildītāja

FLPP                                      

Ceļā uz līdzdalīgu iesaisti muzejos: Latvijas muzejpedagoģijas prakses izpēte / MEET (nr. lzp-2022/1-0379)

01.01.2023.–31.12.2025.

Latvijas Zinātnes padome

Projekta vadītāja

FLPP

Pārskatot radošo pilsētu konceptu: tīkli, starpnieki un attīstības virzieni / RePrint

(Nr. lzp-2021/1-0588)

01.01.2024.-31.12.2024.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

VPP

Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai/CARD

(nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003)

 1.10.2020. –30.09.2022.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Galvenā izpildītāja un projekta administratīvā koordinatore

FLPP

Nacionālisma māksla: Sociālā solidaritāte un atstumtība mūsdienu Latvijā

(nr. lzp-2020/2-0118)

01.12.2020.– 31.12.2021.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

FLPP

Radošās industrijas mazajās pilsētās: potenciāls un devumi ilgtspējai / CRISP

(Nr. lzp-2020/2-0375)

01.12.2020.– 31.12.2021.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

FLPP

Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi

(nr. lzp-2018/2-0280)

12.2018.-12.2020. (12.2021.)

Latvijas Zinātnes padome

Galvenā izpildītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Baiba Tjarve aktīvi piedalās kultūras, jaunatnes un izglītības jomas lietišķajos pētījumos.

 

Baiba aktīvi darbojas  starptautiskās pētniecības platformās:

  • Kultūrpolitikas apkopojuma un tendenču pārvaldes asociācijas (the Association of the Compendium of Cultural Policies and Trends, https://www.culturalpolicies.net/) valdes priekšsēdētāja (2020.-2023.)
  • Eiropas observatoriju tīkla mākslas un kultūras izglītības jomā (ENO: The European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education, https://www.eno-net.eu/) asociētā valdes locekle.

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības:

Ir, līdz 05.04.2026. Latvijas Zinātnes padomes eksperte Humanitāro un mākslas zinātņu nozarē

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0770-3377

Scopus Author ID: 57192890157

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Muktupāvela, Rūta, Laķe, Anda, Tjarve, Baiba. Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi. Latvijas Kultūras akadēmija, Jāņa Rozes apgāds, 2022.

Tjarve, Baiba, Muktupāvela, Rūta, Laķe, Anda. Kultūras mantojuma kopienas: prakse, attīstība un izaicinājumi. Jāņa Rozes apgāds, 2022, 450.lpp. ISBN 9789984239156

Laķe, Anda, Kunda, Ilona, Tjarve, Baiba. Theoretical Approaches and Methodological Challenges in the Study of the Cultural and Creative Ecosystem. Letonica, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Vol. 46, 2022, pp. 14-36. Available: http://lulfmi.lv/files/letonica/Letonica_46.pdf          

Svendler, Nielsen, Charlotte, Tjarve, Baiba, Kunda, Ilona. Culture Crossroads Special Issue - Arts and Culture Education. Culture Crossroads, 2022, pp. 5-6. Available: https://culturecrossroads.lv/index.php/cc/issue/view/1/1

Kunda, Ilona, Tjarve, Baiba, Eglite, Zanete. Creative industries in small cities: contributions to sustainability. Economic Science for Rural Development Conference Proceedings. 2021, No. 55, p. 151-160.

Freiberga, Kristīne, Tjarve, Baiba, Zemīte, Ieva. Role of participatory governance in safeguarding the tradition of the Song and Dance Celebration. Culture Crossroads. 2020. Vol.16, p. 60-76.

Kockel, Ullrich, Craith, M. Nic, Clopot, Cristina, Tjarve, Baiba, eds. Heritage and Festivals in Europe. London, New York: Routledge, 2019. p.236.

Kockel, Ullrich, Craith, M. Nic, Clopot, Cristina, Tjarve, Baiba, Heritages, Identities and Europe: Exploring Cultural Forms and Expressions. In: Kockel, U., Craith, M.N., Clopot, C., Tjarve, B., eds. Heritage and Festivals in Europe. London, New York: Routledge, 2019.

Zemite, Ieva, Tjarve, Baiba, Freiberga, Kristīne. The Significance of Individual Contributions in Amateur Art Process in Latvia. Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference. 2018, Vol, 49 p. 419-427.

Zemite, Ieva, Tjarve, Baiba, Freiberga, Kristīne. Rethinking the Role of Public Incentives for Amateur Arts. The International Journal of Interdisciplinary Cultural Studies. 2017. Vol. 12, Issue 1. p 1-13.

 

Papildu informācija

-

 

Epasts saziņai

baiba.tjarve@lka.edu.lv